Jak założyć własną sp. z o. o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to czasami zrobienie pierwszego kroku stawianego na drodze do osiągnięcia wysokiej pozycji na wybranym rynku.

 

Czasami trudno odnaleźć się w morzu przepisów, jakie utrudniają, powiedzmy, ambitnemu przedsiębiorcy z Lubonia zostanie właścicielem prężnie rozwijającej się spółki z o. o. Jak poradzić sobie z początkową fazą zakładania własnej spółki i czym się kierować?

Przedsiębiorcy bardzo często wybierają podmiot spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kiedy ich plany przewidują wysokie ryzyko lub większe operacje. W większości przypadków nawet podczas niepomyślnego przebiegu spraw nie trzeba martwić się odpowiadaniem osobistym majątkiem za zobowiązania firmy (co jednak nie jest regułą – trzeba pamiętać o wniesieniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przeciągu dwóch tygodni od uznania stanu niewypłacalności).

 

W grupie raźniej

Jeżeli przedsiębiorca chciałby uniknąć ZUS-u, najpotrzebniejszą osobą zostaje wspólnik. Może nim zostać osoba prawna lub fizyczna, może występować ich też kilku. Wspólnik musi widnieć w umowie spółki. Ważne, by sama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie została założona wyłącznie przez inną, jednoosobową spółkę – polskie prawo wymaga, by jako założyciel widniała koniecznie przynajmniej jedna osoba fizyczna. Oczywiście potem wszelkie prawa osoba fizyczna może przenieść na zakładającą spółkę z o. o.

Jeszcze przed zawarciem umowy w postaci aktu notarialnego, wspólnicy muszą wnieść wkład na pokrycie kapitału zakładowego, czyli minimum 5000 złotych – istnieje również możliwość wniesienia wkładu w naturze, np. ziemi, patentach czy koncesjach. O ile można założyć spółkę przez internet, w tym konkretnym przypadku niezbędny będzie notariusz.

Powinien zostać także utworzony zarząd w postaci osób fizycznych - przynajmniej jednej. Członkowie zarządu nie muszą jednak posiadać obywatelstwa polskiego ani przebywać na terytorium Rzeczypospolitej. Jeżeli jednak ktoś z nich nie pochodzi z Polski ale przebywa w Rzeczypospolitej przez okres 30 dni w jednym roku kalendarzowym, koniecznie należy uzyskać dla niego pozwolenie na pracę. Wyjątkiem są obywatele państw UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

 

Wnioski i formularze

Biurokratycznego wypełniania formularzy nie sposób uniknąć, a rejestracja spółki należy do jednego z procesów, gdzie takich dokumentów trzeba zgromadzić najwięcej. Formularz–trzon, czyli najważniejsze pismo, jakiego wymaga polskie prawo w tym przypadku, to wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym wniosku zawierają się informacje dotyczące nazwy firmy, przedmiotu działalności, wkładów, wspólników – słowem, najbardziej podstawowe dane, dzięki którym KRS będzie identyfikował firmę. Do tego wniosku niezbędne są także dokumenty załącznikowe – umowa spółki z o. o., oświadczenia członków zarządu w wniesieniu całości kapitału zakładowego, lista wspólników z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Aczkolwiek, nawet mając listę niezbędnych dokumentów można zostać zaskoczonym przez prawo i zapomnieć jakiegoś oświadczenia czy wniosku. Przydają się tutaj usługi rachunkowe biura księgowego, które pomoże w uporządkowaniu wszystkich niezbędnych pism, a doradca podatkowy odpowie na wszystkie pytania dotyczące wnoszenia opłat i uiszczania należności.

 

Regały ksiąg

Założenie spółki nie wygląda na tak proste jak mogłoby się wydawać. Przedarcie się przez gąszcz przepisów bywa uciążliwe, ale warto jednak założyć firmę – praca we własnym przedsiębiorstwie może być dużo bardziej korzystna i komfortowa niż działalność dla kogoś. Jednak niektórzy nie chcą prowadzić własnej działalności, ponieważ wiąże się z tym duża odpowiedzialność i jeszcze większe obowiązki. Jedna z największych wad prowadzenia spółki to konieczność prowadzenia ksiąg. Papierkowa robota należy do jednych z najmniej chętnie wykonywanych prac. Dobrze najpierw pomyśleć, czy obowiązki nie przyćmią zalet.

Do założenia i prowadzenia własnej spółki potrzeba dużo cierpliwości i wyrzeczeń – Bill Gates nie zbudował Microsoftu leżąc w fotelu, podobnie Warren Buffet jak. Pomimo wielu trudności spółkę założyć się da, trzeba tylko uprzeć się i przestrzegać przepisów, by nie dać złapać się na ich nieznajomości.

 

Artykuł utworzony we współpracy z SIGMAPARTNER.pl