Iniekcja. Nanoszenie (a(b,c)) c l j permutacji pierwszej na układy liniowe.

Nanoszenie liczb ciągów liczbowych jedności permutacji pierwszej f : (~) na układy liniowe. Konsekwencją działania na graficznych układach liniowych jest odbicie lustrzane.

 

Bijekcja ; funkcja wzajemnie jednoznaczna. Układ trójkowy ( drugi, trzeci i czwarty ciąg liczbowy jedności w każdym z siedmiu szeregów poziomych funkcji równolicznej) określa funkcja zadaniowa. Ponieważ działania dla permutacji i kombinacji wykonujemy na trzech uporządkowanych trójkach w przedziale liczbowym domkniętym, dla każdego z ciągów liczbowych jedności w tabelach obliczeniowych 6 * ( 6 * 36) = 1 296. To korzystając z prawa przemienności dodawania wartości sum cyfr w przedziałach liczbowych < ; > dla funkcji zadaniowej w bijekcji wykażą stałe wartości. Czy tabele obliczeniowe należy zaliczyć do bijekcji ? Tak. Ponieważ w tym działaniu zanurzamy zbiór w zbiór. W iniekcji zanurzymy zbiór w ten sam zbiór poprzez naniesienie tych samych cyfr ( permutacji i kombinacji pierwszej ) z trzech uporządkowanych trójek ciągu liczbowego jedności na uklady liniowo - przeciwstawne, zwiększając moc obliczeniową zbioru proporcjonalnie do ilości zapisów graficznych w dowolnym punkcjie zbioru. Np; Po naniesieniu liczb najeden układ graficzny układu liniowo - przeciwstawnego moc zbioru zwiększymy dziewięciokrotnie. To do iniekcji należą działania w przedziałach liczbowych (< ; >) które odczytamy z trójkąta równobocznego obliczonego z Wycinanych środkowych części odcinka.

Poziomy podstaw  trójkąta równobocznego układu trójkowego (< ; > )      3   *  2 = 6    9  *  6 * 4 = ( 9 * 4 ) * 6 = 36 * 6 = 216    Permutacja każdego z ciągów liczbowych jedności f : (~). 27 *18 * 12 * 8 = ( 27 * 8 ) * (18 * 12 ) = 216 * 216 = 46 656 Permutacja liczb c l j naniesiona na układy liniowe Po dwóch latach obliczeń zbiory rozłączne Georg Cantora {A} n {B} = zbiór pusty = X n Y możemy zapisać (<{A} n {B}>) = zbiór pusty = (<X n Y>) ∞ Czynniki iloczynu, są różnicą ilorazu wyciętych środkowych części odcinka.

    1    3   *     2    
  2 9      *        6      *         4  
3 27      *       18     *     12      *         8

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/nanoszenie_liczb_c_l_j_na_uk_ady_liniowy_odbicie_lustrzane.xls