Inteligentne Systemy Transportowe na przykładzie wdrożenia w Poznaniu

Inteligentne Systemy Transportowe to rozwiązania usprawniające ruch w mieście obejmujące systemy sterowania ruchem drogowym oraz zarządzanie transportem publicznym.

 

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) to rozwiązania usprawniające ruch w mieście, których najważniejszymi elementami są systemy sterowania ruchem drogowym oraz zarządzania transportem publicznym. Do zadań systemów ITS należą też często: pobór opłat, wykrywanie i rejestracja zdarzeń i wykroczeń oraz zarządzanie parkingami.

Korzyści płynące z zastosowania systemów mogą obejmować usprawnienie ruchu drogowego – skrócenie czasu i poprawa komfortu przejazdów komunikacją zbiorowa i indywidualną, wzrost udziału transportu publicznego w ruchu drogowym i redukcja kosztów zarządzania nim. Oczekiwanym efektem jest również zmniejszenie emisji spalin oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Systemy takie wprowadzane są w dużych miastach na całym świecie. W Polsce popularność wdrożeń systemów ITS w ostatnich latach wynikała w dużej mierze z możliwości dofinansowania znacznej części kosztów z funduszy europejskich. Systemy, w różnym zakresie, działają obecnie w praktycznie we wszystkich większych miastach. Wykorzystują takie technologie jak przewodowe i bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne, w tym sieci światłowodowe, technologie dynamicznego sterowania sygnalizacją świetlną, identyfikację pojazdów, systemy unikania kolizji, predykcję stanów ruchu w sieci.

Wdrożenie ITS w Poznaniu

System ITS uruchomiony w drugiej połowie 2015 r. w Poznaniu działa na terenie Grunwaldu, Jeżyc i części Łazarza, obsługując tym samym około 1/3 skrzyżowań w mieście.

Dla mieszkańców najbardziej widocznymi elementami systemu są tablice na przystankach informujące o spodziewanym czasie przyjazdu tramwaju lub autobusu oraz tablice informujące kierowców o korkach, utrudnieniach w ruchu i dostępności miejsc parkingowych. Te ostatnie rozmieszczone są przede wszystkim przy wjeździe na obszar funkcjonowania ITS.

Dla miasta najistotniejszą funkcją systemu jest sterowanie ruchem i wsparcie polityki mającej na celu promocję komunikacji miejskiej. ITS, analizując liczbę pojazdów zbliżających się do skrzyżowania, może na bieżąco sterować sygnalizacją świetlną, żeby zapewnić jak najpłynniejszy ruch na skrzyżowaniach lub zapewnić priorytet przejazdu dla tramwajów i autobusów. Ta sama funkcjonalność może być wykorzystana w sytuacjach awaryjnych na przykład w celu skrócenia czasu przejazdu karetek lub innych służb interwencyjnych. ITS stanowi również system informacji o zdarzeniach drogowych lub sytuacji pogodowej, co umożliwia podjęcie jak najszybszej reakcji i zapewnienie płynności ruchu.

Wykonawcy

Za realizację projektu odpowiadały spółki miejskie: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ze wsparciem Traffic Consulting pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu. Generalnym wykonawcą systemu jest Konsorcjum Siemens Sp. z o. o. i Siemens AG. Wśród podwykonawców znaleźli się Electronic Control Systems S.A. odpowiedzialne między innymi za instalację i konfigurację sygnalizacji świetlnej, punktów kamerowych CCTV oraz stworzenie sieci światłowodowej a także POLCHIP Sp. z o.o., które dostarczyło urządzenia i system zarządzania parkingami przez centralny serwer, zintegrowany z miejskim systemem informacji parkingowej (SIP) i systemem rezerwacji miejsc. Wartość inwestycji przekroczyła 80 mln złotych.

Efekty działania systemu

Wśród zalet wdrożenia systemu wymienia się przede wszystkim uzyskanie punktu wyjścia do nowoczesnego zarządzania ruchem w mieście a także liczne praktyczne korzyści. Należą do nich w szczególności skrócenie czasu przejazdu tramwajów w części miasta a także możliwość skrócenia czasu indywidualnego przejazdu kierowców, szacowane na 10-25%. Szczególnie dobrze oceniane jest funkcjonowanie systemu w rejonie ulicy Grunwaldzkiej.

Jednak ocena inwestycji nie jest jednoznaczna. Najpoważniejszym zarzutem pod adresem systemu wdrożonego w Poznaniu są poniesione koszty oraz fakt, że system obejmuje jedynie część miasta. Jako funkcjonalności ITS wymagające poprawy wymieniane są: koordynacja pracy sygnalizacji świetlnej zwłaszcza w okolicy rynku Jeżyckiego oraz Ronda Kaponiera oraz stabilność funkcjonowania systemu. Dopracowania potrzebują również komunikaty wyświetlane na tablicach, tak aby były jednoznaczne i łatwe do odczytania dla kierowców. Pasażerowie komunikacji miejskiej zwracają uwagę, że prognozowany czas przyjazdu tramwajów wyświetlany na tablicach przy przystankach nie zawsze się sprawdza. Podobnie kierowcy wskazują, że tablice informujące o sytuacji drogowej w mieście podają czasami błędne informacje, np. ostrzegając przed korkami, których nie ma w rzeczywistości.

Po stronie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem przeważa jednak pozytywna opinia o poznańskim ITS. „Nawet jeśli poszczególne elementy systemu wymagają zmian i udoskonaleń, to bez niego nie mogłoby być mowy o nowoczesnym zarządzaniu ruchem w mieście”- wskazywał w Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier w Ruchu wywiadzie dla Głosu Wielkopolski.