Eksport produktów rolnych na Ukrainie

Mimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie, ukraiński eksport produktów rolnych do krajów UE wciąż rośnie

 

Według wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy w zakresie Integracji Europejskiej, Vladislavy Rutitskii, w pierwszym kwartale 2015 roku w Europie wzrósł popyt na 18 różnych produktów ukraińskiego rolnictwa.

W szczególności od stycznia do marca 2015, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrósł gwałtownie eksport mięsa z kurczaka (3,27 tys. ton lub 500%), olejów i tłuszczy pochodzenia zwierzęcego (0,29 tys. ton, czyli 286%), mleka skondensowane (0,2 ton, 6700%), jaj drobiu (0,08 tys. ton), oleju roślinnego (5,58 tys. ton, 103%), produktów przemysłu młynarskiego (4,11tys. ton, 288%), cukru (3,91 tys. ton, 2978%), produktów przetwórstwa warzyw i owoców (92,14 tys. ton, 288%), cebuli (1 18000 t, 16 971%) i innych.

Należy zaznaczyć, że eksport produkcji rolnej z Ukrainy do krajów UE zwiększył się zwłaszcza na tle znacznego spadku dostarczeń do Federacji Rosyjskiej. W porównaniu ze styczniem i marcem 2014, agrarny eksport w FR spadł do 85%. Jak mówi Leonid Kozachenko, prezydent Ukraińskiej Konfederacji Agrarnej, podpisanie ugody i asocjacje z UE oraz jednostronne zdejmowanie ceł na eksport ukraińskiej produkcji stały się najważniejszymi wydarzeniami dla ukraińskiej gospodarki rolnej. „Branża nic nie utraciła od radykalnego skrócenia handlu z Rosją. Udało nam się zwiększyć dostawy do Europy i drugich regionów. Ukraińska gospodarka rolna, wyprzedziwszy hutnictwo, została eksporterem numer jeden” – powiedział.

W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku, więcej niż 50% europejskiego eksportu ukraińskiego rolnictwa przybyło do Hiszpanii (210,37 tys. ton), do Włoch (180,57 tys. ton) i do Holandii (160,06 tys. ton). Polska stała się czwartym największym importerem produktów rolnych z Ukrainy (119650 ton lub 11,8% ukraińskiego eksportu produktów rolnych do krajów Unii Europejskiej).

Jednak, jak zaznaczają ukraińscy agrariusze, ich wyjściu na rynek Polski przeszkadza kilka czynników. Po pierwsze, niska wydajność pracy i wsparcie techniczne w ukraińskim rolnictwie w niektórych przypadkach sprawiają, że produkty ukraińskie są niekonkurencyjne. Po drugie, w przeciwieństwie do Polski, na Ukrainie nie ma praktyki łączenia małych gospodarstw do spółdzielni, która jest łatwiejsza do wprowadzania produktów na rynkach zagranicznych. Po trzecie, Ukraińcy ubolewają nad słabą znajomością języka polskiego i angielskiego, co nie pozwala im komunikować się z polskimi partnerami. Według Wiaczesława Yakymchuka z Baker & McKenzie, lokalni importerzy mogą udzielić pomocy ukraińskim firmom w ramach różnych europejskich procedur. Obecnie świadomość rolników na temat warunków wejścia na polski rynek można nazwać bardzo niską.

Ukraiński eksport produktów rolnych do UE w 2015 roku w tys. ton według Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy:

 

Hiszpania

210,37

Włochy

180,57

Holandia

160,06

Polska

119,65

Portugalia

70,55

Francja

51,45

Niemcy

50,83

Wielka Brytania

40,45

Litwa

18,94

Grecja

14,19Tekst: Olga Konsewicz, partnerzy: www.peopleagencja.pl, www.idmedia.pl, www.chilitraders.com