Jak zdemaskować kłamcę?

.

Tematem, o którym  dziś piszę jest prawda subiektywna.

Prawdę możemy podzielić na subiektywną i obiektywną. Te dwie prawdy nie są identyczne.

 

Jeśli prawda subiektywna zawiera mało prawdy obiektywnej, to rozpoznajemy obłęd czyli system urojeniowy.

 Artykuł dotyczy rozpoznawania tego, czy człowiek wierzy w to co  mówi lub pisze? Czy świadomie kłamie?

 Czasem bez żadnych technicznych urządzeń można wykryć, że ktoś zmienia się w trakcie podawanie fałszywej informacji. Drżą mu ręce, poci się, zmienia się głos. Jeśli kogoś dobrze znamy, to rozpoznanie nie musi być trudne. Zmianę głosu kłamcy możemy też zauważyć w telewizji i przez radio. Nawet w tekstach pisanych jest to możliwe. W teście pisanym ręcznie mogą wystąpić zmiany charakteru pisma. W teście pisanym na maszynie (na komputerze) również można wykryć pewne zmiany, ale jest to b. trudne.

 Nie zawsze można rozszyfrować kłamcę w taki sposób. - Dobry aktor „kłamie jak z nut”.

 Znacznie łatwiej jest deszyfrować zadając pytania, lub słuchając jak odpowiada na pytania.

 

Wiele pytań stawia kłamcę w trudnej sytuacji.

Człowiek prawdomówny odpowiada na proste pytania szybko i bez zastanowienia. Kłamca musi zastanowić się, czy odpowiedź będzie spójna z fałszywym obrazem, który chce wytworzyć u odbiorcy swoich wypowiedzi. Musi pomyśleć zanim odpowie. Dlatego robi przerwę „yyy,yyy”, wtrąca coś na inny temat albo odpowiada pytaniem na pytanie.

 

To jest bardzo charakterystyczne i bardzo łatwe do zauważenia zachowanie. Notoryczni kłamcy zachowują się w ten sposób odpowiadając na każde pytanie. Mają wyuczony odruch warunkowy.

 To co tu napisałem nie jest żadnym odkryciem. Wiedzą o tym np. śledczy, którzy stosują „krzyżowy ogień pytań”. Śledczym chodzi o złamanie oskarżonego i nakłonienie  go do przyznanie się do winy. Telewidzowi wystarczy nabranie przekonania, że pani/pan z telewizji kłamie dzisiaj, albo że pani/pan z telewizji jest notorycznym kłamcą.

 Umiejętność rozpoznawania kłamstwa przydaje się również w stosunkach prywatnych i w pracy. Nie tylko polityka istnieje na świecie i nie tylko to, co w telewizji jest ważne ...-J))

 

PS. Zawsze należy pamiętać, że subiektywna prawda może być obiektywnie nieprawdą. Ludzie wierzą w najróżniejsze brednie i z pełnym przekonaniem nawracają na swoje poglądy. Tacy nie są kłamcami w znaczeniu w jakim słowo kłamca zostało użyte w tym artykule.

 

Adam Jezierski