Innowacyjność jutra już dziś

Odmieniana przez wszystkie przypadki, liczby i rodzaje, innowacyjność stała się dziś słowem wytrychem, którego treść uległa zatarciu.

 

Spowodowane jest to tempem zmian, za którym słowa już nie nadążają. To, co jeszcze wczoraj było innowacyjne, dziś jest codziennością, jutro zaś stanie się reliktem przeszłości, aby ustąpić miejsca kolejnym nowościom. Jak więc być innowacyjnym przy takim tempie zmian?

Prawdziwa innowacyjność przedsiębiorstw dziś nie jest już ulepszaniem technologii, które znamy. Polega ona na przyjęciu roli pioniera nowych szlaków i na wprowadzaniu rozwiązań alternatywnych, które zmieniają sposób myślenia o prowadzeniu biznesu.

Tak właśnie dzieje się w Grupie PZU. Jednym z celów IT Grupy PZU jest uczestniczenie krok w krok razem z biznesem w kreowaniu innowacyjności. W ostatnim czasie wdrożono tam kilka inicjatyw infrastrukturalnych, będących innowacyjnymi w skali Polski, a może nawet całego regionu. Jakich? Dowiecie się tego z lektury bloga ekspertów PZU: http://blog.pzu.pl/temat/it/innowacyjnosc-nie-haslo-a-realna-strategia.