Hipnoza w pytaniach i odpowiedziach

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś o hipnozie? Możesz to zrobić czytając ten artykuł. W przystępnej formie poznasz tajniki tej zdumiewającej techniki zmiany stanu świadomości.

 


1. Czy wiadomo czym jest hipnoza?

Jest dość dużo definicji np. :
Jest to stan zmienionej świadomości (tzw. altered state)
Stan zwiększonej percepcji (cognitive and visual etc.)
Stan zmienionego poziomu motywacji i akceptacji sugestii
Wielu różnych autorów uznawanych za autorytety np. Erickson, Elman, Zeig, Rossi, Watkins itd ... rożnie też to definiuje. Jest to jeden z problemów na jaki napotyka prawo, ponieważ nawet dla celów prawnych nie zdołano do tej pory opracować jednoznacznej definicji.

Ostatnio, dość często używa się następującej definicji hipnozy:

"Jest to proces w którym świadoma i podświadoma część umysłu akceptuje tą samą sugestię"

Stan hipnozy NIE JEST SNEM !!


2. Jakie są głębokości hipnozy?

lekka
średnia

W powyższych stanach przeprowadza się terapię, ale stany te nie pozwalają na całkowite wykorzystanie zjawiska hipnozy szczególnie w odniesieniu do trwałości sugestii posthipnotycznych.

głęboka , tzw. Somnabulizm

Jest to stan znacznie zwiększonej sugestywności. Od tego poziomu powinno się rozpoczynać terapię.
Poziom ten charakteryzuje się możliwością wywołania krótkotrwałej amnezji oraz analgezji poprzez sugestię. W tym stanie można osiągnąć prawdziwą regresję.

Esdaile State (koma hipnotyczna, planary state , HC etc.)

W stanie tym następuje SPONTANICZNA anestezja ogólna tj. BEZ sugestii.
Zjawisko to wykorzystuje się do operacji, przeprowadzania bolesnych procedur medycznych, zmiany opatrunków przy oparzeniach lub wtedy kiedy musi nastąpić długotrwałe unieruchomienie pacjenta np. CAT skan czy MRI.
Oprócz tego, stan ten charakteryzuje się tym, że po pewnym czasie ciśnienie krwi może spaść nawet do ok. 65/40 mmHg, oddech do 3/min, puls do 35/min, temperatura może się obniżyć o 1 stopień.
Człowiek wygląda jak umarły, ale ... świetnie się czuje, jest całkowicie świadomy swego otoczenia.
UWAGA : w tym stanie osoba może NIE reagować na sugestie wyjścia z transu!!
Statystycznie, jedna osoba na ok. 15.000 wchodzi w ten stan spontanicznie!

Ultra Depth

Stan wyjątkowo głębokiej hipnozy, po którym następuje całkowita amnezja. W tym stanie zanotowano spontaniczne zagojenie się ran czy np. spontaniczne przywrócenie słuchu. Nie są jeszcze znane dobrze metody indukcji. Normalnie jest bardzo trudno osiągnąć ten stan na drodze sugestii.
Charakterystyczne jest również, że "wyjście" z tego stanu trwa co najmniej 20 - 40 minut.
Najmniej do tej pory poznany stan hipnozy, ale wydaje się, że najciekawszy...

Ultra height

Stan w którym osoba osiąga totalną relaksacją ciała, podczas gdy w tym samym czasie umysł zostaje znacznie bardziej wyczulony i uaktywniony. Stan ten jest wykorzystywany w terapiachzmierzających do zmiany zachowań, identyfikacji i diagnozie problemów itd ...

Hypnosleep

Jest to stan najwyższej sugestywności. Osoba wchodząca w ten stan czuje że śpi normalnym snem
a... jednocześnie słyszy słowa terapeuty. Często słyszy tylko sam głos bez odróżniania poszczególnych słów. Uznaje się, że jest to stan najbardziej bezpośredniej komunikacji z podświadomością, a wiec też najbardziej efektywny stan z punktu widzenia sugestii posthipnotycznych.

Głębokości transu ( głównie do celów badawczych , teoretycznych ) określa się przy pomocy odpowiednich skal np. Davis & Husband , Lecron-Bordeaux itd .. ) w praktyce jednak skale te nie mają większego zastosowania.


3. Czy niektórzy ludzie są odporni na hipnozę czy właściwie każdego można zahipnotyzować?

Dave Elman twierdził, że można każdego zahipnotyzować pod warunkiem, że zlikwiduje się jakikolwiek lęk przed hipnozą. Na ogół twierdzi się, że bardzo trudno jest wprowadzić w trans ludzi bardzo prymitywnych, psychicznie chorych lub pijanych.


4. Czy wszyscy ludzie są podatni na sugestie?

Oczywiście są osoby mniej i bardziej podatne na sugestie. Do określenia podatności opracowano kilka testów. W badaniach eksperymentalnych nad hipnozą przoduje m.in. Universytet w Stanford, USA, gdzie opracowano takie testy. Są to raczej zawiłe procedury, których w normalnej praktyce się nie stosuje. Stwierdzono również, że sugestywność nie jest własnością stała. Zmienia się u tego samego człowieka w związku z tym nie ma jednego, określonego poziomu sugestywności dla danej osoby.


5. Hipnoza u dzieci - możliwości itd.

Działanie sugestiami posthipnotycznymi u dzieci jest bardzo łatwe i proste. Najczęściej hipnozę stosuje się u dzieci z problemami takimi jak : moczenie nocne, obgryzanie paznokci , wszelkiego rodzaju sprawy związane ze stomatologią np. ogólny strach dziecka przed wizytą u dentysty, trudności w zastosowaniu znieczulenia, nagle wypadki (ból!), szybkie usunięcie ataku astmy, sporo innych reakcji alergicznych, zmiana bolesnych opatrunków, lunatykowanie itp.

Praca z dziećmi w w/w przypadkach jest bardzo przyjemna i daje dużo satysfakcji.


6. Rodzenie bez bólu - jak to jest możliwe?

Jest to często stosowana metoda. W przypadku pełnego wykorzystania potencjału stanu hipnotycznego proces narodzin może odbywać się znacznie łatwiej, przy znacznie lepszej współpracy pacjentki z lekarzem, etc. W wielu krajach jest to coraz częściej stosowana metoda. W związku z tym, że cały proces odbywa się ZNACZNIE spokojniej, przy całkowitym rozluĽnieniu mięśni kanału rodnego dziecko nie cierpi na niedotlenienie, znacznie zminimalizowane są przypadki pęknięcia krocza, dzieci charakteryzują się lepszym snem i rozwojem ogólnym.

Jako ciekawostka: dr Mehl (Vermont University, School of Medicine) stosował hipnozę w przypadkach tzw. "breech baby" (odwrotne ułożenie dziecka tj. pośladkiem w kierunku kanału rodnego). Opublikowane rezultaty były następujące :

Ilość przypadków : 200 (tj. dwie grupy po 100 rodzących)Czas zbierania danych : okres czterech lat

Wyniki : w grupie 100 rodzących (z w/w komplikacją) przy stosowaniu hipnozy 81 "brzdąców" się odwróciło w kontrolnej grupie, stosując metody konwencjonalne odwróciło się 26.


7. Jakie efekty ma stosowanie hipnozy w przypadkach zaburzeń seksualnych?

Bardzo dobre. Tutaj jednak sama terapia sugestywna nie zda wcale egzaminu jeśli nie będzie poprzedzona dobra hipnoanalizą, a wtedy efekty są rzeczywiście doskonale. Takie jednak zastrzeżenie stosuje się do większości przypadków o silnym podłożu emocjonalnym.
Temat bardzo szeroki i niezwykle popularny.


8. Czy osoba poddana hipnoterapii zawsze wypełnia wszystkie rozkazy?

Hipnoza to nie wojsko! Rozkazów się nie stosuje. Stosuje się SUGESTIE czego oczywiście nie stosuje się w wojsku )))
Poważnie jednak: To zależy od danej osoby. Wielokrotnie wystarczy jedna sesja.
W większości przypadków terapie prowadzi się przez pewien czas tj. ok. 2 - 6 sesji.
Wykonanie zaleconych czynności jest ściśle związane z wieloma czynnikami tzn. motywacją, podatnością itd.

Osoba, która jest nawet w głębokim transie MOŻE ODRZUCIĆ sugestie, które jej nie odpowiadają! Dlatego też niektórzy zalecają najpierw zapytać się czy dana sugestia odpowiada osobie tej czy nie. Dr Amanda Barnier (psycholog), University of New South Wales, Sydney, Australia opublikowała wyniki swoich badań potwierdzające powyższe.
Jest to jednak obszar, gdzie sprawy etyki są na pierwszym planie!


9. Czy można zastosować hipnozę do otrzymania zeznań osób oskarżonych o przestępstwa?

Jest to prawnie bardzo zawiły temat. Przede wszystkim, osoba która nie chce czegoś ujawnić, nie zrobi tego też w hipnozie!!
Są techniki, które pozwalają na pewną dystrakcje i "pośrednie" uzyskanie zeznań, ale nie są mi znane przypadki, kiedy tego typu zeznania były przez sąd przyjęte jako ewidencja.

Hipnozę stosuje się do odtworzenia pewnych zdarzeń lub ich detali. Nie jest to jednak proces łatwy. Obwarowany jest wieloma regułami jeśli takie zeznanie (uzyskane pod hipnozą) ma być przez sąd rozważone. Nie ma żadnych solidnych dowodów na to, że zeznania świadków w transie są prawdziwe. Ogólnie, jest to raczej niepewne narzędzie w takim przypadku.


10. Czy usiłowano użyć hipnoterapię do leczenia padaczki?

Tak, z tego co wiem robił to Erikson z dobrym skutkiem. Należy tutaj zaznaczyć, że nie każdy rodzaj padaczki nadaje się do leczenia hipnoterapeutycznego. Głównie chodzi tutaj o podłoże. Niektórzy ludzie mają ataki wyglądające dokładnie tak jak atak padaczki z dokładnie takimi samymi symptomami zewnętrznymi. Jednak ich charakterystyka encefalograficzna nie wskazuje na zmiany typowe dla padaczki. Wtedy jest możliwość. Są to jednak leczenia, które bezwzględnie muszą się odbywać we współpracy z lekarzem prowadzącym np. psychiatra, neurologiem itd.


11. Czy to prawda ze w stanie hipnozy można nie odczuwać bólu?

Długi temat , ale w skrócie :

Po pierwsze - bardzo dokładnie musi być postawiona diagnoza co do pochodzenia bólu. Jeśli specjaliści stwierdzą, że ból ma podłoże psychologiczne wtedy dopiero można zastosować hipnoterapie.
To tylko taka ogólna uwaga, bo jest bardzo dużo przypadków, które są oczywiste np. osoby w końcowych stadiach raka, po amputacjach tzw. phantom pain, bóle chroniczne itd.
Wtedy można daną osobę nauczyć autohipnozy i w ten sposób pomóc kontrolować ból.Hiponoterpia jest szeroko stosowana do walki z bólem.

Doskonale stosuje się hipnozę w przypadkach nagłych (np. wypadki drogowe itd.). Poza tym, po osiągnięciu somnambulizmu i zastosowaniu odpowiednich sugestii można spowodować anestezję określonego miejsca np. górnej lub dolnej szczęki, ręki itd. (W Kalifornii załogi ambulansów mają już w tej chwili obowiązek przejścia szkolenia w zastosowaniach hipnozy w przypadkach nagłych).


12. Jakie techniki stosuje się do wprowadzenia w stan hipnozy.

Technik jest bardzo dużo, ponieważ wszystko zależy od inwencji hipnotyzującego. Polega to na TOTALNYM skoncentrowaniu uwagi osoby hipnotyzowanej na jakimś jednym punkcie np. plamka na ścianie, światło (słabe) latarki kieszonkowej, koniec palca, czubek nosa, a nawet pewna określona myśl. Chodzi o to, żeby "obejść" świadomość, która ma zdolności analizy, oceny krytycznej, podejmowania decyzji itd ... i rozpoczęcia komunikacji z podświadomością, która jest jak gdyby częścią pasywną, która nie ma zdolności analizy itd ...
Na ogół stosuje się tzw. techniki relaksacyjne (np. pewien rodzaj oddychania, wizualizacje itd ...)
Są również techniki pozwalające na wprowadzenie w stan hipnozy w ciągu jednej sekundy.
Wybór najlepszej techniki zależy od terapeuty, jego znajomości tych technik, ale przede wszystkim doboru dokonuje się DLA DANEJ OSOBY.


13. Czy każdy może nauczyć się hipnozy czy potrzebne są do tego jakieś specjalne zdolności?

W zasadzie każdy może się nauczyć i żadne szczególne zdolności nie są potrzebne. Nie mniej jednak jedna osoba będzie to robić lepiej inna gorzej. Sporo zależy o tzw. wrodzonych zdolności czy predyspozycji. Tak samo jak np. może być doskonały nauczyciel, który nie potrafi swojej wiedzy przekazać uczniom. Przykłady oczywiście można mnożyć: szewc, lekarz, psycholog, kierowca itd ...
Jeśli zaś chodzi o element TERAPII, to tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Po prostu tak jak psychiatra się uczy czy lekarz, tak samo musi się uczyć hipnoterapeuta.


14. Czy byłeś świadkiem regresji w stanie hipnozy czy też cofnięcia się do przeszłego życia, jeśli tak to jakie masz na ten temat zdanie?

Są dwa główne (najczęściej stosowane) typy regresji :
regresja w przeszłość OBECNEGO życia
regresja w poprzednie życie(a) (tzw. Past Life Regression)
Niektórzy stosują też PROgresję w przyszłość (Chet Snow, "Mass Dreams of the Future")szczególnie przy zastosowaniu tzw. terapii Time Line.

Re.a.

Powszechnie stosowana metoda szczególnie w tzw. analizie hipnoterapeutycznej.
Jest to podstawowe narzędzie hipnoterapii. Używa się tej metody w celu identyfikacji Ľródła problemu np. fobii, migren, astmy, niekontrolowanych zachowań itd ...
Osoba w tym stanie regresji przeżywa dokładnie to co działo się w określonym momencie przeszłości. Stan ten często łączy się z tzw. abreakcją gdzie osoba gwałtownie przeżywa PONOWNIE dana sytuacje z nagłym rozładowaniem emocji (najczęściej przez płacz, łkanie itd ...)
Wymaga to jednak znajomości rzeczy i często zimnej krwi np: zgwałcona kobieta, która z tego powodu cierpi na depresje, lęki, wstręty przed mężczyznami, brak libido itd ... przeżywa gwałt jakby się dział on właśnie W TEJ CHWILI na oczach hipnoterapeuty, co łączy się z normalną reakcją jak płacz, krzyk itd ...

Re.b.

Hm... ja podchodzę do tego tak: nie interesuje mnie to czy jest to prawda czy nie.
Wielu twierdzi, że jest to prawda (Helen Wambach przeprowadziła ponad 2000 regresji ze szczegółową analizą statystyczną wyników).
Podobno w wielu przypadkach to się sprawdza - w wielu nie.

Mnie interesuje czy dane przeżycie, jest przydatne w terapii tego człowieka. Moim zadaniem jest przynieść ulgę i pomóc, a nie dokonywać ocen. Ja mam podejście : "iść z prądem". Tzn. jeśli osoba mówi, że jest faraonem egipskim, to "gram" z nią ta rolę i nie oponuję.
Są obszerne Ľródła na ten temat (np. Winafred Blake Lucas, "Regression Therapy" - dwa tomy) gdzie opisane są różne techniki jak też np. dialog z nienarodzonym dzieckiem, dialog z dzieckiem w łonie matki, analiza poprzednich wcieleń w celu identyfikacji problemu ujawniającego się w OBECNYM życiu itd ...


15. Czy rzeczywiście ludzie w stanie hipnozy są świadomi swoich czynów? Przecież są oni wtedy prawie całkowicie ubezwłasnowolnieni.


Ogólnie, w czasie hipnozy ludzie są świadomi swych czynów , chociaż mogą być wyjątki. W normalnej terapii zachowuje się całkowitą świadomość! Wiesz dokładnie co się dzieje. Są jednak osoby, które CHCˇ się odizolować i ... to robią ! Tutaj wchodzimy w zagadnienie "Nr 1" tzn. ETYKA.Uważam, że można tak pomanipulować na poziomie podświadomości (szczególnie u człowieka bardzo podatnego na sugestie) w taki sposób, że to będzie możliwe, ale to nie jest już terapia tylko zwykły KRYMINAŁ!

Osoba w czasie hipnozy nie jest ubezwłasnowolniona. Natomiast może wyzwalać z siebie różne ukryte emocje itd ... I tutaj ponownie trzeba naprawdę wiedzieć co robić. Obowiązuje TOTALNE zachowanie tajemnicy.


16. Czy w hipnozę można "wejść" i "nie wyjść"?

Nie, nie ma takiej możliwości. Osoba pozostawiona sama sobie wyjdzie z transu jeśli tylko będzie sama chciała, albo ...spokojnie sobie uśnie (no i oczywiście obudzi się w NORMALNY sposóB).


17. Czy głęboka hipnoza jest bardziej niebezpieczna niż płytka?

Nie ma różnicy. Hipnoterapia przeprowadzona prawidłowo nie ma żadnych skutków ubocznych.
W przypadku hipnozy głębokiej należy zwrócić uwagę , żeby dać osobie w transie wystarczającą ilość czasu na "wyjście". W przeciwnym wypadku, osoba zbyt szybko wyprowadzona z transu (np. gwałtowny huk, a nawet "strzelenie" palców) może spowodować zawrót głowy, nudności, stan zmieszania itp ...

Jest to tak jak gdyby wchodzić do wody po kolana 10 m od brzegu = lekka hipnoza. Idąc dalej np. do 100 m osiąga się głęboką hipnozę natomiast jest się dalej w wodzie po kolana! Tzn. w głębokiej hipnozie nikt się nie dusi, dławi itd ... W związku z tym, mając osobę w głębokiej hipnozie (tj. obrazowo 100m od brzegu) naturalnie należy jej dać więcej czasu na "wyjście z wody".


18. Psychoterapia w przypadku depresji endogennych zwykle nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Podstawą formą zapobiegania objawom jest leczenie farmakologiczne.

Psychoterapia i hipnoterapia to jednak nie to samo! W hipnoterapii wykorzystuje się inne mechanizmy i dlatego właśnie osiąga się pozytywne efekty.
Metody powszechnie stosowane działają na poziomie świadomości. Podczas, gdy problemy emocjonalne znajdują swoje miejsce w podświadomości. Tam nie mamy dostępu w stanie świadomego funkcjonowania dlatego dziecko będzie się moczyć w nocy, dlatego dana osoba będzie cierpieć na ataki paniki czy fobie bo ... nie można nad tym ŚWIADOMIE zapanować.
Metody (terapie) stosowane przez psychologów czy psychiatrów działają na podświadomość w sposób POŚREDNI, dlatego długo trwają. To trochę tak, jak gdyby strzelać do celu obok licząc na to, że trafimy rykoszetem.
W hipnoterapii otrzymuje się dostęp BEZPOŚREDNI do podświadomości i "strzelamy" prosto w cel!

Proponuję przejrzeć prace psychoterapeutów takich jak np. Milton Erickson, Michael Yapko, John Watkins oraz np. American Journal of Clinical Hypnosis etc ...


19. Jakie zastosowanie ma hipnoterapia w dentystyce?

Dave Elman nie bez powodu szkolił przede wszystkim stomatologów. Są pacjenci, którzy przy próbie zastosowania znieczulenia miejscowego wykazują silny odruch wymiotny. Przy ponowieniu tej próby, już nawet dotknięcie w okolicy ust ten odruch wywołuje. Jest to niezwykle silne obciążenie psychiczne dla pacjenta oraz dla lekarza. Często pacjent odmawia dalszego przyjmowania znieczulenia.
Wielu dentystów woli jednak osiągnąć odpowiedni skutek bez stresów, w sposób bardziej naturalny, kiedy pacjent jest zrelaksowany i bez niepotrzebnych odruchów.
Pacjent w hipnozie jest w stanie wstrzymać nadmierne krwawienie czy też wydzielanie śliny itd...


20. W jakiego rodzaju schorzeniach bardziej "fizycznych" hipnoterapia ma zastosowania?

Złamanej kości nie da się złożyć hipnoterapeutycznie Można natomiast przyśpieszyć proces zrastania się tkanki (nie tylko kostnej).
Z jakiegoś powodu dużo schorzeń skóry bardzo dobrze reaguje na zabiegi hipnoterapeutyczne. Nie jest to dziwne jako, że dermatolodzy wiedzą już od dawna, że negatywne stany emocjonalne u niektórych ludzi są "odzwierciedlane" właśnie reakcją na skórze. Nawet uporczywe kurzajki bardzo ładnie tj. szybko i bezboleśnie daje się leczyć (typowe zastosowanie jest do kurzajek na narządach rozrodczych). Bardzo łatwo osoba w transie może obniżyć sobie ciśnienie krwi czy też usunąć atak astmy.

Szczególnie ciekawe jest zastosowanie hipnoterapii w przygotowaniach przedoperacyjnych oraz po operacjach. Ilość środków znieczuleniowych farmakologicznych może być zmniejszona o nawet 50%. Co to oznacza wie każdy chirurg i anestezjolog!! Efektem jest bardzo "gładkie" wyjście z tzw. narkozy tj. bez wymiotów, a co najważniejsze z natychmiastowym uaktywnieniem dróg moczowych i przewodu pokarmowego. Co to oznacza? Zapytaj któregokolwiek chirurga.


21. Podobno przy użyciu hipnozy można dokonać powiększenia biustu?

Tak. to już nie jest nic dziwnego (przynajmniej wśród ludzi, którzy się na tym znają). Znam przypadek, gdzie po ok. 7-miu tygodniach (raz dziennie autohipnotycznie i raz w tygodniu z hipnoterapeuta) osiągnięto 8,5 cm przyrost w obwodzie (na poziomie sutków).


22. Czy osoba w hipnozie może kłamać?

Tak. Stan ten nie odbiera możliwości kontroli tego co się mówi.


23. Czy tylko osoby o słabym charakterze dadzą się zahipnotyzować?


Jest właśnie na odwrót ! Ludzie o silnej osobowości (jeśli rzeczywiście takimi są) najłatwiej osiągają stan hipnozy. Ludzie bardzo prymitywni lub bojaĽliwi mogą mieć trudności.


24. Czy jest możliwe, żeby w hipnozie wydobyć informacje, których się nie chce ujawnić?

Nie, gdyby było można nie potrzebne byłyby śledztwa i sądy. Wystarczyłoby kogoś zahipnotyzować i… mamy sprawcę.
Osoba w hipnozie ma kontrolę nad tym co mówi. Fakt, że w czasie sesji hipnoterapeutycznej osoby mówią najbardziej intymne rzeczy nie oznacza, że terapeuta je do tego zmusił.
Wyrzucenie z siebie bagażu zgromadzonych emocji (o których osoba w stanie świadomym może nawet nie wiedzieć) jest jednym z elementów hipnoterapii.


25. Czy można zahipnotyzować osobę przez telefon?

Oczywiście. Podstawą całego zjawiska hipnozy jest KOMUNIKACJA pomiędzy hipnoterapeutą i osobą w terapii.
Bardzo często wykorzystuje się to zjawisko w przypadkach kiedy potrzebna jest nagła interwencja hipnoterapeuty. Takie przypadki mogą nastąpić np. w bólach lub przy porodzie. Z osobami, które już były hipnotyzowane osiąga się to bardzo szybko i łatwo.


26. Czy sam stan hipnozy jest niebezpieczny dla zdrowia?

Stan hipnozy jest stanem naturalnym dla człowieka. Ostatnio przeprowadzone badania stwierdzają, że sam stan hipnozy (nawet bez prowadzonej terapii) jest bardzo korzystny. Stwierdzono, że 15 minut w stanie somnambulizmu jest ekwiwalentem trzy godzinnego snu.


27. Jaka jest różnica pomiędzy terapiami tradycyjnymi i hipnoterapią?

Terapie tradycyjne tzw. kognitywne działają na poziomie świadomości człowieka.
Kiedy ktoś ma problem, który polega na podjęciu pewnych świadomych decyzji terapie takie mają swoje uzasadnienie, celowość i dobrą efektywność.
Np. hipnoterapia nie jest odpowiednią metodą w sprawach związków małżeńskich, itd... czy innych problemów rodzinnych.
Natomiast tam, gdzie wchodzą w grę zachowania mające swoje podłoże w podświadomości - hipnoterapia jest niezwykle efektywnym narzędziem, np. fobie, depresje, moczenie nocne u dzieci, nałogi, bezsenność, niektóre migreny, astma, wiele chorób skórnych powstałych na podłożu emocjonalnym, itp...


by: Ivellios vel Longer1988
dla www.paranormalne.pl

 

Źródło: Ivellios vel Longer1988

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych