Jak postępować, gdy grozi Ci wizyta komornika?

Wizyta komornika...

 

W takiej sytuacji nie możesz chować głowy w piasek i nie unikaj spłaty. Dowiedz si, co wolno komornikowi i o czy rozmawiać z windykatorem.

Kto jest dłużnikiem?


Według biura informacji gospodarczej dłużnikiem jesteś, gdy:

  • zalegasz z uregulowaniem zobowiązań w wysokości minimum 200 zł (lub 500 zł w przypadku przedsiębiorców);
  • spóźniasz się z płatnościami co najmniej 60 dni;
  • powiadomiono Cię o zaległościach i ostrzeżono o możliwości wpisania na listę dłużników, ale po upływie miesiąca od tego faktu nadal nie spłacasz długów.

Uwaga! Gdy nie zareagujesz na wezwania do zapłaty i ostrzeżenia o wpisaniu na listę dłużników, skontaktuje się z Tobą windykator i komornik

Sprawdź komornika


Komornik ma prawo wejść do Twojego domu między godzi. 7 a 21. Nie może nachodzić Cię w nocy bez zgody prezesa sądu rejonowego.

Uwaga! Zanim go wpuścisz, poproś o wylegitymowanie się. Komornik powinien posiadać identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem sądu rejonowego, przy którym działa. Musi też mieć tzw. tytuł wykonawczy, bez którego nie ma prawa rozpocząć egzekucji.

Nie utrudniaj komornikowi ściągania długu


Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i ma prawo ściągać długi. Nie wolno utrudniać mu tych czynności, np. nie wpuszczać go do domu, wyrywać rzeczy, które zajmuje.

Uwaga! Za takie zachowanie możesz zostać ukarany grzywną.


Komornik też musi postępować zgodnie z przepisami, bo w przeciwnym razie może zostać upomniany, ukarany naganą, kara pieniężną lub pozbawiony prawa wykonywania zawodu.

Co zajmie komornik?


Osobom zatrudnionym na całym etacie komornik może zająć 50% pensji. Za długi alimentacyjne - 60%.

Uwaga! Musi jednak zostawić kwotę równą minimalnej płacy, czyli 2000 zł brutto.


Gdy pracujesz na umowę cywilnoprawną, np. umowę-zlecenie, może zająć całe wynagrodzenie. Chyba że jest to Twój jedyny dochód. Wtedy mogą być zastosowane zasady takie jak w przypadku pracy na etacie.

Dla rencistów i emerytów kwota wolna od zajęcia od 1 lipca 2017 roku wynosi 75% minimalnej renty i emerytury.

Uwaga! Komornik nie może zająć m.in.: świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku rodzinnego, 500+, alimentów, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych.

Nie ukrywaj majątku przed komornikiem


Dłużnikowi, który udaremnia spłacenie długu lub celowo uszczupla swój majątek, aby nie oddać całego długu, grozi kara więzienia do 3 lat. Gdy wierzyciel ma już orzeczenie sądu umożliwiające ściągnięcie należności kara może wynieść nawet 5 lat.

Rozmowa z windykatorem


Jeśli Twój dług zostanie sprzedany, skontaktuje się z Tobą windykator, aby doprowadzić do ugody z wierzycielem. Porozmawiaj z nim, może bowiem zaproponować Ci rozłożenie długu na raty.

Uwaga! Jeśli będziesz go unikać, skieruje sprawę do sądu. Gdy otrzyma tytuł wykonawczy, przekaże go komornikowi, a ten zgłosi się do Ciebie po dług. Wtedy dodatkowo poniesiesz koszty tzw. czynności egzekucyjnych.

Licencja: Creative Commons