Jak wyznaczać sobie cele?

Wybieranie odpowiednich dróg i celów w swoim życiu to najtrudniejsza sztuka, którą bardzo niewielu opanowało do perfekcji.

 

Musimy dobrze siebie znać, aby być w stanie idealnie zaplanować swoje życie. Przestrzegając jednak kilku wskazówek, będziemy w stanie postawić przed sobą właściwe cele oraz wybrać drogi ich realizacji.

Szczególnie teraz, na początku roku, jest dobry czas, aby przeanalizować swoje życiowe cele. Na pewno każdy z nas coś postanawiał przy okazji początku roku. Na pewno większość z nas miała okazję zapominać o tych postanowieniach. Dlaczego większości z nas się one nie sprawdzają? Powodów może być kilka.

Po pierwsze dlatego, że nie podejmujemy decyzje i wyznaczamy sobie cele w złym momencie. Często, tak jak teraz, ze względu na daty w kalendarzu niż rzeczywistą potrzebę. Często jesteśmy jeszcze niedojrzali, aby powziąć odpowiednie decyzje, lub wręcz przeciwnie – zbyt późno wyznaczamy sobie cele i plany ich osiągnięcia.

Często również wyznaczając sobie cele, nie do końca jesteśmy świadomi ich znaczenia, kształtu, wyrzeczeń lub pracy, które decydują o ich osiągnięciu. Tylko wiedząc co i dlaczego mamy osiągnać, cel będzie miał realny kształt, będzie dostrzegalny i w zasięgu. Jeśli nie będziemy wiedzieć dlaczego podężamy w celu osiągnięcia określonego celu możemy zboczyć kierując się w jego kierunku...

Jak mówi Robert Zagożdżon, trener rozwoju osobistego podpowiada – „Poznaj, w którym miejscu swojego życia naprawdę jesteś i zdecyduj gdzie postawisz kolejny krok.” Aby osiągać cele trzeba wiedzieć na czym się stoi i jaki ma się potencjał.

Wg Roberta Zagożdżona „bycie całkowicie szczerym z samym sobą jest warunkiem do osiągnięcia celów wewnętrznych i zewnętrznych.”

Jak mawiał Henry Ford ” Żadne zadanie nie jest trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.” Warto zacząć więc od wizji na kilka najbliższych lat i ją podzielić na mniejsze cele na krótsze okresy. Należy również przemyśleć strategię rozwoju osobistego chociażby kształtując go wg zasady SMART.

 

S.M.A.R.T.

Ten angielskojęzyczny akronim oznacza koncepcję formułowania celów. Litery znaczą kolejno Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined. Poniżej krótkie wyjaśnienie poszczególnych określeń, które jest też kluczem do skutecznego wyznaczania celów.

Jasne określenie celów – dokładne określenie celu pozwoli w pewnym momencie nagrodzić siebie za osiągnięty sukces. Jeśli wyznaczymy cel „lepiej” trudno nam będzie osądzić, czy cel już osiągnęliśmy, czy jeszcze nie. Trudno nam będzie przyznać sobie bonus w postaci przysłowiowej marchewki. Ale już określenie celu jako np. poprawienie kondycji na tyle, aby przebiec półmaraton, pozwoli nam go osiągnąć, zidentyfikować i uczcić.

Mierzalność celów – wg wielu specjalistów cel powinien być mierzalny tj. możliwy do określenia przy pomocy liczb, np. dochody wyższe o 20%, zrzucenie 10 kg etc. Liczby te nie tylko wyznaczają cel, ale pomagają opisywać drogę, którą pokonujemy pracując w celu ich osiągnięcia. Łatwo możemy sprawdzić, czy wysiłki przynoszą założone rezultaty.

Cele muszą być ambitne, ale nie należy z tym przesadzać – jeśli cel będzie niemożliwy do osiągnięcia, przyniesie to taki sam efekt, jak w przypadku celów zbyt łatwych. Cała idea zostanie szybko pogrzebana.

Atrakcyjność celów – muszą one przynosić realną zmianę w naszym życiu. Cele, które osiągnięmy za chwilę i bez wysiłku mogą nas skutecznei odwieść od całej idei pracy nad sobą. Realizacja celu ambitnego powinna nieść ze sobą perspektywnę realnej zmiany na lepsze w naszym życiu.

Warto również pamiętać o wyznaczeniu okresu, w którym będziemy pracować nad osiągnięciem danego celu.

Do tej krótkiej listy warto dodać jeszcze 3 dodatkowe elementy. Pierwszy – cel powinien być wyrażony pozytywnie. Znaczy to, że łatwiej osiąga się cele, które wnoszą wartość dodaną do naszego życia niż cele negatywne – np. nie palić. Kolejny chwyt mający wpływać na naszą podświadomość i wolę to zapisanie celu. Spisując cele niejako tworzymy własną konstytucję, która zobowiązuje bardziej niż kilka przelotnych myśli.

Dobrze jest też ustalić priorytety. Realizacja wszystkiego na raz może wprowadzić spory chaos w głowie. Łatwiej osiągać cele wiedząc co ma pierwszeństwo, a na co jeszcze mamy czas.

 

Po co wyznaczać cele?

Warto również odpowiedzieć na pytanie po co wyznaczać cele? Na to pytanie można odpowiedzieć w kilku słowach – aby ulepszyć swoje życie. Nieco wnikając w temat trzeba powiedzieć, że dobrze określone cele pozytywnie wpłyną na motywacje do działania – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dodatkowo każdy zrealizowany cel będzie przekładał się na pewność siebie, odczucie szczęścia i sukcesu, wyższe wynagrodzenie, zdrowie itd.