Jak zminimalizować ryzyko uszkodzenia towaru z zagranicy?

W umowach z kontrahentem zagranicznym warto dokonać ustaleń co do sposobu zgłaszania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania umowy.

 

 

Powinniście w szczególności uzgodnić:
  • termin na zgłoszenie reklamacji oraz
  • formę w jakiej ma być ona złożona (np. faxem lub mailem); dla własnego bezpieczeństwa ustal formę pisemną.

 

Kto ponosi ryzyko uszkodzenia towaru?

 

W przypadku sprzedaży lub dostawy towarów, zasadą w stosunkach zagranicznych jest to, że ryzyko ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na kupującego nie w chwili ich dostarczenia lecz w chwili przekazania tych towarów przez sprzedawcę (lub dostawcę) pierwszemu przewoźnikowi.

 

To oznacza, że jeżeli podczas drogi towary zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone, to sprzedawca (lub dostawca) nie będzie za to odpowiadał. Jeżeli kupujesz towary od kontrahenta zagranicznego, aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa możesz przewidzieć w umowie, że ryzyko związane z ich utratą lub uszkodzeniem przejdzie na Ciebie dopiero w chwili ich odbioru. Takie postanowienie zabezpieczy Cię przed ujemnymi konsekwencjami uszkodzenia towarów podczas przewozu.

 

Przykład
Spółka Raddo kupiła meble we Włoszech od włoskiej spółki Dinno, które miały być przetransportowane do Polski za pośrednictwem firmy przewozowej. W umowie kontrahenci nie określili, kiedy ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzi na kupującego - czyli polską spółkę Raddo. Kierowca przewożący towary spowodował wypadek samochodowy, skutkiem czego uległy one zniszczeniu. W tej sytuacji spółka Raddo nie może żądać od włoskiej spółki Dinno np. wymiany towarów czy odszkodowania. Ze swoimi żądaniami będzie mogła ewentualnie zwrócić się do firmy przewozowej.

 

Gdyby w umowie znalazło się postanowienie, że ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzi na nabywcę (spółkę Raddo) w chwili ich odebrania od przewoźnika, to w tej sytuacji, spółka Raddo mogłaby zwrócić się o wykonanie umowy (np. wymianę towarów) bezpośrednio do kontrahenta włoskiego.

Jeśli jesteś sprzedawcą - unikaj postanowienia o przejściu ryzyka.
W przypadku gdy to Ty jesteś sprzedawcą bądź dostawcą, korzystniej będzie dla Ciebie pominąć kwestię przejścia odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów. W takim wypadku od chwili przekazania towarów przewoźnikowi (zadbaj o to byś zawsze miał dokument potwierdzający ich przekazanie) będziesz zwolniony od odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe podczas transportu.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://lean-management.pl/