Jak zdobyć certyfikat na drony?

Odbycie zawodowego szkolenia dla kandydatów na pilotów jest niezbędne, aby uzyskać uprawnienia i pozytywnie ukończyć egzamin UAVO.

 

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO?
Bez obawy. Należy pamiętać, że uprawnienia są przygotowywane przez ludzi, dla ludzi. Należy spełnić tylko kilka podstawowych punktów, aby móc starać się o certyfikat. Są to:
- pełnoletność kandydata,
- aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie potwierdzające zdolność do używania bezzałogowych statków powietrznych,
- posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania lotów potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym (teoretyczny i praktyczny) przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. W tym celu konieczne jest odbycie szkolenia na drony.

d745a9770378db6769e27692b2af7993.jpg


Jakie są zalety posiadania świadectwa UAVO?
Uprawnienia te dają nam możliwość sterowania statkami powietrznymi w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Możemy więc korzystać z drona w celach komercyjnych (zdjęcia fotograficzne, sesje ślubne, relacje z imprez, nagrywanie aktualnych wydarzeń do serwisu informacyjnego). Świadectwo określa również zakres wykonywanych lotów, do jakich jesteśmy uprawnieni, np. loty w zasięgu wzroku (VLOS), kategorie statków powietrznych (z pięcioletnim okresem ważności), przedział wagowy w którym można wykonywać loty daną kategoria statku powietrznego.

Świadectwo UAVO – wymagane dokumenty
Przed egzaminem należy przygotować i okazać egzaminatorowi komplet dokumentów, które są wymagane do kontunuowania procesu otrzymania uprawnień. Są to:
- podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO,
- dowód opłaconej polisy ubezpieczenia OC,
- orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania lotów,
- dowód wniesienia wymaganej opłaty (nie podajemy kwoty, gdyż może ona ulec zmianie).

Jak wygląda egzamin?
Egzamin podzielić można na dwa etapy - teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny przeprowadzony jest w formie testu wyboru. Wymogiem pozytywnego ukończenia tej części „sprawdzenia umiejętności” jest uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Etap praktyczny polega na wykonaniu odpowiednich manewrów, wskazanych przez egzaminatora.

Podsumowując.
Egzamin UAVO uprawniający do wykonywania lotów dronem w celach inne niż rekreacyjne i sportowe wymaga odbycia odpowiedniego kursu. Warto wybrać jednak szkołę, która nie przygotuje nas wyłącznie do pozytywnego zakończenia egzaminu, ale nauczy nas praktyki, niezbędnej do wykonywania zawodu, jaki wiążemy z bezzałogowymi statkami powietrznymi.


Artykuł powstał przy pomocy:
http://airborn.aero/ - egzamin UAVO