Jak motywować uczniów do entuzjazmu?

Rozpoczynając każdy kolejny rok szkolny dowiadujemy sie, że będziemy robić coś innego, że czeka nas kolejna zmiana programów, lektur itp. Najważniejsza jednak ze zmian, jakie powinny dokonać się w polskiej szkole, dotyczy samego sposobu pracy.

Chodzi przecież o to, by inwestycja w kształcenie procentowała przygotowaniem młodych ludzi  do życia w społeczeństwie kiedy już opuszczą szkolne mury. Dzisiaj - w czasach szybkich zmian społecznych i natłoku różnorodnych informacji - przed kadrą nauczycielską stoją nowe zadania: uczyć tak, aby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole były przydatne w środowisku pozaszkolnym i motywowały uczniów do samorozwoju.

Osiągnięciu tego celu sprzyjać będzie tworzenie określonych okazji pedagogicznych, które trwale wzmocnią poczucie własnej wartości młodych ludzi, pobudzą ich zaangażowanie i samodzielność, zdopingują do współpracy w zespole i wykształcą zdolność do świadomego reagowania na zmieniające się okoliczności. Dobrze byłoby, aby nasi uczniowie mobilizowali się wzajemnie, a nawet przejawiali entuzjazm w swoich działaniach.

    Jedną z istotnych, a niedocenianych możliwości jest zaangażowanie się szkoły i jej podopiecznych w realizację zadań ponadprogramowych ( a raczej „obok-programowych”), jakimi są projekty i kampanie edukacyjne lub konkursy młodzieżowe. Kłopot jedynie z tym, że informacje o nich są rozproszone i nauczyciel musi poświęcić sporo czasu zanim trafi na ofertę odpowiednią dla swojego zespołu

Poniżej przedstawiam kilka wybranych propozycji na nowy rok szkolny;

Równać Szanse - podstawowym celem programu Równać Szanse jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W programie organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz niesformalizowane grupy młodzieży z całej Polski otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Nasza wieś naszą szansą - co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?

Wymiany Szkolnych Klubów Europejskich - Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosila nową edycję konkursu dla szkół na sfinansowanie wymian szkolnych z partnerami z Ukrainy. W tym roku adresatami konkursu są szkoły, w których działają Kluby Europejskie.

Konkurs grantowy RITA - dofinansowanie projektów służących dzieleniu się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji ustrojowej oraz budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami byłego bloku wschodniego.

 Plakat przeciw dyskryminacji - DG Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa organizuje międzynarodowy konkurs na plakat pt. „Unia Europejska i przeciwdziałanie dyskryminacji”. Plakat powinien przedstawiać temat przeciwdziałania dyskryminacji. Trzy zwycięskie zespoły w każdej kategorii wiekowej (tzn. w sumie 6 zespołów) zostaną następnie zaproszone na wyjazd do Brukseli.

Futbol Przeciwko Rasizmowi - FARE oferuje niewielkie dofinansowanie dla inicjatyw lokalnych organizowanych podczas europejskiego Tygodnia w Akcji przez kluby kibica, organizacje mniejszości etnicznych/emigrantów, uchodźców, amatorskie kluby piłki nożnej, grupy występujące przeciwko dyskryminacji, szkoły, grupy młodzieżowe.

Konkurs na wykonanie przedmiotu z odpadów - praca nadesłana na konkurs ma być przedmiotem użytkowym i użytecznym wykonanym ze zużytych opakowań lub innych odpadów np. z opakowań szklanych ,puszek, makulatury. Przykładem takich prac mogą być wazoniki, pojemniki na długopisy, koszyczki wykonane z papierowej wikliny itp.

Mleko z klasą - zadaniem programu jest zachęcenie dzieci do picia mleka poprzez zabawę i szereg aktywności - m.in. konkursy, programy edukacyjne oraz działania skierowane do mediów.

Przywróćmy Pamięć - w Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury i religie, które dzięki pokojowemu współistnieniu stworzyły niezwykłe, wielokulturowe dziedzictwo. W ramach projektu uczniowie gimnazjów i szkół średnich odkryją wielokulturową historię swojej miejscowości.

Twój przyjaciel Las - czy zdajemy sobie sprawę z tego, że las jest naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem? Pochłania dwutlenek węgla, pyły i hałas, jest naturalnym rezerwuarem wilgoci, reguluje lokalny klimat.

Sprzątanie Świata'2007 - w tym roku będziemy mówić o oszczędzaniu. Oszczędzaniu surowców naturalnych, energii, materiałów. Chcemy zwrócić uwagę na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i na to, co każdy z nas może zrobić sam w domu aby środowisku było lżej.

Przyjaźni Środowisku - konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych - święto ma podkreślić edukacyjną rolę bibliotek, jaką odgrywają w szkolnej społeczności. Uczniowie przygotują zakładki do książek, które następnie wymienią z partnerami zza granicy.

Dzień Sadzenia Drzew - pierwsze drzewka zostaną posadzone o północy w Oceanii. Podążając za Słońcem nowe drzewka pojawią się na Ziemi kolejno w Azji, Europie i Afryce. W końcu ten łańcuszek nowych drzewek dotrze do obu Ameryk.

Stypendia od Google - firma Google pragnie wyróżnić młodych ludzi, którzy zaprezentują najciekawsze, innowacyjne projekty realizowane w Internecie, poprzez przyznanie 4 stypendiów po 6 tysięcy złotych!

program „Dla Dzieci II” - celem programu szkoleniowo – dotacyjnego jest przygotowanie organizacji pozarządowych do promowania działań na rzecz wspierania rozwoju oraz upowszechniania dobrych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Adopcja Serca - to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą lub którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji.

Lepiej piszą i czytają - pilotażowy program edukacyjny Akademia IQ pod hasłem „OBUDŹ W SOBIE MISTRZA” przeprowadzany byl od marca 2007 roku w 13 szkołach z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczyły się technik szybkiego i efektywnego notowania, grafomotoryki i kinezjologii.

Program „BĄDŹ ORYGINALNY” - projekt jest skierowany do uczniów szkół na poziomach podstawowym i gimnazjalnym oraz ich rodziców, a jego celem jest przedstawienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu w kontekście naruszenia praw własności intelektualnej i odpowiedzialności prawnej z tym związanej.

Food Force Game - Komisja Europejska wraz ze Oświatowym Programem Żywnościowym (WFP) wprowadzają do Polski grę komputerową o tematyce humanitarnej - Food Force, gra która uczy, na czym polega problem głodu na świecie.

Ekologiczny Kalkulator – narzędzie w nieco przewrotny sposób pokazuje, jak poprzez zmianę nawyków czytelniczych można o zadbać o środowisko naturalne i jednocześnie wygodnie i szybko skorzystać na treściach zawartych w publikacjach elektronicznych.

Śpiewamy po angielsku - młoda Angielka o imieniu Zenia zaprasza do wspólnego śpiewania piosenek w języku angielskim!

Bezpieczny uczeń - istnieją sygnały, które pozwalają nam rozpoznać, czy dziecko padło ofiarą przemocy, czy też w jakikolwiek sposób czuje się zagrożone poza domem i nie potrafi poprosić dorosłych o pomoc.

Przedstawione przykłady to tylko mały wycinek z całej gamy propozycji – ich stale aktualizowany wykaz wywieszany jest w internetowej Gablotce Szkolnej.

    Merrill Harmin w książce  „Duch klasy, jak motywować uczniów do nauki”  wymienia szereg czynników inspirujących uczniów do nauki, są to:

- poczucie własnej wartości,
- zaangażowanie,
- samodzielność,
- współpraca,
- świadome uczenie się.

    Z mojego długoletniego doświadczenia wynika, że właśnie udział młodzieży w przedsięwzięciach, które odbiegają od szkolnej sztampy, pozwoli nauczycielowi wyzwolić w swoich uczniach wszystko to, co najlepsze – wyzwolić entuzjazm. Zapraszam do komentowania artykułu i wzbogacania Gablotki o nowe wpisy.