Funkcja odwrotna.

Funkcja odwrotna f : (1/2, 2/1), funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej

Funkcja odwrotna f : (1/2, 2/1), funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej

 

Proszę korzystać z aktualizacji danych. lipiec 2013 r
Klip Video dotyczący omówienia tematu funkcji odwrotnej, przeliczalnej i odwracalnej jest na 

Video thumb

Funkcje należą do zbiorów dobrego porządku.  https://groups.google.com/d/msg/zclkazimierz/gUB2Q_iiYCY/_UDhjxfZzNIJ

Działania które wykonamy na funkcjach równolicznych w zbiorach dobrego porządku obliczamy metodą podstawiania.

Nie występują w nich niewiadome.   f : (x), f : (y), f : (z), to wartości przypisane.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,,

Obiekty funkcji różnowartościowej f :1 ( y, z) liczbowego układu trójkowego { Lu 3} należą do { N }

Funkcja różnowartościowa liczbowego układu trójkowego to funkcja do której należą trzy obiekty o zróżnicowanych wartościach. Funkcja zbudowana z trzech obiektów [ f : (1), f : (y), f : (z) ] o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne f : ~(1y), f : ~(1z) jest funkcją różnowartościową f : 1 (y ~ z) Do każdej z dwóch f : (~) obliczonych z funkcji różnowartościowej będzie należał pierwszy obiekt, ale f : (~) będą zawierały różne wartości.

[obiekt pierwszy funkcji różnowartościowej , któremu przypiszemy wartość liczbową 1 ],

<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>),

<<<1,2)4>),(<3(5,7>>),(<6,8,9>>),

<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<4,7,9>>),

<<<1,2)6>),(<3(4,9>>),(<5,7,8>>),

<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>),

 <<<1,2)8>),(<3(5,9>>),(<4,6,7>>), 

<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>), 

[ obiekt drugi funkcji różnowartościowej któremu przypiszemy wartość literową (y) należącą do funkcji cyklicznej f :(y)]         

(<<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3(4,7>>>>

(<<<1(3,8>>),(<2(7,6>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,6>>),(<2(3,9>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,9>>),(<2(5,8>>),(<4(3,6>>>>

(<<<1(3,9>>),(<2(8,4>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,4>>),(<2(3,7>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,7>>),(<2(6,9>>),(<5(3,4>>>>

(<<<1(3,7>>),(<2(9,5>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,5>>),(<2(3,8>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,8>>),(<2(4,7>>),(<6(3,5>>>>

(<<<1(3,6>>),(<2(8,9>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,9>>),(<2(3,5>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,5>>),(<2(4,6>>),(<7(3,9>>>>

(<<<1(3,4>>),(<2(9,7>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(3,6>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,6>>),(<2(5,4>>),(<8(3,7>>>>

(<<<1(3,5>>),(<2(7,8>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(3,4>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,4>>),(<2(6,5>>),(<9(3,8>>>>

[ obiekt trzeci funkcji różnowartościowej któremu przypiszemy wartość literową (z) należącą do funkcji cyklicznej f :(z)]

(<<<1(4,9>>),(<2(6,7>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(4,8>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(5,9>>),(<3(4,7>>>>

(<<<1(3,9>>),(<2(5,6>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,6>>),(<2(3,8>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,8>>),(<2(7,9>>),(<4(3,6>>>>

(<<<1(3,7>>),(<2(6,4>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,4>>),(<2(3,9>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,9>>),(<2(8,7>>),(<5(3,4>>>>

(<<<1(3,8>>),(<2(4,5>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,5>>),(<2(3,7>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,7>>),(<2(9,8>>),(<6(3,5>>>>

(<<<1(3,5>>),(<2(4,9>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,9>>),(<2(3,6>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,6>>),(<2(8,5>>),(<7(3,9>>>>

(<<<1(3,6>>),(<2(5,7>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,7>>),(<2(3,4>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,4>>),(<2(9,6>>),(<8(3,7>>>>

(<<<1(3,4>>),(<2(6,8>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,8>>),(<2(3,5>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,5>>),(<2(7,4>>),(<9(3,8>>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,

Jeżeli obiekty funkcji różnowartościowej [ pierwszy i drugi ] domknie ciąg liczbowy trójek <<1,2,3>, <1,2,4>,...,<7,8,9> to obliczymy funkcje f : ~(1y)

Jeżeli obiekty funkcji różnowartościowej [ pierwszy i trzeci ] domknie ciąg liczbowy trójek <<1,2,3>, <1,2,4>,...,<7,8,9> to obliczymy funkcje f : ~(1z)

W zbiorach rozłącznych każda z funkcji równolicznych jest niepowtarzalna,

Twierdzenie : Każda funkcja równoliczna obliczona z funkcji różnowartościowej jest funkcją, odwrotną, przeliczalną i odwracalną.

Twierdzenie : Funkcja odwrotna f :O (1/2) należy tylko i tylko do funkcji równolicznych obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej.

Założenie : Każda funkcja odwrotna i odwracalna, względem funkcji równolicznej z której została obliczona będzie funkcją o różnych wartościach.

Założenie : Pojęcie odwrotności f : ( 1na 2,  2/ 1) funkcji równolicznej, dotyczy tylko pierwszego z trzech przedziałów liczbowych zbioru przeliczalnego. {{{<1/2>}, {<1/3>,...,<8/9>}}}, 

działanie pierwsze {< f : ~(1y), f : ~(odwrotnej 1/2, 2/1), f : ~(1z) >} należą do funkcji różnowartościowej f : 1 (y ~ z)

Przez zastosowanie funkcji odwrotnej f : (1/2, 2/1) potwierdzamy zgodność dla funkcji równolicznych należących do tej samej funkcji różnowartościowej. Po uporządkowaniu trójek w 28 podciągach liczbowych jedności zgodnie z funkcją zadaniową funkcji równolicznej w f : (1/2, 2/1) obliczonej z f : ~(1y) obliczymy f:~(1z) należącą do f : 1 (y ~ z). [ Zgodnie z funkcją zadaniową - Odwołanie się do Grafu funkcji równolicznej obliczonej z pierwszego i drugiego, lub pierwszego i trzeciego obiektu funkcji różnowartościowej. f : ~(1y) albo f : ~(1z) ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,

Działanie 1: Obliczamy funkcję odwrotną f :O (1/2, 2/1), podstawiamy pod 1 cyfrę 2, a pod 2 cyfrę 1 w f :~(1y) należącej do funkcji różnowartościowej f :1(y ~ z)

f:~(1y) Î Grupy Lp.1 {< A >}, f :{ X }, klucz [<1>], cykl [ 3 ], [ działanie 1 tabela cykli [ f: (1), funkcje cykliczne f : (y), f :(z)]

<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>),   (<<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3(4,7>>>>

<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<8,9,6>>),   (<<<1(3,8>>),(<2(7,6>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,6>>),(<2(3,9>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,9>>),(<2(5,8>>),(<4(3,6>>>>

<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<9,4,7>>),   (<<<1(3,9>>),(<2(8,4>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,4>>),(<2(3,7>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,7>>),(<2(6,9>>),(<5(3,4>>>>

<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<7,8,5>>),   (<<<1(3,7>>),(<2(9,5>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,5>>),(<2(3,8>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,8>>),(<2(4,7>>),(<6(3,5>>>>

<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<6,9,5>>),   (<<<1(3,6>>),(<2(8,9>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,9>>),(<2(3,5>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,5>>),(<2(4,6>>),(<7(3,9>>>>

<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<4,6,7>>),   (<<<1(3,4>>),(<2(9,7>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(3,6>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,6>>),(<2(5,4>>),(<8(3,7>>>>

<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<5,8,4>>),   (<<<1(3,5>>),(<2(7,8>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(3,4>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,4>>),(<2(6,5>>),(<9(3,8>>>>

...............................................………………….....X.........................……………................X.............................……………..........X

f :O (1/2, 2/1), obliczona z f : ~(1y)

<<<2,1)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>),   (<<<2(4,8>>),(<1(5,7>>),(<3(6,9>>>), (<<<2(6,7>>),(<1(4,9>>),(<3(5,8>>>), (<<<2(5,9>>),(<1(6,8>>),(<3(4,7>>>>

<<<2,1)4>),(<3(7,5>>),(<8,9,6>>),   (<<<2(3,8>>),(<1(7,6>>),(<4(5,9>>>), (<<<2(5,6>>),(<1(3,9>>),(<4(7,8>>>), (<<<2(7,9>>),(<1(5,8>>),(<4(3,6>>>>

<<<2,1)5>),(<3(6,8>>),(<9,4,7>>),   (<<<2(3,9>>),(<1(8,4>>),(<5(6,7>>>), (<<<2(6,4>>),(<1(3,7>>),(<5(8,9>>>), (<<<2(8,7>>),(<1(6,9>>),(<5(3,4>>>>

<<<2,1)6>),(<3(9,4>>),(<7,8,5>>),   (<<<2(3,7>>),(<1(9,5>>),(<6(4,8>>>), (<<<2(4,5>>),(<1(3,8>>),(<6(9,7>>>), (<<<2(9,8>>),(<1(4,7>>),(<6(3,5>>>>   f :O (1/2, 2/1)

<<<2,1)7>),(<3(4,8>>),(<6,9,5>>),   (<<<2(3,6>>),(<1(8,9>>),(<7(4,5>>>), (<<<2(4,9>>),(<1(3,5>>),(<7(8,6>>>), (<<<2(8,5>>),(<1(4,6>>),(<7(3,9>>>>

<<<2,1)8>),(<3(9,5>>),(<4,6,7>>),   (<<<2(3,4>>),(<1(9,7>>),(<8(5,6>>>), (<<<2(5,7>>),(<1(3,6>>),(<8(9,4>>>), (<<<2(9,6>>),(<1(5,4>>),(<8(3,7>>>>

<<<2,1)9>),(<3(6,7>>),(<5,8,4>>),   (<<<2(3,5>>),(<1(7,8>>),(<9(6,4>>>), (<<<2(6,8>>),(<1(3,4>>),(<9(7,5>>>), (<<<2(7,4>>),(<1(6,5>>),(<9(3,8>>>>

porównujemy f :O (1/2, 2/1), i f:~(1z) . .................................……….....X

..........................................................[ ----------------------------------------------], [ -----------------------------------------------], [ --------------------------------------------- ]

f:~(1z) należy do Grupy Lp.1 {< A >}, f :{ Y }, klucz [<1>], cykl [ 3 ], [ działanie 2 tabela cykli [ f: (1), funkcje cykliczne f : (y), f :(z)]

<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<9,7,8>>),   (<<<1(4,9>>),(<2(6,7>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(4,8>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(5,9>>),(<3(4,7>>>>

<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<9,6,8>>),   (<<<1(3,9>>),(<2(5,6>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,6>>),(<2(3,8>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,8>>),(<2(7,9>>),(<4(3,6>>>>

<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<7,9,4>>),   (<<<1(3,7>>),(<2(6,4>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,4>>),(<2(3,9>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,9>>),(<2(8,7>>),(<5(3,4>>>>

<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<8,5,7>>),   (<<<1(3,8>>),(<2(4,5>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,5>>),(<2(3,7>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,7>>),(<2(9,8>>),(<6(3,5>>>>

<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>),   (<<<1(3,5>>),(<2(4,9>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,9>>),(<2(3,6>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,6>>),(<2(8,5>>),(<7(3,9>>>>

<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<6,7,4>>),   (<<<1(3,6>>),(<2(5,7>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,7>>),(<2(3,4>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,4>>),(<2(9,6>>),(<8(3,7>>>>

<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>),   (<<<1(3,4>>),(<2(6,8>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,8>>),(<2(3,5>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,5>>),(<2(7,4>>),(<9(3,8>>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,

a). Do każdej z dwóch f : (~) obliczonych z funkcji różnowartościowej będzie należał pierwszy obiekt, ale f : (~) będą zawierały różne wartości.

b). Nastąpiła zamiana kolejności kolumn w trzecim obiekcie funkcji różnowartościowej, z pierwszej na drugą.

c). W każdej z trzech kolumn trzeciego obiektu nastąpiła zmiana kolejności uporządkowanych trójek w podciągach liczbowych jedności. Kolejność trójek nie

ma wpływu na wynik końcowy działania ponieważ pod każdy podciąg liczbowy jedności należy podstawić tabele permutacji i kombinacji <<3!* 3! *3!> 3!> = 1296

Odp : Zastosowanie funkcji odwrotnej f :O (1/2, 2/1) potwierdza zgodność dla funkcji równolicznych należących do tej samej funkcji różnowartościowej

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/funkcja_odwrotna.doc