Fraszka o eiobowym przodowniku czyli Wielka Rankingowa Rewolucja Październikowa

„Od każdego autora według jego zdolności, każdemu ranking i ilość odsłon według jego potrzeb.”

 

 

Napisałem poniższą fraszkę w oczekiwaniu na referat naszego nowego współtowarzysza/Genosse Zbigniewa Kostki dotyczące całokształtu wskaźników przekroczenia norm produkcyjnych na bieżącą pieciolatkę nakreślonych przez kierownictwo Eioby.

 

Daleki od propagandy sukcesu jestem głęboko przekonany, że już wkrótce prelegent przedstawi wszystkim członkom naszego eiobowego kolektywu rzetelne, pełne i obiektywne sprawozdanie o wzroście wydajności pracy eiobowych autorów za IV kwartał bieżącego roku i poprze je dokładnymi statystykami.

 

Mamy nadzieję, że Zbigniew Kostka i w IV kwartale zdemaskuje wszelkie wypaczenia i odejścia od ideowej linii Eioby oraz wyjawi przypadki nadużyć i cynicznych fałszerstw przy głosowaniu na publikowane artykuły. Liczymy, ze odsłoni daty dokonanych przestępstw, nazwiska sprawców i ich adresy IP.

 

W imieniu autorów-weteranów i wszystkich szeregowych członków naszego kolektywu prosimy Zbigniewa o włączenie i uwzględnienie w swoich statystykach przypadków nagminnej manipulacji ilościami odsłon a nawet tendencyjnym (dys-)lajkowaniem komentarzy pod artykułami.

 

Zbigniewie, gratulując (nad)produkcji 50 artykułów na Eiobie pragniemy Cię zapewnić, że pomożemy Ci w walce z nepotyzmem/kumoterstwem i korupcją na ideologicznie odnowionej Eiobie.

Pod Twoim moralnym przywództwem przywrócimy jej dawny splendor i ludzką twarz.

Prawy i sprawiedliwy Wodzu, prowadź upokorzony sfałszowanymi rankingami i zrabowanymi odsłonami eiobowy proletariat ku Świetlanej Przyszłości. 
Obroń Eiobę przed wrogami jedynie słusznego dziennikarstwa obywatelskiego, ich agentami i wszelkiej maści sabotażystami!
Daj  Eiobowym dołom szanse rankingowego awansu!
Precz z samozwańczą Eiobową rankingową nomenklaturą. 
Precz z odsłonowo-rankingowym uciskiem i terrorem! 
Precz z podziałem na równych i równiejszych!

 

 

2e5ec984c8c0f937bf092e38db2dbbf5.png

 

***


Gdy się w końcu już wgramolę

Na te szczyty wielkiej sławy,

Chetnię splunę na was w dole

O, tak sobie... dla zabawy.

 

Pluć ku górze nie potrzeba.

Doczekacie się swych racji.

Spadnę jak to jabłko z drzewa

Zgodnie z prawem grawitacji.

 

 

Nie rozpaczaj dobry człeku!

Ranking jak i ludzkie ciało

(Zna to każdy w pewnym wieku)

Praw ciężkości jest ofiarą.

 

68d28609200d7b2a0d5814e31b3a2112.png

 

 

ffd0d52554d9ef1427bfbf0987ff5fdc.jpg

 

"Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. " 

- S t a l i n*

 

 

68d28609200d7b2a0d5814e31b3a2112.png

 

 

 

* Bażanow B -"Wspomnienia byłego sekretarza Stalina", 1992

 

 

 

Grafika i zdjęcie pobrane z zasobów "Google images".

Licencja: Domena publiczna