Jakie mamy prawa podczas postępowania egzekucyjnego?

Egzekwowanie długów przez komornika...

 

Postępowanie egzekucyjne  (egzekwowanie długów przez komornika) zazwyczaj postrzegane jest bardzo negatywnie, bo często są to dramatyczne sytuacje - ktoś wpadł w taką spiralę długów, ze nie jest ich w stanie spłacać, a dodatkowo komornik zabiera mu cześć pensji albo jego majątek.

Uwaga! Komornicy działają też na naszą korzyść, np., gdy były małżonek nie chce płacić alimentów na dzieci.

Co może zając komornik i jak można się bronić, jeśli łamie on przepisy?


To, w jaki sposób komornik egzekwuje niespłacone przez Ciebie długi, zależy od wierzyciela (czyli osoby, firmy lub instytucji, której jesteś winny pieniądze).

Uwaga! We wniosku do komornika określa on, czy dług ma zostać ściągnięty z konta bankowego, wynagrodzenia (emerytura, renta), majątku ruchomego (czyli np. samochodu i innych rzeczy, które masz), czy też nieruchomości.


Wierzyciel może wskazać jeden, kilka lub wszystkie sposoby ściągania długu. Komornik musi się do tego dostosować - to nie on podejmuje decyzje.

Uwaga! Dlatego z tego powodu właśnie z wierzycielem,a  nie z komornikiem musisz się kontaktować, jeśli np. chcesz, by konto bankowe zostało odblokowane, skoro dług ściągany jest z Twojej pensji. 

Co może zająć komornik?


Komornik ma prawo zająć (czyli zabrać), a potem wystawić na licytację należące do Ciebie rzeczy.

Uwaga! Musi pozostawić określone przez przepisy "niezbędne przedmioty domowe".


Są to: pościel, bielizna, codzienne ubrania, zapasy żywności i opału potrzebne na okres jednego miesiąca.

Uwaga! Komornik nie może również zająć narzędzi i innych przedmiotów, które są niezbędne do wykonywania przez dłużnika pracy zarobkowej (nie dotyczy to jednak samochodu) oraz przedmiotów niezbędnych do nauki, dokumentów osobistych, odznaczeń i przedmiotów, które służą do wykonywania praktyk religijnych.


Powinien pozostawić również przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla Ciebie mają znaczną wartość użytkową.

Uwaga! Komornik może zająć nie tylko rzeczy, które są Twoją własnością, ale także te, których używasz (masz we władaniu), a to oznacza, że jeśli mieszkasz w mieszkaniu, które do Ciebie nie należy, komornik ma prawo zabrać znajdujące się tam wartościowe przedmioty - także te, które są własnością właściciela mieszkania.


Komornik nie ma obowiązku zbadać, czyja to własność, wystarczy, że ich używasz, ale to nie znaczy, ze tych rzeczy nie można odzyskać. 

Uwaga! W takim przypadku, czyli zajęcia rzeczy, która nie należy do Ciebie, jej właściciel musi wystąpić do sądu o zwolnienie je spod egzekucji.


Należy to zrobić w ciągu miesiąca od czasu zajęcia rzeczy albo od momentu, gdy jej właściciel się o tym dowiedział. Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej egzekucji.  Gdy kwota wartości sporu (czyli wartość zajętego mienia) przekracza 75 tys. zł, pozew składa się do sądu okręgowego.

Skarga na komornika


Skargę wnosisz do sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

1. Możesz zaskarżyć postanowienia i zarządzenia wydane przez komornika, a także wykonane przez niego czynności albo zaniechanie wykonania danej czynności (nie kończy postępowania egzekucyjnego, pomimo że spłaciłeś należność).

2. Skargę musisz wnieść w ciągu tygodnia czynności przez komornika lub od momentu, gdy ktoś się o niej dowiedział. Ma do tego prawo: wierzyciel, dłużnik, małżonek dłużnika, uczestnicy postępowania i każda inna osoba, której prawa zostały naruszone.

Licencja: Creative Commons