Mobbing w pracy – gdzie szukać pomocy?

Psychiczne nękanie żeby mógłby nazwane mobbingiem musi mieć znamiona długotrwałości i uporczywości. Osoba mobbowana zazwyczaj pozbawiona jest w takiej sytuacji możliwości obrony.

Psychiczne nękanie żeby mógłby nazwane mobbingiem musi mieć znamiona długotrwałości i uporczywości. Osoba mobbowana zazwyczaj pozbawiona jest w takiej sytuacji możliwości obrony.

 

Mobbing jest zjawiskiem patologicznym, które od wielu lat jest systematycznie spotykane w zakładach pracy. Przejawia się nękaniem, bądź tyranizowaniem pracownika. Jest rodzajem psychicznego terroru przeważnie najsłabszej psychicznie osoby.

W dzisiejszych czasach mamy coraz więcej przykładów występowania w pracy zjawiskamobbingu. Może to dotyczyć każdego z nas, dlatego warto zapoznać się z ewentualnym postępowaniem, która ma możliwość osoba mobbowana.

Gdzie zwrócić się o pomoc?

Osoby zmagające się na co dzień z mobbingiem mogą szukać pomocy w Ogólnopolskim Pracowniczym Związku Zawodowym, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, bądź też w  Państwowej Inspekcji Pracy. Co więcej, można zgłosić się do różnych stowarzyszeń antymobbingowych, w których zwykle działają ludzie, którzy w przeszłości mieli do czynienia z tym zjawiskiem i wyszli z niego z obronną ręką. Tym samym doskonale znają wagę problemu , dzięki czemu oferowana przez nich pomoc jest szybka i efektywna. Skala zjawiska rośnie w zastraszającym tempie, do każdego ze stowarzyszeń antymobbingowych trafia rocznie co najmniej 100 zgłoszeń od pracowników, którzy się z nim zmagają.

Przepisy prawne a mobbing

Osoba, która doświadcza mobbingu może również skierować sprawę do Trybunału Pracy. Do trybunału nie można jednak zgłosić się bezpośrednio z powodu zastraszania, lecz początkowo z powodu znęcania się lub z dyskryminacji.

Jeśli motywem Twojej rezygnacji jest zastraszanie, można postarać się o zwolnienie z pracy z powodu postępowania pracodawcy, wbrew Twojej woli (nazywane inaczej konstruktywnym zwolnieniem). Samodzielne udokumentowanie takiej sytuacji może się okazać za trudne, dlatego warto w takim przypadku skorzystać z pomocy prawnika.

 

Jeśli czujesz, że pracodawca Cię zastrasza, najlepiej najpierw o tym z kimś porozmawiać, nim podejmie się kolejne kroki. Coś co czasem wydaje się zastraszeniem, niekoniecznie musi nim być. Niektóre sprawy można rozwiązać dialogiem, więc zanim podejmiesz jakąś decyzję, najlepiej się zastanowić i przeanalizować całą sytuację.

 

Autor : Grzegorz Kozłowski

Więcej artykułów znajdziesz na www.cognity.pl