Im dalej od naszych granic..tym będzie bezpieczniej?

Artykuł tylko dla dorosłych.Rosja-Polska-Ukraina-Europa.

 

434aa58aca7db2af616f1a997dbedb6c.jpg

Rzeź warszawskiej Pragi 4 listopada 1794.
„Po przełamaniu oporu obrońców, Rosjanie dokonali masakry ludności cywilnej Pragi. W wyniku kilkugodzinnej fali mordów życie straciło około 20 tysięcy ludzi. Ten akt sterroryzował lewobrzeżną stronę Warszawy i skłonił stolicę do kapitulacji. Wojska powstańcze wycofały się na południe i 5 listopada całe miasto zostało zajęte przez Rosjan. Ówczesny ambasador brytyjski w Warszawie określił mord na cywilach jako ohydne, niepotrzebne barbarzyństwo.” Wikipedia

 • Represje po powstaniu styczniowym 1864
  „…blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało[2]. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu[3]. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys., to jest co czwarty Polak[4].” Wikipedia
 • Napaść bolszewicka 1919-1920
  „Według szacunków w czasie całej wojny polsko-bolszewickiej Sowieci wzięli do niewoli w walkach z Wojskiem Polskim około 45 tysięcy żołnierzy. Liczba ta nie obejmuje zamordowanych na miejscu. Ze wspomnianych 45 tysięcy wolność uzyskało 26 tysięcy polskich żołnierzy, co pozwala szacować, iż w niewoli sowieckiej w ciągu niecałego roku zginęło 19 tysięcy osób, czyli 42%.
  Oprócz żołnierzy wziętych do niewoli, bolszewicka armia dokonała wielu mordów na miejscu, eksterminując także całe szpitale wojskowe. Szczególną bezwzględnością i okrucieństwem wobec jeńców (a także ludności cywilnej) wyróżniała się Konna Armia Budionnego oraz Konny Korpus Gaja. Do bardziej znanych zbrodni kawalerii Gaja należy torturowanie i wymordowanie jeńców z polskiej Brygady Syberyjskiej w Chorzelach w sierpniu 1920 oraz kawalerzystów płk. Bolesława Roi 4 sierpnia 1920 w Ostrołęce. Armia Budionnego spaliła szpital z rannymi żołnierzami oraz personelem medycznym w Berdyczowie mordując w ten sposób ponad 600 osób, a we wsi Bystryki zamordowali 700 żołnierzy ” Wikipedia

 • 1932 Wielki Głód na Ukrainie, Hołodomor (tam zginęło około 20tys Plaków! Wiem że to niewiele w stosunku do 10mln zagłodzonych Ukraińców. Pokazuje to jak Polacy i Ukraińcy wspólnie cierpieli bestialsko moedowani przez kacapów)
  „Głód wywołany kolektywizacją spowodował według różnych szacunków spowodował śmierć od co najmniej 3,3[2] do 6-7 milionów[3][4][5]ludzi. W latach 1921–1947, wskutek trzech klęsk głodu (w 1921–1923, 1932–1933 i 1946–1947), życie straciło około 10 milionów mieszkańców Ukrainy[6].” Wikipedia

-Operacja polska NKWD (1937–1938)
„Antypolska operacja NKWD wynikająca z Rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR nr 00485[1], z dnia 11 sierpnia 1937 roku wydanego przez ówczesnego Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa, przeprowadzona w latach 1937 i 1938. Według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków” Wikipedia

 

 • Haniebna napaść kacapów w raz z Hitlerem na Polskę w 1939 roku
  „Otwarcie archiwów sowieckich wywołało niemały wstrząs, gdyż wynika z nich, że wszystkie cztery deportacje pochłonęły 320 tysięcy osób.”
  „W rękach Armii Czerwonej znalazło się w roku 1939 ok. 240 tysięcy polskich jeńców wojennych. Z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych, resztę zaś w większości (pomijając przypadki ich rozstrzeliwania lub uśmiercania) zwolniono. Nie jest natomiast znana liczba straconych bezpośrednio po wzięciu do niewoli sowieckiej żołnierzy i oficerów polskich. Wiadomo np., że żołnierzy polskich wziętych do niewoli w 1939 roku pod Grodnem i Wilnem sowieckie dowództwo poleciło uśmiercać poprzez miażdżenie ich pod gąsienicami czołgów.” Wikipedia
 • Mordy Polaków po zajęciu naszego kraju
  „Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski w 1944 roku dokonano masowych morderstw i wywózek żołnierzy Armii Krajowej biorących udział wraz z Sowietami w wyzwalaniu Wilna i Lwowa.
  Największą udokumentowaną zbrodnią popełnioną przez NKWD na terenie współczesnej Polski, przy aktywnym współudziale UB oraz ludowego Wojska Polskiego była obława augustowska. Po stłumieniu podziemia antykomunistycznego po 1947 roku większość ofiar stanowili skazani w wyniku tzw. mordów sądowych. Byli to żołnierze drugiej konspiracji, żołnierze AK, oraz działacze opozycyjni. ” Wikipedia.

 

f95502ec072a5a2eaf494198fd1899b7.jpg

Zaden inny naród na świecie nie dopuścił się tylu bestialskich zbrodni co kacapy, tylko w przeciągu ostatnich 100 lat wymordowali więcej istnień ludzkich niż inne narody razem wzięte!!!

1918 – krwawe stłumienie strajku kolejarzy przez CzeKa
1918 – 1969 – system GUŁAG [obozy pracy przymusowej] – 41 mln zamordowanych, 10-30 mln zmarłych w trakcie transportów
1918–1921 powstanie przeciw bolszewikom w guberni tambowskiej
1921 – głód na Powołżu, [5,1 miliona ofiar]
19210-1923, 1932–1933 i 1946-1947 – wielki głód na Ukrainie i na Kubaniu
1921 – powstanie marynarzy w Kronsztadzie
1921 – Mongolia
1923 – 1933 – Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia [obóz koncentracyjny]
1936-1937 – przesiedlenia ludności z obszarów przygranicznych [Niemcy, Koreańczycy, Finowie, Irańczycy]
1937 – egzekucja 1 tys. więźniów w uroczysku Sandomoroch
1934 – inwazja na Sinciang
1937-1938 – operacja polska NKWD [rozkaz ludowego komisarza SW 00487] – zamordowano 111 tys. Polaków, 29 tys zesłano do obozów koncentracyjnych, a 100 tys deportowano na Syberią
1939 – aneksja Litwy, Łotwy, Estonii i wschodniej Polski, uśmiercanie polskich jeńców wziętych do niewoli pod Wilnem i Grodnem poprzez miażdżenia ich gąsienicami czołgów
w rękach Armii Czerwonej znalazło się 240 tysięcy polskich jeńców wojennych, z tej liczby 125 tysięcy przekazano NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych
320 tys. Polaków zesłano na Sybir, ponad 58 tys. spośród osadzonych w obozach, specposiołkach, kopalniach i na wolnym zesłaniu zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania spowodowanego ponadludzką pracą fizyczną i zepchnięciem na margines sowieckiego społeczeństwa
1939 – wojna z Finlandią
1939 – 1941 – aresztowanie 100 tys. Polaków na anektowanych terenach II RP [zesłani na Workutę, zamordowani w Bykowni i Kuropatach, 10 tys. wymordowanych na miejscu]
1940 – aneksja Mołdawii
1940 – zbrodnia Katyńska [21 tys. zamordowanych obywateli Polskich, w tym 10 tys. oficerów]
1940 – 1941 – deportacja 800 tys Polaków z Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy [około 10% zmarło w czasie transportu]
1941 – masowe mordowanie więźniów polskich osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi – 35 tys. [14,7 tys. bezpośrednio, 20 tys w trakcie ewakuacji więzień]
1941-1955 masowe mordy jeńców niemieckich i cywilów niemieckich.
1944-48 – zhołdowanie Polski, Czech, Węgier, Bułgarii, Rumunii, wschodnich Niemiec
z ziem Polski pojałtańskiej wywieziono w ramach utrwalania władzy ludowej do ZSRR ok. 40 tysięcy osób, a ogólna liczba tam represjonowanych wynosi ok. 45 tysięcy osób, w tym żołnierzy podziemia – 17 tys.
28 marca 1945 – porwano i uwięziono w Moskwie na Łubiance 16 przywódców polskiego państwa podziemnego
1945 – masowe deportacje Tatarów krymskich, Czeczeńców, Niemców nadwołżańskich
1953 – bunty więźniów w Workucie, Norylsku, Karagandzie, Kolmie, Incie
1954 – bunty więźniów Rewdzie [koło Swierdłowska], Karabaszu [Ural], Tajszecie, Reszotach, Kengirze, Szerubaj Nurze, Bałchaszu, Sachalinie, Incie
1955 – bunty więźniów w Workucie, Solikamsku, Potmie
1956 – bunty więźniów w Karagandzie [obóz Fedorowskij]
1956 – marsz sowieckich czołgów na Warszawę
1956 – Węgry
1962 – masakra demonstrujących robotników w Nowoczerkasku
1968 – Czechosłowacja
1969 – konflikt nad Ussuri
1979 – 1989 – Afganistan
1991-1992 – wywołana przez sowiety wojna w Osetii Pd.
1994-1996 – I wojna Czeczeńska
1999-2009 – II wojna Czeczeńska
2008 – inwazja na Gruzję, zajęcie Osetii Pd.
2014 – aneksja Krymu, Donbas i Ługańsk

 Kiedyś to nam wiecznie zarzucano, że nasze żądania wolności i niepodległości to mrzonki. My przelewaliśmy krew i drogo płaciliśmy zaborcom i okupantom za opór a za naszymi plecami inni dzielili się strefami wpływów i w imię swoich interesów kazali nam być „rozsądnymi”.
Jako zwykłej szarej obywatelce narodu, który nie raz w historii potraktowano w taki sposób, nie pozostaje nic innego niż współczuć Ukraińcom i głośno powiedzieć, że to co robimy my cieszący się wieloletnim pokojem i porządkiem członkowie UE w sprawie Ukrainy czyni nas wspólnikami pana Putina w realizacji jego celów, których nie da się pogodzić z tak rzekomo przez nas wysoko stawianymi wartościami i ideami jak wolność, demokracja, prawo do samostanowienia narodów, prawa człowieka czy choćby regułami cywilizującymi konflikty zbrojne. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że człowiek przyzwoity stojąc w obliczu zła ma tylko dwa wyjścia bezsilnie krzyczeć wraz z ofiarą o sprawiedliwość lub być cichym wspólnikiem sprawcy zła a my nawet nie krzyczymy bo necie i mediach temat się z lekka opatrzył a jest tyle ważniejszych spraw.
Bo niestety świat od dawna „nie wierzy łzom” matek i ojców a także żon i dzieci chowających walczących i tych co tylko chcieli przeżyć w świecie, w którym nagle przestały obowiązywać jakiekolwiek zasady.
Jak widać mimo dwóch straszliwych wojen, rządów komunistów, bałkańskich rzezi etnicznych lat 90-tych ciągle nie chcemy pamiętać o tym, co pewien niemiecki pastor ofiara nazistów powtarzał po wojnie w różnych wersjach :
Kiedy przyszli po komunistów nie protestowałem bo nie byłem komunistą
Kiedy przyszli po Żydów nie protestowałem bo nie byłem Żydem
Kiedy przyszli po katolików nie protestowałem bo nie byłem katolikiem
A kiedy przyszli do mnie nie miał już kto protestować.

czolgi-stan-wojenny__1__small.jpg

Oby miał kto protestować gdy Rosja postanowi zaaneksować republiki bałtyckie i inne państwa z swojej dawnej poczdamskiej strefy wpływów. Tym, którzy karzą być rozsądnymi a takie twierdzenia uważają za histerię antyrosyjską przypomnieć tylko trzeba, że nigdy w historii żaden tyran ani autokrata nie kierował się interesem swojego narodu i kraju. Agresja i plany mocarstwowe zawsze realizowano i realizuje się kosztem swojego społeczeństwa i gospodarki. Społeczeństwa rządzone „twardą ręką” są w stanie znieść naprawdę dużo, bo tam nadal jesteś nie obywatelem a poddanym państwa, które może z Tobą zrobić co tylko chce i niewielu będzie miało odwagę choćby wyrazić z tego powodu jakieś wątpliwości. Rosja jest takim państwem i nie ma takich sankcji, które zmuszą ją do rezygnacji z przemocy zbrojnej będącej póki co bardzo skutecznym narzędziem politycznym. Problem w tym, że u nas jesteśmy obywatelami i nasze państwa muszą się z nami liczyć a większość z nas na pewno nie będzie chciała nie tyle umierać za Donbas , ale choćby płacić więcej za gaz jak nam Rosja przykręci kurek. Jesteśmy świadkami rozpadu pewnej wizji świata i nowego podziału geopolitycznego. I znowu jak w 1939 r. jesteśmy chronieni przez „przyjaciół” a pozostaje otwarte pytanie czy w potrzebie nasi „przyjaciele” po wykorzystaniu nas do swoich celów nie uznają oni za stosowne kazać nam być rozsądnymi w imię własnych interesów. Analogia może odległa ale adekwatna w końcu przelawszy morze krwi „za naszą i waszą wolność” Polacy będąc w obozie zwycięzców przegrali II wojnę światową, bo stali się niewygodni i nie byli już potrzebni jako sojusznicy. I tak jak teraz Ukraińców nas też wtedy do końca trzymano w niewiedzy co do celów naszych „przyjaciół”. Negocjowano, ustalano, obiecywano, choć wszystko już było dawno ustalone i tylko trzeba było nas Polaków przekonać do rozsądku.

Licencja: Domena publiczna