Iniekcja: funkcja monotoniczna,liniowa,Liczbowego układu trójkowego.

Zanurzanie zbioru w ten sam zbiór. Mnogość liczb (< ; >)W działaniu należy uwzględnić : (x, y, z ) i uporządkowane pary liczb w trójkach układów liniowych i przeciwstawnych.

 

W pliku : Działania, założenia, funkcje monotoniczne, liniowe, wykresy, układy liniowe i przeciwstawne, zanurzanie zbioru w ten sam zbiór. Nanoszenie zapisu graficznego na liczby ciągu liczbowego jedności.

Uporządkowane pary liczb w trójkach, naniesione na graficzny układ liniowo - przeciwstawny w tabelach obliczeniowych to przeciwstawne wartości w parach uporządkowanych trójek (1(2,3)) ; (1(3,2))
Mnogość liczb < ; >  : Celem obliczeń jest znalezienie dla każdej z trzech trójek takiego układu graficznego, który w konsekwencji umożliwi naniesienie tych samych par liczb występujących w uporządkowanych trzech trójkach na zapis graficzny zbudowany z par odcinków równoległych.

Mnogość liczb : Zanurzenie zbioru w ten sam zbiór to proporcjonalne zwiększenie jego mocy o czynniki iloczynu podstawy trójkąta równobocznego. Ponieważ odwołuje się do zasad obliczania zbiorów rozłącznych na układach liniowo – przeciwstawnych, to czas by przedstawić funkcje układów liniowych i funkcje monotoniczne układu trójkowego. Wykonamy działania na wartościach przypisanych, liczbowych (1,2,3) i literowych (x, y, z ) pod które będziemy podstawiać dane dla funkcji monotonicznych i liniowych.

Właściwości funkcji : funkcje iniekcji są funkcjami mnogości liczb w przedziałach liczbowych domkniętych. Ustalają porządek i zasady nanoszenia liczb ciągów liczbowych jedności ( obliczonych w układzie trójkowym ) na zapis graficzny.Do iniekcji zaliczymy permutacje i kombinacje na elementach podzbioru właściwego zbiorów rozłącznych.

``Moc zbioru – w teorii mnogości moc zbioru określa jego "wielkość" – zbiór "większy" ma większą moc.Dwa zbiory mają tę samą moc, gdy mają "tyle samo elementów", a mówiąc precyzyjnie – są równoliczne. Synonimem mocy zbioru jest liczba kardynalna tego zbioru. Liczba kardynalna zbioru skończonego jest równa liczbie jego elementów, można więc traktować pojęcie liczby kardynalnej zbioru jako uogólnienie pojęcia liczby elementów zbioru. Jeżeli dwa zbiory są równoliczne, to mówimy, że mają tę samą moc, lub tę samą liczbę kardynalną dwa zbiory są równoliczne, gdy istnieje funkcja wzajemnie jednoznaczna z jednego zbioru na drugi ,,,

Zbiory równe zbiorów rozłącznych. Zbiory {A} i {B} będą równe sobie, jeżeli należeć do nich będzie taka sama i takie same elementy w obliczanym układzie liczbowym, takiego samego < ; >.

Zbiory równe {A} i {B} będą miały różną moc, jeżeli w dowolnym punkcie, dowolnego zbioru równego otworzymy < ; >. Otwarcie (< ; >) to zanurzenie zbioru w ten sam zbiór.    { (1 ( 2, 3 ))} w zbiór { (1 ( 3, 2 ))}

1 . Czy uporządkowana trójka i jej para, po zastosowaniu układów liniowo – przeciwstawnych jest rozwiązaniem działania mnogości liczb zanurzania zbioru w ten sam zbiór ?

2.  Czy funkcje iniekcji wykazują – przejmują właściwości funkcji równolicznej, są ; równoliczne, przeliczalne, odwrotne, odwracalne ?

 3.  Z jakich elementów geometrycznych jest zbudowany zapis graficzny i dlaczego wykazuje właściwości Przestrzeni euklidesowej ?

Układy liniowe funkcji obliczamy na wartościach przypisanych liczbowych i literowych. Układ liniowy. (1,2,3) ; (1(2,3)) ; (x, y, z) ; (x(y, z)). Układ przeciwstawny (1,3,2) ; (x, z, y) ; (1(3,2)) ; (x( z, y)) Rozpiszmy wartości dla układu trójkowego z uporządkowanej trójki i jej pary dla układu trójkowego

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/iniekcjafunkcje_ukladow_liniowych.xls