Gdzie wybaczenie tam cierpienie

Dylemat czasów ostatecznych. Góral, chłop co żywemu nie przepuści, cierpi, gdy musi wybaczyć wrogowi, by ocalić jego duszę.

Dylemat czasów ostatecznych. Góral, chłop co żywemu nie przepuści, cierpi, gdy musi wybaczyć wrogowi, by ocalić jego duszę.

 

5321190ba824da3abfa671879d593f12.jpg

oj dana dana nie ma Szatana

ojca kłamstwa, przemocy i nienawiści

to nie sieroty wcielone w idotów

to dlatego złoto naszych starań

zamienia się w błoto rezultatu

bo cel nie uswięca środków

podsuwanych przez diabła

aborcji, eutanazji, a w krótce

hodowli klonów

wszczepianym kobietom

metodą in vitro

dobro nazywamy złem

a zło dobrodziejstwem

choć Bóg wyrył prawo

w kamieniu

Dlatego ukrywa się arkę

z dekalogiem

bo racjonaliści mieliby problem

skąd Mojżesz wziął laser

potępianie zła nazywamy nienawiścią

a nienawiść do Jezusa wolnością słowa 

pęka od tego głowa

tego co kocha bliżniego

uwolnionego od dekalogu

ale nie od nałogu

wolności made in " róbta co chceta"

Bliżniego stworzonego na wzór i podobieństwo

a dostaje męczeństwo

szyderstwa, że nie zabija słowem, nożem

nie stosuje przemocy

i nie powinien się bronić

bo to grzech

ma żyć w pogardzie i nędzy

jaką dostaje od możnych tego świata

których tajnie zło brata

to braterstwo jak szyderstwo

z masońskiej rewolucji

Bóg zwycięży złego,

marzy, by osamotnionego,

gdy prześladowani i zabijani

wybaczą

swoim wrogom

co nie wiedzą co czynią

z własnymi duszami

spętanymi nienawiścią, arogancja i pogardą

oszołomionymi władzą  bogactwem

Duch prawdy odkryje,

choć  Szatan  zawyje,

ich nędzę w wyścigu szczurów do piekła,

gdzie ich prowadzi grając na fujarze

Bóg wygra totalnie

gdy uratujemy ich dusze naszym przebaczeniem

modląc się "Ojcze nasz...

sercem a nie wargami,

cóż, że okupionym cierpieniem,

tych co wolą sprawiedliwość,

a nie są bez grzechu

Czyż to nie będzie triumf

Boga Miłości i Bożego miłosierdzia

jak na golgocie

ale tym razem,

z naszą ukrzyżowaną cielesnością

duszą wyzwoloną

stworzoną do wiecznej Wolności

a nie tej

masońskiej

"róbta co chceta" 

czy to chłop

czy kobieta

"bo jest tego warta"

to też slogan czarta

http://gloria.tv/?media=372996

 

 

 

 

 

Źródło: http://gloria.tv/?media=372996