Jak powstała metoda Callana: historia metody

O Robinie Callanie, twórcy Metody Callana, wiadomo niewiele. Jest on trochę tajemniczą osobą, bo tak, jak łatwo znaleźć informacje na temat samej Metody czy szkół, tak o jej twórcy napisano może kilka zdań.

 

O Robinie Callanie, twórcy Metody Callana, wiadomo niewiele. Jest on trochę tajemniczą osobą, bo tak, jak łatwo znaleźć informacje na temat samej Metody czy szkół, tak o jej twórcy napisano może kilka zdań. Wiadomo, że mieszka w Grantchester, jest właścicielem The Callan School w Londynie, a także słynnego The Orchard Tea Garden w Grantchester i pomysłodawcą Muzeum Ruperta Brooka. Ale oprócz tego ciężko doszukać się o nim jakichkolwiek dokładniejszych informacji.

Wiadomo jednak, że Robin Callan zainteresował się nauczaniem języka angielskiego podczas swojego pobytu we Włoszech w latach ‘50. Namówiony przez znajomego, nie bez oporów zdecydował się na sześciomiesięczny wyjazd do Salerno, połączony z pracą w jednej ze szkół Berlitza. Dokładne dane, co do formalnych kwalifikacji zawodowych Callana, nie są ogólno dostępne, ale wiadomo, że posiada on tytuł profesora Uniwersytetu Cambridge. Wiadomo także, z relacji osób trzecich, że przed doświadczeniami w szkole Berlitza nie łączył on swojej przyszłości z nauczaniem. 

Tak więc, po przejściu standardowego dwudniowego szkolenia, Robin Callan dołączył do grona lektorskiego szkoły Berlitz i pozostał jego częścią trochę dłużej, niż na początku planował. A to dlatego, że - niezadowolony z technik, jakie wykorzystywał w nauczaniu - zaczął opracowywać własną metodę. W ten sposób rozpoczął on swoją tytaniczną pracę nad nową metodą bezpośrednią.

Na początku Robin Callan chciał opracować podręcznik do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, lecz wkrótce przekonał się, że najlepszym sposobem weryfikacji jego pomysłów jest utworzenie szkoły językowej, która byłaby jednocześnie laboratorium doświadczalnym. Po pewnym czasie, ze względu na dużą popularność kursów swoją nową metodą, zaczął też najmować innych lektorów do pracy. W ten sposób mógł poświęcić więcej czasu pracy nad metodą. Kiedy już została ona opracowana, Robin Callan wypłynął na szerokie wody – otworzył nową filię w Mediolanie, przekazując prowadzenie szkoły w Salerno swoim asystentom. Wkrótce rozpoczął współpracę w ramach szkoleń z języka angielskiego z firmami takimi jak Honeywell, Philips, Olivetti oraz Hewlett Packard.W roku 1960 Callan wrócił do Anglii i otworzył swoją słynną The Callan School na ulicy Oxford 62, przeniesionej z czasem pod numer 139/143. Szkoła ta jest w tej chwili największą szkołą języka angielskiego w Europie – znajduje się w niej 86 sal lekcyjnych i uczy się w niej około 2,5 tysiąca osób. 

Dopracowanie własnej metody bezpośredniej zajęło Callanowi następne 15 lat. W tym czasie Metoda Callana została zbadana z polecenia Księcia Edynburga, który tradycyjnie już sprawował opiekę nad jakością nauczania języka angielskiego. Oceną zajął się najpierw David Hicks, członek English Speaking Union, charytatywnej organizacji na rzecz rozpowszechniania języka angielskiego, a następnie profesor Uniwersytetu Oksford, David Morgan, który był związany z metodyką nauczania języka angielskiego jako języka obcego od roku 1947 i sprawował funkcję inspektora w British Council. Na podstawie wyników, jakie osiągnęli uczący się trakcie sześciotygodniowej inspekcji, profesor Morgan sporządził raport, w którym wyrażał się bardzo pochlebnie na temat Metody Callana. Jednak metoda nie spotkała się z dużym entuzjazmem członków komisji zajmującej się sprawami nauczania języka angielskiego, ani też z zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego. Częściowo stało się tak dlatego, że szkoły językowe obawiały się utraty zysków przez krótszy czas nauki, jaki oferowała metoda. 

W zaistniałej sytuacji, Robin Callan zrezygnował z dalszych batalii na rzecz uznania swojej metody w środowisku nauczycielskim i zdecydował się poprzestać na opublikowaniu jej w formie książki. Aby zapewnić choć minimum skuteczności, skrypty te opublikowano wraz ze wskazówkami dla uczniów i nauczycieli, zawierającymi wszystkie niezbędne wytyczne, które według jej twórcy czyniły tę metodę unikalną i skuteczną. Dzięki temu, że uczniowie znają podstawowe założenia, są oni w stanie kontrolować, czy nauczyciel faktycznie prowadzi zajęcia Metodą Callana.

Najczęściej wymienianymi zaletami Metody Callana jest krótki okres nauczania i brak zawiłych tłumaczeń gramatycznych, a także skrypt gotowy do użycia. Sceptycy zarzucają jednak tej metodzie zbyt sztywną formę zajęć, która wprowadza wojskowy dryl w grupach i brak elastyczności w przypadku, gdy grupa nie jest jednolita pod względem poziomu. Prawdą jest, że zarządzanie szkołą, która wykorzystuje Metodę Callana, również zostało dokładnie opisane przez twórcę metody tak, aby uczący się mieli możliwość łatwego przechodzenia na wyższe lub niższe poziomy.

 

Źródło: Beata Kwiecińska-Sobek