IP65 i IP54 – Chronią twój Sprzęt Elektroniczny od Pyłu, Odpadków i Płynów

Poniższy artykuł wyjaśnia klasyfikację IP np. IP65 czy IP54 w odniesieniu do obudów sprzętu elektronicznego uzywanego w przemysłowych warunkach.

 


Komputery, monitory i inny sprzęt elektroniczny są teraz na swoim miejscu nie tylko w biurze czy w domu, ale także na terenach produkcji przemysłowej. Jednak wymagania sprzętu elektronicznego takiego jak komputery są inne w biurze i zupełnie inne w środowisku przemysłowym. 

Przemysłowe środowisko pracy ma tendencję do gromadzenia brudu i zanieczyszczeń, które szkodzą wrażliwej elektronice. Zwykła woda czy kurz mogą negatywnie wpłynąć na pracę twojego sprzętu. 

Europejski system IP (Ingress Protection) został opracowany przez Europejski Komitet Normalizacji Elektroniki (CENELEC) w celu klasyfikacji ochrony zapewnianej sprzętowi elektronicznemu. Standard ten ustalono w formie cyfr charakteryzujących stopień ochrony produktu. Punktowa klasyfikacja umożliwia szybką i łatwą identyfikację. Na przykład, w

IP65 i IP54 są najczęściej używane w odniesieniu do produktów elektrycznych stosowanych w przemyśle. Produkt określony stopniem IP65 będzie w pełni zabezpieczony przed kurzem, latającymi elementami, jak również strumieniami wody, co pozwala na dokładne czyszczenie stanowiska. Stopień ochrony IP54 zapewnia ochronę przed kurzem (jednak nie całkowitą), zabezpiecza również przed bryzgami wody, jednak nie przed zmywaniem. Klasyfikacja IP sięga wyżej niż IP65 (IP68 może zapewnić kompletną chronę przed kurzem i po zanurzeniu w wodzie) ale jest rzadko używana i zbyteczna w większości fabrycznych zastososowań.

Wiele komputerów przemysłowych dostosowanych jest do standardu IP65, jednak to może prowadzić do pewnych trudności w momencie koniecznej naprawy lub modernizacji. Aby otrzymać kwalifikację IP65, komputer przemysłowy musiałby być uszczelniony, aby zapobiegać przed dostaniem się kurzu i wody do czułych elementów. Niestety oznacza to, że kiedy komputer będzie wymagał naprawy lub modernizacji, trzeba będzie wezwać specjalistę.   

Dokładnie uszczelnione (do IP65 i IP54) komputery przemysłowe są również bardzo drogie. Często są to monolityczne wytrzymałe urządzenia, co z jednej strony chroni przed uszkodzeniami, a z drugiej utrudnia modernizację.

Na szczęście istnieje alternatywa dla drogich maszyn uszczelnionych zgodnie ze standardem IP. Standardowy komputer lub inne urządzenie elektroniczne może być umieszczone w przemysłowej obudowie zgodnej ze standardami IP65 lub IP54.

Te przemysłowe szafy mają dużą przewagę nad specjalnie zaprojektowanym sprzętem z klasyfikacją IP w tym, że mogą chronić konwencjonalne urządzenia. Zapewnia to podwójną oszczędność poniważ standardowy PC będzie kosztował niewielką część ceny monolitycznego przemysłowego komputera uszczelnionego zgodnie ze standardami IP. Poza tym, jeżeli trzeba dokonać modernizacji, naprawy lub wymiany, ta sama obudowa może zostać wykorzystana do ochrony kolejnego urządzenia bez konieczności wzywania serwisu.

Co więcej, obudowa przemysłowa dostosowana do IP65 lub IP54 będzie służyć dłużej niż uszczelnione do odpowiedniego  IP urządzenie. Niektóre obudowy zapewniające ochronę przed kurzem i wodą są w stanie przetrwać nawet kilka dziesięcioleci, kiedy konwencjonalna maszyna przemysłowa może służyć cztery czy pięć lat.  

 

Paweł Piontek jest specjalistą i autorem tekstów w dziedzinie komputerów przemysłowych. Pracuje w zakresie rozwoju technologii przemysłowych PC jak również ekranów dotykowych.  W celu uzyskania szerszej informacji odwiedź naszą stronę internetową dotyczącą przemysłowych obudów komputerowych.