Reinkarnacja...

 


Reinkarnacja

 

Reinkarnacja jest podstawową zasadą kosmiczną. Jest to przechodzenie formy w formę. Wszystko, co istnieje we wszechświecie od jego początku przechodzi reinkarnację. Elementy całej materii przez długi czas dopasowują się do siebie. Łączą się i rozpadają ewoluując w ten sposób. Ta ewolucja odbywa się poprzez reinkarnację, czyli właśnie przechodzenie formy w formę.

Formą materii jest również istota. Składa się ona z wielu struktur na różnych gęstościach, które mają rożną trwałość. Im struktura jest na wyższej gęstości tym jest trwalsza. Najmniej trwałe są ciała na drugiej i trzeciej gęstości, nieco trwalszy jest umysł na gęstości czwartej. Najtrwalsze jest ciało na piątej gęstości. Utożsamiane jest ono (nieprawidłowo - patrz art. Dług nulfikacyjny) z duszą. O ewolucję tej właśnie struktury chodzi. Ciało i umysł są na jej usługach i istnieją po to, aby mogła ona ewoluować. Celem natomiast ewolucji w formie materialnej jest wytworzenie świadomości.

Reinkarnacja jest mechanizmem przestrzeni, który dotyczy wszystkich struktur. Struktura powstaje, jakiś czas istnieje, po czym umiera i rozpada się. Jej elementy przechodzą jako składniki do struktury następnej. Jednak niektóre, szczególnie trwałe struktury w postaci dojrzałych istot na wysokim poziomie ewolucji, nie rozpadają się. Takie istoty są na piątej gęstości. Właściwie są to ciała najwyższe istot, które ewoluują przez inkarnowanie się w ciała na niższych gęstościach. Wcielenie nie polega na tym, że jakaś „dusza” wchodzi w ciało tylko ciało i umysł zostają zaprogramowane przez strukturę z piątej gęstości. Jest to stopniowe przeskanowywanie informacji z gęstości na gęstość.

Istota o trwałym ciele na piątej gęstości posiada reinkarnację indywidualną. Znaczy to, że dorobek jej wcieleń jest jej prywatnym dorobkiem. Tylko ona jest za niego odpowiedzialna i z niego korzysta. Zanim powstanie taka istota to w tym samym fragmencie przestrzeni inkarnują się istoty „jednorazowe” . Dopiero, gdy ta strefa osiągnie odpowiednią dojrzałość, powstaje w niej forma trwała. Jeśli istota posiada już tą trwałą strukturę - ma możliwość być nieśmiertelną. Chociaż to piąto gęstościowe ciało ulega w końcu rozpadowi to jednak jego świadomość przechodzi do innego typu istnienia, już pozamaterialnego. Dzieje się to się dopiero, kiedy istota zgromadzi odpowiednio dużo wiedzy i świadomości. Tak, że każda struktura w końcu ulega rozpadowi. Nieśmiertelna jest tylko świadomość.

Reinkarnacja polega na wcielaniu informacji o poprzedniej formie w formę następną.

Dla większości istot nie ma reinkarnacji indywidualnej. Obdarzone są nią tylko istoty o stosunkowo wyskokiem poziomie świadomości i posiadające potencjał rozwojowy. Takie, których tymczasowe struktury potrafią udźwignąć wymagania ewolucji.

Reinkarnacja jest, więc procesem czysto fizycznym, wynikającym z fizyki przestrzeni i jest przez przestrzeń wymuszona.