słońce

Obalenie mitu o gorącym jądrze słońca. Jądro słońca może mieć niszą temperaturę od zera absolutnego

 

Słońce powstało z materii kosmicznej która wystygła w przestrzeni wszech świata.Siła grawitacji zbiera  zimną materię w jedną bryłę Czym większa bryła większa siła grawitacji i  dalsza odległość penetracji przestrzeni kosmicznej. Po przekroczeniu pewnych wartości siły grawitacji. Materia spadająca rozpada się na cząstki mniejsze od wodoru.Energia upadku jest absorbowana przez materię przyszłego słońca. I dlatego jądro słońca składa się z metalicznego wodoru. Gaz ten się ulatnia nad powierzchnię słońca
ale pod wpływem  sił przyciągania gęstnieje do tego stopnia że atomy wodoru zaczynają się łączyć co doprowadza do reakcji termonuklearnej. Ta reakcja syntezy atomów wodoru odbywa się 300 tys km nad powierzchnią słońca. (odległość w dużym przybliżeniu ). Warstwa rozpalonej plazmy jest cienka do 100 tys km ( dużym przybliżeniu) Cyklony burze i inne huragany odbywają się w warstwie rozpalonej plazmy i ponad nią

Jan Sawicki