Inwestowanie w obligacje korporacyjne na krajowym rynku Catalyst

Tego, jak ważne jest oszczędzanie, chyba każdy powinien mieć świadomość, chociaż już nie wszyscy wiedzą jak się za to zabrać, zwłaszcza gdy chodzi nie o lokaty, lecz obligacje.

 

Niektóre formy oszczędzania potrzebują sporych wiadomości i doświadczenia z finansami, i niosą za sobą ryzyko utraty części środków, ale jednocześnie mogą zapewnić znacznie wyższe dochody, inne mogą być znacznie bezpieczniejsze, lecz jednocześnie zyska się na nich mniej. W dzisiejszych czasach, w erze bankowości internetowej założenie lokaty ogranicza się w wielu bankach do zaznaczenia paru opcji. Jednak oprocentowanie bankowych lokat nie jest najwyższe i zarabia się na nich znacznie mniej, niż na innych finansowych produktach.

Z tego względu można zastanowić się nad inwestowaniem w obligacje spółek (tzw. obligacje korporacyjne) zwłaszcza, gdy ktoś chciałby być zainteresowany stabilnym oszczędzaniem w przedziale dłuższym niż 12 miesięcy. Wartość oprocentowania tego typu papierów może być zmienna lub też stała. W pierwszym przypadku jest ono zwykle zależne od marży stałej podanej przez firmę emitującą oraz od wskaźnika WIBOR wyznaczanego przez banki (w wersji zwykle trzy albo sześciomiesięcznej). Cena nominalna takiej obligacji wynosi zazwyczaj tysiąc złotych, choć zdarzają się na rynku Catalyst również obligacje za 100, 10 000 lub nawet 100000 zł.

1d9f8bd90b2a161035698d2511a6315b.jpg

Kupując obligacje spółek na rynku pierwotnym, powinno się brać pod szczególną uwagę na taki aspekt, czy papiery zostaną wprowadzone na rynek wtórny obligacji, gdyż bez takiej gwarancji trudno w późniejszym terminie o odsprzedanie obligacji (ich całości lub części) przed okresem ich zapadalności.

Zakup obligacji na Catalyst (jeden z parkietów polskiej giełdy) charakteryzuje się niższą prowizją, niż w przypadku nabycia akcji. W większości kont maklerskich opłata prowizyjna wynosi 0,19%, przy czym minimalna jej wartość to 3 zł.

Ze względu na bezpieczeństwo inwestycji bardzo istotne jest to, czy papiery spółek są zabezpieczone, czy też nie dają odnotowanego zabezpieczenia. Przed nabyciem tego typu papierów korporacyjnych należy zaznajomić się z kondycją finansową emitenta, aby uniknąć niespodzianki w postaci niewypłacalności emitenta.

Bezwzględnie należy zdefiniować okres na jaki możemy zamrozić kapitał. Stając się inwestorem długoterminowym, z powodu opłaty prowizyjnej od kupna i kosztu na Catalyst czasem trochę wyższej od nominalnej, należy pozyskiwać minimalnie na półtora roku, a najlepiej na dwa do trzech lat lub dłużej, jeżeli mamy taką możliwość, co może mieć miejsce w przypadku obligacji bankowych. Powinno się również sprawdzać w dokumentach emisyjnych, czy istnieje zapis pozwalający na możliwość wcześniejszego wykupu owych obligacji na żądanie firmy. Wówczas kupując papiery wartościowe na rynku Catalyst np. w w okolicach połowy trwania emisji, przewidywany przez inwestora przychód może okazać się mniejszy od pierwotnie zakładanego.

Dobrym źródłem wiedzy na temat obligacji dostępnych na Catalyst jest wpis na stronie http://galeriafinansowa.pl/obligacje-korporacyjne.html.