Familiada, czyli drzewo genealogiczne w sieci.

Rodzina to zazwyczaj najważniejszy w naszym życiu łańcuch wzajemnych powiązań i koneksji. Rozrastająca się z pokolenia na pokolenie familia rozjeżdża się jednak zwykle po świecie i z czasem coraz trudniej znaleźć z nimi kontakt i dociec, kto jest kto i z kim. Z okazji świąt warto być może odtworzyć rodzinne więzi i opracować genealogiczne drzewko, w czym komputer i Internet może w istotny sposób przyjść nam z pomocą.

Rysowanie na kartce papieru struktury rodzinnych powiązań jest nie tylko mało przejrzyste, ale z czasem może okazać się także niewydajne, bo po prostu zabraknie nam powierzchni do rysowania. Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdy użyjemy do tego komputera i jakiejś wyspecjalizowanej aplikacji, takiej jak np. Family Tree Builder. Program jest darmowy i szeroko rozbudowany, niemniej anglojęzyczny. Nie przeszkadza to jednak w budowie rodzinnego drzewka, w czym wydajnie pomaga zresztą wbudowany kreator. Jedyną wadą aplikacji jest brak obsługi niektórych wchodnioeuropejskich języków, w tym polskiego, co jak na razie uniemożliwia wprowadzanie do bazy polskich znaków. Zaletą programu jest natomiast możliwość wyeksportowania opracowanego drzewka, wraz z większością wprowadzonych informacji na internetowe konto w serwisie MyHeritage, skąd drzewko można udostępnić reszcie rodziny.

Pełną darmową wersję programu Family Tree Builder ściągniemy ze strony internetowej projektu - http://www.myheritage.com. Po instalacji i uruchomieniu programu powita nas od razu kreator projektu drzewka. Zaproponuje nam on do wyboru jeden z czterech wariantów dalszej pracy: zaimportowanie gotowego drzewka (Import Getcom File), edycja od podstaw nowego (Create New Genealogy Project), załadowanie rozpoczętego już wcześniej projektu (Loading Existing Genealogy Project) lub załadowanie przykładowego drzewka (Load Sample Genealogy Project). Rozpoczynając wybieramy drugi wariant zaznaczając go myszką i klikamy na polecenie „Next”.

W kolejnym oknie kreatora wpisujemy nazwę projektu drzewka. Może to być np. rodowe nazwisko lub inny tytuł. Autorzy programu sugerują jedynie, aby dla zachowania kompatybilności z internetowymi standardami, w nazwie nie stosować językowych zmiękczeń a jedynie standardowe litery łacińskiego alfabetu. Ułatwi nam to później opublikowanie drzewka w sieci na koncie MyHeritage.

Dalej kreator poprosi jeszcze o wybór domyślnego języka dla interfejsu i wprowadzanych informacji. W obecnej wersji programu brak jak na razie polskiego, niemniej według uzyskanej od producenta deklaracji powinien on się pojawić w jednej z najbliższych aktualizacji.

Klikamy „Next”, następnie „Finish” i rozpoczynamy uzupełnianie drzewka. Najlepiej od najstarszego ancestora rodu rozbudowując wzwyż pień drzewka o kolejne generacje.

Na wstępie każdą nową postać można opisać jedynie powierzchownie, uzupełniając rubryki dotyczące imienia, nazwiska, małżonka, miejsca urodzenia czy zgonu.

Rysowany na bieżąco szkielet drzewka pokazuje trzy najbliższe pokolenia i pozwala łatwo dopisywać kolejnych członków rodziny i ich dalsze powinowactwa. Klikając na wybranych członków ustawiamy ich w centralnym podglądzie i przesuwamy tym samym podgląd drzewka na kolejne poziomy.

Wchodząc natomiast w tryb edycji każdej osoby można rozszerzyć jej opis o wiele dodatkowych informacji: zawód, praca, wykształcenie, wygląd, zdrowie, dane teleadresowe czy inne luźne notatki.

W bazie profilu, z każdą osobą zintegrować można także zdjęcia, pliki audio-wideo lub jakieś dokumenty tekstowe (doc, ppt, html, pdf).

Family Free Builder oferuje różne warianty podglądu danych i zawartych tam nformacji. Oprócz standardowego drzewka z rozrysowanymi i powiązanymi graficznie wizytówkami, można rozwinąć drzewiasty podgląd z samymi tylko nazwiskami (w dymkach ukazują się wówczas dodatkowe informacje), podgląd w formie listy nazwisk, podgląd w formie albumu zdjęć, podgląd w formie tabelarycznych raportów jedynie z wybranymi wcześniej rekordami (np. adresami), oraz podgląd w formie rozrysowanego graficznego drzewka. Dwa ostatnie warianty przygotowywane są przy tym specjalnie pod kątem wydrukowania danych, tak aby w ładnej czytelnej postaci można było zrobić z nich np. broszurkę. Dostępna jest nawet opcja wyeksportowania wszystkich informacji od razu do pliku PDF. W opcjach konfiguracyjnych można natomiast wybrać jeden z kilkudziesięciu graficznych styli bądź samodzielnie określić kolory i dekoracje czcionek.

Teraz czas opublikować nasze drzewko na internetowym koncie MyHeritage. Wybieramy polecenie „Tools > Publish settings”. Pojawi się okienko kreatora, które pomoże nam założyć nowe lub opublikować drzewko na już założonym koncie.

Nowe konto najlepiej jednak założyć bezpośrednio ze strony www. Otwieramy w przeglądarce adres www.myheritage.com i tam klikamy na polecenie „sign up” (prawy, górny róg strony).

W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracyjny. Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką a następnie kliknąć przycisk „Register”. Jeśli wybrana nazwa konta (w tym wypadku jest to adres pocztowy) jest wolna, to zobaczymy ekran powitalny i zostaniemy od razu zalogowani na własne konto.

W czasie rejestracji system automatycznie przygotuje nam konto z domyślnie wybranymtytułem zbliżonym do nazwiska, który będzie odtąd stanowić trzon internetowego adresu (można go później zmienić w opcjach ustawień internetowego konta). Na wskazane konto pocztowe zostanie jednocześnie wysłany raport informujący o założeniu konta, a także link, który pozwoli zaproszonym członkom rodziny logować się na konto i przeglądać drzewko.

Powracamy do okna kreatora transferu. Wybieramy środkowy wariant z gotowym kontem, a w następnym okienku polecenie „Sign as a existing member”. Wpisujemy adres email wybrany przy rejestracji, hasło i klikamy „Sign in”.

Program połączy się z serwerem, wyświetli nazwę strony i zaproponuje jej aktualizacje na podstawie przygotowanego lokalnie projektu drzewka. Klikamy „Next” a następnie „Finish”.

Program zapyta jeszcze czy na pewno chcemy opublikować projekt na internetowym koncie, a po uzyskaniu zgody przystąpi do kopiowania danych. Na koniec pokaże formularz, do którego można od razu wprowadzić adresy mailowe osób, które chcemy zaprosić do jego obejrzenia. Klikamy na „Send Invitations” i program automatycznie wyśle im odpowiednie zaproszenia.

Już z poziomu strony www, zalogowany właściciel konta lub zaproszony przez niego gość może przeglądać zawartość drzewka wykorzystując różne warianty przedstawiania danych.

 fc32a8de03029b2895e58432a7e70282.jpg

Family Tree Builder jest darmowym programem przystosowanym głównie do edycji genealogicznego drzewka. Jego pełny potencjał widać jednak dopiero w integracji z internetowym kontem, za pośrednictwem którego można wygodnie analizować rodzinne koneksje razem z innymi zaproszonymi użytkownikami. W tym miejscu czas wspomnieć o komercyjnej stronie całej usługi. Serwis MyHeritage udostępnia cztery różne warianty kont a każde z nich ma inną cenę i inną skalę obsługiwanych funkcji. Darmowe Basic, ma pojemność 250 MB, może udostępnić swoje zasoby piętnastu zaproszonym osobom, a maksymalna ilość osób w genealogicznym drzewku nie może przekroczyć 989 pozycji. Na darmowe konto nie da się jednak załadować żadnych zdjęć zawartych w lokalnym projekcie drzewka (można jedynie wybrać w opcjach graficzną okładkę albumu). Komercyjne wersje kont: Silver, Gold i Platinum, oprócz szerszych limitów, mogą przechowywać w drzewku zdjęcia, a ponadto system może zaoferować komercyjnym klientom system wyszukiwania i porównywania osób na różnych kontach celem kojarzenia ze sobą wspólnych korzeni.

Na koniec warto wspomnieć, że jest jeszcze inny, bardziej uniwersalny wariant eksportu genealogicznego drzewka, pozwalający wczytać zawartość bazy nie tylko na konto MyHeritage, ale i do innych pokrewnych aplikacji. Przygotowane w programie drzewko genealogiczne należy wyeksportować do specjalnego formatu Getcom (File > Export Getcom). Zawarte w takim pliku dane można następnie zaimportować na konto MyHeritage lub wczytać do innych pokrewnych aplikacji (patrz - http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_genealogiczny).

Inne ciekawe projekty tego typu:
http://www.moikrewni.pl
http://bliscy.pl

Softdesign Studio
www.softdesign.prv.pl

 

 

Licencja: Creative Commons