Głupich się tworzy, hoduje i deprawuje! Mądrych ośmiesza i zabija...

Gratuluje wam słusznego wyboru ten reality show zwany nowym porządkiem świata pozwoli uczynić z wyborców niewolników idących za systemem do samego końca - waszego końca !

 

Tekst ten poświęcam pamięci Osama Bin Ladena, – który został stworzony i zniszczony rękoma animatorów CIA. Nigdy nie sądzi się gabinetu cieni i twórców manipulacji, lecz posłuszne marionetki i ofiary systemu, z którego czeluści zostały one wydobyte…

Zbigniew Brzeziński ojciec i autor mitu 11 września pozostaje wilkiem w owczej skórze… Ten oto człowiek zabija swoje dziecko (Bin Ladena) w bitwie o Pakistan, który ma stać się ogniwem zapalnym na linii Rosja - Chiny…

Wszystko to stworzone rękoma USA i EU … Wojna o bogactwa naturalne w Libii, Pakistanie (a także już niedługo w Afryce Południowej) - trwa celem ostatecznym jest wojna globalna okraszona Nowym Porządkiem Świata …

Największym terrorystą i ludobójcą XX/XXI wieku był i jest Zbigniew Brzeziński…

Dzisiejsze zabójstwo Osamy Bin Ladena stanie się źródłem masowych ataków pseudo terrorystycznych, których twórcą będzie USA… prowadzić będą one do kontroli społecznej i terroru społeczno - ekonomicznego … 


Jeśli nie chcesz być kimś wielkim musisz pogodzić się ze świadomością własnej śmierci. Tylko ideologia oświecenia tworzy z nas istoty świetliste godne pierwiastka Boskości...

Godząc się z ideologią religijną poświęcasz siebie w imię interesów osób trzecich korzystających z Twojej naiwności w celu osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim była i jest władza...

Nie ma Religi i systemu społeczno - ustrojowego, którego podstaw nie można podważyć i obalić za sprawa kłamstwa, które leży u podwalin ich powstania...

Nie ma systemu militarno - finansowego, którego zasady, cele, prawa i przekonania są moralnie usprawiedliwione  ...

Budulcem nienawiści i niesprawiedliwości  są podziały tworzone na bazie wartościowania... Religie, ustroje, instytucje finansowo - polityczne  , systemy… są twórcami podziałów społecznych, twórcami systemów kastowych, podziałów rasowych i kulturowych...

Człowiek przeciwko człowiekowi w imię wartości anty ludzkich budowanych na instynktach zwierzęcej przeszłości  ... To wszystko jest budulcem wyzysku władzy i nieszczęścia ludzkiego tworzonego za sprawa mamony i kultu krwi ofiarnej zawartej w religiach dążących do ekspansji i poszerzenia własnych  wpływów kosztem innowierców  ...

Destrukcja istoty ludzkiej to obniżenie poziomu wiedzy wrodzonej na rzecz wiedzy nabytej, obniżenie poziomu etyczno moralnego za sprawa naciągania praw naturalnych do wymogów medialnej deprawacji i czasów, w jakich ta manipulacja zostanie zastosowana, obniżenia odporności organizmu i kształtowania go za pomocą środków farmakologicznych i jedzenia modyfikowanego genetycznie...

Te i inne czynniki wpływają na tworzenia ze zwierzęcia, jakim jest człowiek nie istoty oświeconej, lecz niewolnika gotowego oddać swoje życie w imię systemu, który go hoduje truje i demoralizuje...

Życie przestało mieć wymiar naturalnego planu ewolucji stając się sztucznym tworem hodowli i wegetacji...

Moralność towarzysząca ewolucji stała się niepotrzebnym i kłopotliwym balastem opóźniającym drogę człowieczeństwa ku okowom niewolnictwa...

Jeśli nie rozumiesz powyższego przesłania oznacza to, że system wykonał prawidłowo swoją prace i wyciągnięcie cię ze stagnacji umysłowej i manipulacji psychologicznej będzie ciężkim, (ale nie niemożliwym) procesem naprawczym...

Pozbawienie nas praw obywatelskich jest tylko kwestią czasu. Wmawiając nam potrzebę ochrony przed terrorem stworzone zostaną systemy kontroli militarnej mające prawo decyzyjne w sprawie życia lub śmierci każdej jednostki człowieczej...

Już dziś zmusza się nas do posiadania dokumentów tożsamości, identyfikowania się za sprawą numerów kontrolnych, do przymusowego przyjmowania szczepionek kształtujących nasze zdrowie i psychikę, zmusza się nas do przyjmowania religijnych dogmatów, praw państwowych, społecznych, grupowych, zmusza się dzieci do przyjmowania wiedzy ukształtowanej na potrzeby systemu  pozbawionego norm moralnym i prawd historycznych...

Już dziś korporacje kształtują nasze zarobki, wydatki zmuszając nas do określonych zachowań nazywanych zaciskaniem pasa i buntu pozbawionego wydźwięku czynnego...

Zamykamy niezadowolenie i złość w swoich wnętrzach rozdartych nędza, rozpacza i bezsilnością - bowiem nauczono tłumy regułki określającej stan zastany jako  prawdziwy i legalny...

Ten twór kontroli  będzie wybierany samoistnie określając nasze preferencje za sprawa wyników opinii publicznej i grupowych schematów działań, jakie podejmie zmanipulowane bezsilna grupa społeczna (wyborcza)...

Bezsilna grupa wyborcza nie jest zainteresowana prawdą, dobrobytem i moralnością, bowiem określenia te przestały istnieć zastąpione deprawacją, nałogami i igrzyskami głupoty fundowanymi wyborcą ku ich uciesze...

Tak zrodziliśmy z własnej głupoty system ucisku, kłamstwa, deprawacji, korupcji, złodziejstwa i ludobójstwa...

Gratuluje wam słusznego wyboru ten reality show zwany nowym porządkiem świata pozwoli uczynić z wyborców niewolników idących za systemem do samego końca - waszego końca !
Obudźcie się!

Jedyny interesem państw, Religi, finansistów jest zagospodarowanie jak największej grupy ludzi i wyciśnięcie z nich wszystkiego tak, aby owi ludzie znaleźli się na kolanach przez dogmatami kłamliwych Religi, przed rasą panów, przed posiadaczami błękitnej krwi, przed przedstawicielami narodu wybranego... I kontrolujących nasze życie finansistów…

Sprzedaliście siebie ludziom, którzy wiedzieli jak was okiełznać, bo jeśli nie jesteś łapczywymi na kasę pokusicie się i ukorzycie przed gniewem bożym, jeśli nie interesuje was bóg pokona was pieniądz i idąca za nim deprawacja.

Sterowanie człowiekiem zawsze było proste a jednostek indywidualnych jest zbyt mało, aby pokazać społeczeństwom ich prawdziwą wartość ...

Obudźcie się!


Nikt nie ma prawa wami kierować, nikt nie ma prawa was piętnować, truć, okradać czy kontrolować waszej płodności, myśli i słów, nikt nie ma prawa fałszować historii i prawdy pierwotnej, która tkwi w każdym z nas...

Pytajcie, kontrolujcie, oczekujcie prawdy i obalajcie mity, jakie wpaja wam religia, państwa i ustrój...

Pamiętajcie jest nas ponad sześć miliardów ich kilkadziesiąt milionów...

Naturalny ład można odnowić tak jak robi to natura na gruzach elektrowni atomowej w Czarnobylu...

Na gruzach państw religijno ustrojowych, na gruzach terroru militarno finansowego, na gruzach projektów państw Globalnych można wznieść dziesiątki nowych państw żyjących z sobą w naturalnej komitywie  gospodarczo – handlowej bez manipulacji, giełd, spekulacji…

Jedynym zagrożeniem dla ludzi i świata nie są religie, kolor skóry, język, poglądy, lecz zmanipulowana chęć władzy ludzi  posługujących się ideologią państwa globalnego…

 

dydymus