Jak dbać o instalację kominową?

Od stanu przewodów kominowych zależy nie tylko sprawne działanie instalacji grzewczej, ale także nasze życie i zdrowie.

 

Na każdym właścicielu budynku spoczywa obowiązek dbania o jej należyty stan techniczny. Należyty, czyli bezpieczny dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości, a także jak najmniej obciążający środowisko naturalne. Wiąże się to z bieżącym dbaniem o stan każdej instalacji, jej prawidłową eksploatację, a także okresowe kontrole.

W przypadku instalacji kominowej wymagane jest dodatkowo regularne jej czyszczenie. Spalanie paliw generuje powstawanie sadzy, która gromadzi się na ściankach komina, systematycznie zmniejszając pole jego przekroju. A im mniejsze pole przekroju, tym komin staje się mniej drożny, a zatem mniej wydajny. W konsekwencji nie ma wystarczającego ciągu w instalacji, zwiększa się zużycie opału, a na dodatek może on się spalać w nieprawidłowy sposób, co wiąże się z powstawaniem zabójczego czadu. W przypadku mocno zanieczyszczonego komina może pojawić się ciąg wsteczny, kiedy to spaliny zamiast uciekać przez komin, będą trafiać do mieszkania. Co więcej, sadze nagromadzone w kominie mogą się zapalić, czego skutkiem będzie jego poważne uszkodzenie, a nawet pożar.

Zgodnie z prawem każdy komin musi być przynajmniej raz w roku skontrolowany przez kominiarza. Dodatkowo przewody kominowe muszą być regularnie czyszczone. Częstotliwość uzależniona jest od rodzaju stosowanego paliwa. W przypadku paliw stałych (węgiel, drewno), komin musi być czyszczony raz na trzy miesiące, w przypadku paliw płynnych i gazu – raz na pół roku.

Koszt usługi kominiarskiej jest naprawdę niewielki, więc poza wymaganymi prawem kontrolami warto zaprosić kominiarza jeszcze kilkukrotnie w ciągu sezonu grzewczego. Z drugiej strony, czyszczenie komina jest prostą czynnością, a w niektórych domach znajdują się specjalne szczotki osadzone na długim przewodzie. Jeśli ktoś takie posiada, może komin przeczyścić samodzielnie.

Bardzo ważne jest także dbanie o to, by urządzenia grzewcze pracowały prawidłowo, według zaleceń producenta. Dodatkowo w miarę możliwości trzeba używać paliwa jak najlepszej jakości (dotyczy to zwłaszcza węgla – im mniej zasiarczony, tym lepiej). W ten sposób powstawać będzie mniej sadzy, a komin dłużej pozostanie czysty.