„Modlitwa" :)))

Wierzę w jednego Dyrektora, Ojca wszechmogącego, stworzyciela Radia Maryja i wszystkich rozmów niedokończonych.

 

                             b0fd23f2fe10a477b485ab14ca1631d1.jpg

Jam jest Ojciec Dyrektor Rydzyk twój, który cię wywiódł na plagi egipskie, w radio głupoli:

1. Nie będziesz miał Radiów cudzych poza moim.
2. Nie będziesz odbierał Radia mego bez wpłaty.
3. Pamiętaj aby w dzień święty rentę przysłać.
4. Czcij Ojca swego i Rozgłośnię swoją.
5. Nie zagłuszaj.
6. Nie cudzosłysz.
7. Nie przestrajaj.
8. Nie unikaj fałszywego świadectwa na antenie mojej.
9. Nie pożądaj Maybacha Dyrektora swego.
10. Ani żadnej kasy, która Jego jest.

Wierzę w jednego Dyrektora, Ojca wszechmogącego,
stworzyciela Radia Maryja i wszystkich rozmów niedokończonych.
I w jedyną słuszną satelitarną Telewizję Trwam,
która z Ojca Dyrektora jest stworzona przed wszystkimi wiekami.
Moher do mohera, przelew do przelewu,
dekoder prawdziwy od jednego dystrybutora.
Kupiony a nie pożyczony, na pożytek Ojcu.
A przez Ojca Dyrektora wszystko się stało.
On to dla ...nas moherów i dla naszej emerytury,
zstąpił z eteru i za sprawą satelitów stał się dla nas Ojcem Tadeuszem.
Włóczony po sądach, również za nas,
pod Krajową Radą został osądzony i z windykowany.
I wniósł apelację dnia trzeciego. I wstąpił do studia Radia Maryja.
I powtórnie będzie judzić wśród żywych i umarłych.
A rozmowom niedokończonym nie będzie końca.
Wierzę w Radio Maryja i Telewizje Trwam, które od Ojca Dyrektora pochodzą,
które z Ojcem Dyrektorem wspólnie odbierają nasze uwielbienie i rentę,
które mówi przez Michalkiewiczów i Nowaków.
Wierze w jedyny prawdziwy, moherowy, nasz, a nie katolicki, toruński kościół.
Słucham tylko jednego Radia od świtu do północy.
I oczekuję na listonosza z rentą, która na Radio Maryja wpłacę. Amen.

                  2dc8e0c0cdaafba8ee12f5d46037795b.jpg

 

Źródło: Internet