Jak dawniej, tak i teraz, mamy życie bydląt roboczych, życie niegodne człowieka.

Pomyślmy tylko, ile to grzechów, zbrodni i cierpień ludzkich zniknie wtedy ze świata, razem z nędzą i wyzyskiem!

 

4a8b6e883d966fc37c9cb7079b0d1db5.jpg

Nędza popycha ludzi do najgorszych rzeczy, do kradzieży, do pijaństwa, do oszukiwania drugich

Czy jest nadzieja na radykalne  zmiany w Polsce i zatrzymania exodusu z Polski? Nie.

Czy  PiS lub  PO z koalicją  poprawią sytuację w Polsce  i  wprowadzą  system jaki znamy z pseudo kapitalistycznej Europy zachodniej?Nie. Czy frakcje polityczne w Warszawie będą w dalszym ciągu bojkotować społeczno- socjalno- gospodarcze struktury i przepisy prawne  w EU zachodniej?Tak.Czy  PiS wraz z PO i PSL poprawią Dialog z Moskwą i Ukrainą aby te państwa zlikwidowały embarga dla polskich produktów?Nie.

EU zachodnia ,realizuje  własną politykę z Rosją?Tak.

Gra z USA administracją i realizuje plany z Moskwą?Tak Dla zysków?Tak.

Polska administracja w Warszawie 2015  realizuje podobną politykę jak w latach 30?

Dlatego apeluję o inną Polskę.

Dla nas – dla robotników, do których ja się  również zaliczam (Marek Lipski), dla nas, " (cytat z roku 1896  i z roku 1902 r) którzy jesteśmy wyzyskiwani przez panów i oszustów różnych, – wolność polityczna jest konieczna, jest naszą pierwszą potrzebą. Wolność rządzenia się – żeby te tylko prawa były, jakie my uchwalimy, i ci tylko urzędnicy, których sami wybierzemy; wolność słowa i zebrań – żebyśmy mogli radzić nad swoimi sprawami i oświecać się; wolność sumienia – żeby nikt nie był prześladowany za swoją wiarę ani za swoje przekonania; wolność łączenia się i zmawiania – żebyśmy mogli opierać się wszelkiemu wyzyskowi; wreszcie – wolność osobista, wolność w domu swoim, żeby nikt nie mógł żadnego gwałtu nad człowiekiem uczynić." Tych to wszystkich wolności żądają prawdziwi ,realni humaniści, demokraci,socjaliści – i te wszystkie wolności nazywają jednym słowem: rzeczpospolita – rzeczpospolita ludowa, niezależna Polska, neutralna  Polska!"

To nie jest propaganda dla komunizmu,pseudo socjalizmu z nowotworami z przeszłości.Nie,To jest prywatny Apel do wszystkich.

Polska i Polacy ma swoją ,osobistą   historię.

Jakiej  Polski życzysz  sobie Czytelniku?

 

P.S.Cytat z roku 1896 i sygnowana pseudonimem Warszawiak. Również w 1902 r. Przedruk za: Edward Abramowski – „Pisma publicystyczne w sprawach robotniczych i chłopskich”, „Społem” Związek Spółdzielni Spożywców RP, Warszawa 1938.

Licencja: Domena publiczna