Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka?

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku to jedno z podstawowych zadań, przed którym staje każdy rodzic. Aby sprostać wyzwaniu, niezbędna jest zarówno edukacja dziecka, jak i rodzica.

 

nature-people-girl-forest-12165_small.jpg

 

Co może zrobić rodzic, aby jego dziecko było bezpieczne?

Bezpieczne dziecko - prewencja i przewidywanie

Bezpieczeństwo dziecka nie zależy jedynie od samego rodzica. Chociaż we wczesnym etapie życia maleństwo nie jest samodzielne i jest uzależnione od rodzica oraz jego zdrowego rozsądku, to gdy już zacznie stawiać pierwsze kroki, może zacząć wymykać się spod kontroli. Dlatego też dziecko od najmłodszych lat musi być uczone samodzielnego myślenia, przewidywania zagrożeń i mieć świadomość, że odpowiada nie tylko samo za siebie, ale też za innych wokół, swoim zachowaniem bowiem może im wyrządzić krzywdę.

Niezwykle ważne jest również nauczenie dziecka w jaki sposób unikać niebezpiecznych sytuacji, jednak nie mniej istotne jest wskazanie, co należy zrobić, gdy mimo wcześniejszych starań znajdzie się w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu, a nawet czasem życiu.

W żadnym wypadku nie można zasiewać w głowie małego człowieka myśli, że gdy pojawiają się na jego życiowej drodze jakieś przeciwności, to poradzenie sobie z nimi będzie ponad jego siły. To podejście może spowodować, że dziecko będzie panicznie unikać niebezpiecznych dla niego sytuacji, a przez to nie będzie zdolne do racjonalnego myślenia. Przesada - również w tym przypadku - nie jest zatem zalecana.

Lepiej jest przestrzegać naszego małego podopiecznego, ale również od dzieciństwa stawiać przed nim wyzwania, które może pokonywać bezpiecznie jeszcze pod naszym okiem. Dzięki czemu nabierze pewności w stawianiu im czoła. Niezwykle ważne jest również, aby uświadomić dziecko, że to ono jest panem swojego życia i to ono powinno podejmować dotyczącej swojej przyszłości decyzje.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka?

Działania wychowawcze rodzica powinny polegać na uwrażliwianiu dziecka na rozpoznawanie zagrożeń, a także rozwijanie jego wyobraźni w taki sposób, aby mogło ono samodzielnie przewidzieć niebezpieczeństwa. Nie zaleca się przeprowadzania kazań moralizatorskich najmłodszym, gdyż odniosą one skutek wprost odwrotny, a rodzic tylko straci czas – mimo że on będzie sądził, że doskonale wypełnił swój rodzicielski obowiązek.

Edukacja bezpieczeństwa powinna zacząć się od koncentrowania dziecka na nim samym, wówczas zacznie ono automatycznie wykorzystywać nabytą wiedzę, doświadczenie, a także wyobraźnię do własnej ochrony. Niezbędne jest tutaj wypracowanie prawidłowej samooceny dziecka, a także zdrowych relacji zarówno rodzinnych, jak i tych rówieśniczych. - komentuje ekspertka zajmująca się prowadzeniem bloga http://bezpieczenstwodziecka.blox.pl/html.

Dorosły jako autorytet

Dziecko widzi osobę dorosłą jako autorytet i wzór doskonałości. To przekonanie pogłębia fakt, że dorośli ludzie rzadko w towarzystwie dzieci mówią o swoich słabościach. Ten rodzaj zachowania może stanowić dla dzieci zagrożenie, gdy na swojej drodze spotkają człowieka dorosłego, który ma złe zamiary. Edukacji dotyczącej bezpieczeństwa nie należy pozostawiać mediom, szkole czy też innym jednostkom, nad którym rodzice nie mają żadnej kontroli. Polepszeniu bezpieczeństwa dzieci sprzyja pogłębienie więzi rodzinnych i rozrost środowisk lokalnych. Dlatego powinno zwrócić na nie szczególną uwagę.