JustPaste.it

Jak skutecznie pozbyć się Jarosława Kaczyńskiego?

Kaczyński jako dożywotni, nieusuwalny prezes partii ustala skład rządu, dyktuje ustawy, decyduje o obsadzie stanowisk w nomenklaturze, steruje zachowaniami prezydenta.

Kaczyński jako dożywotni, nieusuwalny prezes partii ustala skład rządu, dyktuje ustawy, decyduje o obsadzie stanowisk w nomenklaturze, steruje zachowaniami prezydenta.

 

 

Eliminacja Kaczyńskiego to zadanie na teraz.

 Zanim zaczniemy usuwanie Kaczyńskiego, powinniśmy przeanalizować pozycję jaką zajmuje on w polskim życiu politycznym.

Kaczyński objął stanowisko dożywotniego, nieusuwalnego prezesa partii. Ustala skład rządu, dyktuje ustawy, decyduje o obsadzie stanowisk w nomenklaturze partii i rządu, steruje zachowaniami prezydenta.

Pan życia i śmierci klasy politycznej ponosi odpowiedzialność przed urojoną instancją nazywaną bogiem. 

 

Ustalenia dotyczące stanu faktycznego są niezbędne. Musimy wiedzieć, kogo usuwamy i skąd usuwamy, żeby podjąć decyzje jak usunąć i dokąd Kaczyńskiego usunąć.

 Te ustalenia pomogą nam podjąć decyzję.

Podobieństwo do pozycji zajmowanej w PRL przez I Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest wyraźne i istotne.

 

I Sekretarz PZPR był wybierany na dożywotnie stanowisko o podobnych, niemal identycznych kompetencjach.

Zasadniczą różnicą i prawie jedyną jest, że I Sekretarz ponosił odpowiedzialność przed aktualnym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). Osoba nadzorcy została zastąpiona Bogiem w Trójcy Jedynym (BwTJ).

 Z pośród I Sekretarzy KC PZPR naprawdę dożywotnio sprawował swoją funkcję B. Bierut. Sprawował i sprawował, aż pojechał na zjazd sowieckich komunistów, na którym właśnie następowała zmiana na stanowisku capo di tutti capi.

Tam się rozchorował i wrócił w skrzynce dębowej. Podobno choroba miała bardzo gwałtowny przebieg. Podobno.

 W. Gomułka odszedł ze stanowiska za pomocą Grudnia 70.

E. Gierek za pomocą Sierpnia 80.

W. Jaruzelski za pomocą Okrągłego Stołu.

 

Wszyscy trzej przeżyli usunięcie z dożywotniego stanowiska.

  Zalecałbym usuwanie J. Kaczyńskiego Metodą Okrągłego Stołu (MOS). Metoda jest sprawdzona i skuteczna.

 Na potrzeby Kaczyńskiego MOS można zmodyfikować i natychmiast po usunięciu Kaczyńskiego przystąpić do lustracji jego.

 Metody Sierpnia 80 nie polecam. Na metodę tę zwaną dziś Metodą Kolorowej Rewolucji, albo Rewolucji Kwiatowej, stratedzy z USA znaleźli sposób, który zastosowali w Libii,  Egipcie, w Syrii i na Ukrainie.

Gdyby Breżniew przysłał do Stoczni im. Lenina kilku snajperów wyspecjalizowanych w zabijaniu małych dzieci i kobiet ciężarnych, wydarzenia w Gdańsku potoczyłyby się inaczej.

 

Musimy uważać, żeby ktoś nie zorganizował w Polsce imprezy na wzór kijowskiego Majdanu.

 Musimy pamiętać:

1)   Dolary to zwykła makulatura.

2)   Banksterzy z Wall Street są zdania, że tylko wielka wojna może zmusić sterroryzowanych ludzi do akceptacji pieniądza śmiecia.

 

 Przeczytaj także: >>> Dorżnąć watahę

Adam Jezierski

...

.

 

 

Źródło: http://www.tokfm.pl/blogi/adam-jezierski/2015/12/jak_skutecznie_pozbyc_sie_jaroslawa_kaczynskiego/1