Getto w III Rzeczypospolitej

to ja też chcę być obywatelem drugiej kategorii

 

8c52d9b9d5439acafe7099b0facbe9f8.jpg 

" Polska powinna zatroszczyć się o to, aby zginęło getto katolickie "- mówił arcybiskup Józef Michalik podczas uroczystości 134. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie."

To jest dramat, że w katolickiej Polsce, chrześcijańskiej (...) próbuje się zepchnąć na margines, czyli zamknąć w getto myślowe i getto społeczne obecność Ewangelii, bożego prawa, krzyża, Pisma Świętego ".

Apelował, też by "przykładać Ewangelię do kandydatów", głosując w nadchodzących wyborach i krytykował "promowanie satanizmu".

Już raz przyłożyliśmy Biblię do wyborów i wybraliśmy Henia Goryszewskiego, który miał wyraźny cel :

" Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka."

Dla kogo dobra byłaby taka Polska łatwo się domyślić.

 "Polska powinna zatroszczyć się o to, aby zginęło getto katolickie i trzeba na tej drodze wytrwać. Żeby w każdej dziedzinie życia, każdy obywatel miał równe prawa. (...) Ale nie możemy dopuścić do promowania zła. Głosząc Boga, nie możemy milczeć, kiedy promuje się satanizm" - mówił abp. Michalik.

"Dziś niewygodne jest Pismo Święte, które trzeba podeptać, podrzeć, znieważyć"

Nawiązał też do podarcia Biblii przez Adama "Nergala" Darskiego, alarmował, że cały czas trwa walka o dusze Polaków.

 " Dzisiaj niewygodny jest i krzyż Chrystusa, niewygodne jest Pismo Święte, które trzeba podeptać, podrzeć, znieważyć. To nie jest symbol, to jest święty znak, boże słowo jest tam zawarte. To jest dramat, że w katolickiej Polsce, chrześcijańskiej (...) Polsce próbuje się zepchnąć na margines, czyli zamknąć w getto myślowe i getto społeczne obecność Ewangelii, bożego prawa, krzyża, Pisma Świętego. Sądy udają, że się nic nie stało, jeśli się znieważyło Pismo Święte, czy krzyż. Myślę, że to jest bardzo wielki znak, symbol, tego zmagania, które trwa. To zmaganie (...) o serce Polaka, o katolickość, o chrześcijańskość naszego narodu".

Zdaniem Michalika, przejawem "getta katolickiego" jest także "oskarżania Radia Maryja, że ono tam takie, czy inne orientacje przyjmuje".

" Zasługą Radia Maryja jest, że rozmodliło Polskę, pogłębiło modlitwę. Jest zasługą i lokalnych rozgłośni i prasy lokalnej (...), że budzą podmiotowość narodu, że my jesteśmy podmiotem narodu, nie chcemy być ludźmi, którymi będą manipulować "

Arcybiskup przypomniał też wiernym, że nadchodzą wybory i zaapelował, by ci, którzy "chcą być odpowiedzialni za to, co się będzie działo (...), przykładali Ewangelię nie tylko do tego, co mówią kandydaci, czy posłowie, ale do sumienia ich, do tego co mówią, jak głosują".

" Chrześcijanin w Polsce musi wiedzieć, na kogo chce oddać zaufanie(...) Czy będzie tylko edukacja zwykła czy wychowywanie w wartościach chrześcijańskich. Czy będzie miejsce dla starego człowieka, dla inwalidy, dla chorego w rodzinach naszych czy trzeba będzie tworzyć DPS-y bez liku (...) to też od nas zależy, od tych, których obdarzymy naszym zaufaniem "

Getto to odizolowane miejsce wybrane dla zamieszkania mniejszości narodowej, kulturowej bądź religijnej, poza którym nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać; począwszy od średniowiecza przez getto rozumiano wydzielony obszar miasta, w którym przymusowo osiedlano Żydów lub przedstawicieli innych narodów. Getto zazwyczaj otoczone jest murem strzeżonym od zewnątrz, współcześnie zazwyczaj dodatkowo zabezpieczonym zasiekami z drutu kolczastego lub także urządzeniami elektronicznymi. Getto jest zazwyczaj całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii z zewnątrz.

Pierwszym nowożytnym miastem europejskim, w którym zrealizowano zalecenia Soboru Laterańskiego, by uniemożliwiać Żydom zamieszkiwanie wśród chrześcijan, była Wenecja. W 1516 część weneckich Żydów przesiedlono na wyspę Ghetto Nuovo, a pozostałych w 1541 roku na Ghetto Vecchio. W weneckim getcie zamieszkiwało ok. 5000 Żydów, którzy musieli płacić dodatkowe podatki w wysokości 10 tys. dukatów. W Rzymie budowę getta, z mocy bulli Cum nimis absurdam papieża Pawła IV, rozpoczęto w 1555 roku.

Getta żydowskie zakładano w II połowie XVI wieku prawie we wszystkich miastach włoskich należących do papieża.

Tyle z historii dla odświeżenia pamięci. Nergal podarł biblię. Kościół "podarł" ponad 4 100 książek znajdujących się na tzw. Indeksie Ksiąg Zakazanych. Nie oszczędził nawet Biblii, uzurpując sobie prawa do jej własności i " jedynie słusznej interpretacji".  Nergal wystawił sobie niezbyt chlubne świadectwo, odpowiadał przed sądem. Skretyniały klecha nawołujący do palenia gejów na stosie nie wywołał żadnych reakcji "obrońców moralności". W tym "zniewolonym" kraju pełnym " prześladowań  kościoła i wiernych " przed sąd  nie trafi, nie postawiono mu nawet żadnych zarzutów.   

" Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata” (Łk 6,39-42)

W potocznym rozumieniu getto to synonim odtrącenia, szykan, wyobcowania. I taki jest los kościoła katolickiego w dzisiejszej Polsce w oczach jednego z najważniejszych katolickich hierarchów.

Zgadzam się z arcybiskupem: " Żeby w każdej dziedzinie życia, każdy obywatel miał równe prawa. Ja też jestem podmiotem narodu, nie chcę być człowiekiem, którym będą manipulować "

Zatem Boże spraw, aby i na mnie spadły podobne szykany.

Bym płacił mały podateczek od dochodu w formie ryczałtu,

( proboszcz w parafii do 1000 dusz 384 zł kwartalnie, emeryt od 1500 zł - ponad 200 zł miesięcznie.)

By urząd skarbowy mnie ukarał zabierając mi kasę fiskalną,

Bym mógł wyremontować mieszkanie na koszt państwa, jak pleban plebanię, bo wchodzi w skład obiektu sakralnego,

Bym mógł głosić swe poglądy w szkołach i otrzymywać za to pensję,

By państwo ukarało mnie opłacaniem składki emerytalnej w wysokości 20 % ,

By rząd powołał stosowną komisję majątkową, która zbada, czy moim przodkom nie zabrano bezprawnie majątku, przy czym broń Boże nie musi się ona śpieszyć, może to badać 20 lat płacąc mi miesięcznie 77 % wynagrodzenia sędziego sądu administracyjnego,

Bym mógł sprowadzić bez cła wszystko, co mi trzeba do moich czary mary,

Bym dostał też 15 hektarów pola, bo mieszkam na ziemiach zachodnich,

Amen, albo lepiej nie wysłuchaj mnie Panie.


Kościół w Polsce posiada 17 533 kościołów i kaplic, ok. 65 000 duchownych i ok. 160 tysięcy hektarów gruntów. Ma też pełną swobodę działania i niczym nie skrępowaną możliwość głoszenia poglądów religijnych, społecznych i politycznych w kościołach, w szkołach, w radio, telewizji, prasie i internecie. Może uczestniczyć i to robi, we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Ma swoich kapelanów w armii, więzieniach i szpitalach. W wyższych uczelniach katolickich dotowanych z budzetu kształci się tysiące studentów. Nie znam urzędu, w którym nie wisiałby krzyż, nie wyłączając najwyższych organów państwa.

Ma do tego pełne prawo. Musi jednak zrozumieć, że to prawo działa w obie strony. Inni już nie muszą potakiwać. Poglądami i czynami swych niektórych przedstawicieli sam, na swoje życzenie skazuje się na getto. 

Zgodnie ze "Sprawozdaniem z działalności Komisji Majątkowej w latach 1989-2011" Komisja Majątkowa przekazała kościelnym osobom prawnym rekompensaty i odszkodowania w wysokości 143 534 231,41 zł oraz ponad pół tysiąca nieruchomości (wartych ok. 5 mld zł. Miały one obszar 98 tys. ha, w tym 66 tys. ha miało być powierzchnią gruntu. Według Agencji Nieruchomości Rolnych przekazała ona Kościołowi katolickiemu na mocy decyzji Komisji 76 tys. ha, a Lasy Państwowe przekazały 4 tys. ha.

Mam pytanie, co jeszcze należy zrobić dla kleru, by  poczuł się doceniony, dowartościowany i wreszcie syty?

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych