Gdy dłużnik wyzbywa się majątku - skarga pauliańska

Wyzbywanie się majątku przez dłużników stało się powszechną praktyką. Dłużnicy prześcigają się w pomysłach na uczynienie egzekucji komorniczej bezskuteczną. A co może wierzyciel?

 

Kiedy dłużnik wyzbywa się majątku dokonując darowizn, wyprzedając swój majątek po zaniżonej cenie, dobrowolnie godzi się na niekorzystny dla niego podział majątku, dział spadku, zniesienie współwasności itp. z pomocą wierzycielom przychodzi instytucja skargi pauliańskiej.

Skorzystanie z tego rozwiązania wymaga spełnienia wielu przesłanek, które muszą wystąpić łącznie. Aby skutecznie zakwestionować czynność prawną dłużnika, wierzyciel musi również podjąć działania w określonym terminie tj. 5 lat od daty zaskarżanej czynności.

Na blogu Kancelarii FOXLEGAL dokonaliśmy szczegółowej analizy przesłanek umożliwiających wierzycielowi wystąpienie z powództwem ze skargi paulianskiej w formie graficznej - poniżej wycinek grafiki zawierający zestawienie przesłanek. W grafice prezentujemy również najistotniejsze kwestie rozpatrywane przez orzecznictwo sądów oraz wskazujemy obowiązujące domniemania prawne dotyczące skargi pauliańskiej.

Z naszej praktyki wynika, że w wielu sytuacjach już samo wytoczenie powództwa ze skargi pauliańskiej kończy się zaspokojeniem wierzyciela. Naprawdę warto korzystać z tej instytucji prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym wpisem tutaj.

44b62eb044ec211c0a52b8944e58d542.png