JustPaste.it

Kamasutra

Obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża - tym jest Kamasutra.

Obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża - tym jest Kamasutra.

 

 

LEKCJA "..."

 

"Odkrycie pamięci swojej krwi - pamięci genetycznej. Spłodzenie pełnowartościowego potomstwa."

 

 Ten tekst, to tylko takie małe zasygnalizowanie tematu, ponieważ każdy z tych punktów jest szczegółowo wyjaśniony i objaśniony w tej publikacji - http://www.koshuny.nm.ru/book.htm - niestety, jest to wydanie w języku rosyjskim - kolega (youtube-michalxl600) przetłumaczył tylko ten fragment jak do tej pory.

 Kamasutra to w skrócie sztuka opisująca obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża. Mąż to energia Yang - siła, ekspansja, a Żona to energia Yin - delikatność, pasywność. Kiedy mąż i żona zaczynają tworzyć rodzinę, ich energie łączą się. Ich celem jest spłodzenie potomstwa, czyli wrodzenie w ten świat swoich przodków - inkarnowanie ich w ten materialny świat. Łono kobiety, to bram, przez którą wchodzą w ten świat nasi zmarli przodkowie.

 Mąż i Żona tworzą jeden organizm - jedność pod postacią rodziny. Aby ta "łódka", która nazywa się rodzina, nie rozbiła się na oceanie, pod nazwą życie, mąż i żona muszą nauczyć się wypełniać swoje obowiązki. Tylko wtedy, rodzina ma szansę przetrwać. Oczywistą sprawą jest, że wypełnienie wszystkich tych punktów, w dzisiejszych czasach jest prawie niemożliwością, lecz dążenie do ideału jest naszym celem, ponieważ, czy można dążyć do czegoś innego, jak nie do ideału?. Oczywiście można dążyć do bylejakości, ale to już indywidualna sprawa każdej istoty. Mamy przecież wolną wolę. Ja zachęcam jednak, skierować swoją uwagę na ideale i do niego właśnie dążyć...

 

 Kobiece powinności:

 Mądre Kobiety wiedzą jak zyskać szczęście rodzinne. Do tego by zostać dobrą matką, najpierw trzeba być dobrą Żoną, a jeszcze wcześniej dobrą Kobietą. W zapiskach Weddyjskich, na przykład w Kamasutrze, mówi się o tym, że prawdziwa kobieta powinna posiadać kunszt w 64 sztukach niezbędnych dla pełnowartościowego życia rodzinnego:


1. Wolę postępowania ( pomagania,podążania) za mężem
2. Umieć dostarczyć mężowi jak najwięcej przyjemności
3. Umieć odgadywać i uprzedzać życzenia męża
4. Umieć się znaleźć w każdej sytuacji
5 . Władać i kierować swoją seksualną siłą aby pomóc się wcielić w swoje dzieci uduchowionych przodków męża.
6. Umieć zachować czystość (być czystą, również w sensie higieny)
7. Znajomość miłosnych gier i pieszczot
8. Zwinność w pozycjach miłosnych
9. Umiejętność pięknego rozebrania się
10. Umiejętność zainteresowania sobą męża poprzez zachowanie i ubiór
11. Umiejętność zaprezentowania siebie
12. Umiejętność podniecenia męża
13.. Umieć dać wytchnienie i nie przeszkadzać śpiącemu mężowi
14. Znać sposoby aby usnąć po mężu.
15. Umieć spać w dowolnym położeniu
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie
17. Znachorskie leczenie: ziołolecznictwo, zamawianie , leczenie siłą życiową itp.
18. Wiedza na tematy życiowe (bytowe) i obrzędowe-znajomość narodowych obrzędów.
19. Znajomość podstaw czytania z gwiazd- dobrych i nie dobrych dni.
20. Umiejętność komunikowania się z żywiołami przyrody.
21. Umiejętność posługiwania się swoimi włosami (sztuka więzi z kosmosem),wiedza o stylach upięcia i uczesania i umiejętność ułożenia włosów.
22. Znajomość różnych charakterów
23. .Umiejętność przejawienia właściwego charakteru
24. Umiejętność wyrażenia i podporządkowania (władania) swoich uczuć.
25. Umiejętność koniecznej obrony swojej czci i godności.
26. Sztuka rozumowania , wyjaśniania prawidłowości i wyciągania wniosków.
27. Umieć wymownie wyrazić swoje myśli
28. Znajomość zabaw rozwijających myślowe umiejętności człowieka.
29. Prowadzenia gospodarskich obliczeń, znajomość miar wagi, objętości, gęstości
30. Znajomość systemu podatków
31. Umiejętność dogadywania się i prowadzenia działalności gospodarczej
32. Umiejętność wykazania swojej racji (słuszności)
33. Umiejętność rozpoznawania umiejętności i zdolności ludzi.
34. Umiejętność rozwikłania snów i wyjaśniania przyszłych zdarzeń.
35. Sztuka wytworzenia sobie w domu komfortu w każdej sytuacji.
36. Sztuka wykonania z gliny naczyń, przedmiotów gospodarstwa domowego i zabawek.
37. Sporządzenie tkanin i przędzy z rozmaitych materiałów, sporządzenie i ubarwienie odzieży, znajomość ukrytego znaczenia wzorów i charakteru wyrobu.
38. Sporządzenie barwników, barwienie tkanin, przędzy, odzieży, naczyń -znajomość podstaw znaczenia kolorów.
39. Znajomość właściwości kamieni i umiejętność posługiwania się nimi.
40. Sztuka kulinarna (kucharska) i przygotowania napojów.
41. Znajomość dziko żyjących roślin i używanie ich w życiu, posiłkach i leczeniu.
42. Wiedza jak uzyskać w ogrodzie dobry urodzaj , ochrona jego i jak sporządzać żywnościowe zapasy.
43. Wiedza o hodowli zwierząt.
44. Umiejętność zajmowania się i zabawy ze zwierzętami, ich nauka i wpojenie koniecznych przyzwyczajeń.
45. Sztuka rozpoznawania stanu człowieka po jego piśmie, sztuka pięknego i gramatycznego wyrażania się piśmiennie
46. Umiejętność przekazania z użyciem malarstwa i rysunku swój stan i postrzeganie otaczającego świata.
47. Wykonywanie girland, wianków i bukietów oraz i znajomość ich ukrytego znaczenia.
48. Znajomość, bajek, opowiadań i przekazów ,przysłów i powiedzeń oraz pieśni narodowych.
49. Przygotowanie kukiełek (lalek) do zabawy, obrzędów i duchowych sztuk Wedyjskich.
50. Układanie wierszy, pieśni i ich wykonawstwo.
51. Znajomość dobrze oddziałujących i nieprzyjaznych rytmów muzycznych, taktów i melodii i ich słuchanie (rozpoznanie ) na różnych instrumentach.
52. Umieć płynnie się poruszać i tańczyć do różnych melodii.
53. Sztuka w zabawach rozrywkowych-zręczność i umiejętność
54. Umiejętność podjęcia szybkiej decyzji
55. Umiejętność żonglowania rozmaitymi przedmiotami.
56. Sztuka okłamywania ( ruskie "ob-man" czyli to co "razem z umysłem", z prawdą - triki, machinacje, rozgrywki, zwinność rąk, przebiegłość).
57. Umiejętność odgadnięcia pomyślane cyfry, imiona , przedmioty,zwroty itp.
58. Znajomość zabaw opartych o zgadywanie ( zagadki, rebusy,szarady, itd )
59. Umiejętność wprowadzenia w błąd /"wyprowadzenia w pole" współzawodników /przeciwników.
60. Znajomość rozmaitych gier w wypadku sprzeczki/sporu.
61. Umiejętność płaczu.
62. Sztuka udobruchania rozgniewanego małżonka.
63. Sztuka władania zazdrością męża
64. Sumiennie wypełniać swoje obowiązki także w wypadku utraty męża.

  Wedy podają trzy główne punkty, dlaczego warto nauczyć się tych sztuk:

- stosując te zasady łatwiej zawojować serce swojego ukochanego.
- kobieta władająca tymi sztukami zdobywa poczytne miejsce w społeczeństwie.
- znajomość tej sztuki skutkuje jeszcze większemu oczarowaniu, przyjaźni i pociągowi do takiej ukochanej.

  Męskie powinności:

 Ogólnie - utrzymywać żonę, kupować stroje i ozdoby, ochraniać, uczyć, obdarowywać zaufaniem, miłością i słodkimi słowami. Nigdy jej nie denerwować. Mężczyzna potrafiący posiąść miłość cnotliwej kobiety osiągnął sukces w zrozumieniu wiary i włada wszelkimi cnotami.
Najcenniejsze co mężczyzna może dać kobiecie to jego siła, charakter swojego ducha i swojej krwi. Jeśli dla kobiety jej mąż jest pierwszym mężczyzną, który "rzucił" w nią swoje nasienie to - o ile odnosi się do niej jak do matki swoich przyszłych dzieci, a nie jak do obiektu pożądania/samozaspokojenia - może dać jej nie tylko energię swojego nasienia i siły niezbędnej dla zapłodnienia i donoszenia dziecka lecz może także odkryć, "odpieczętować" jej żeńską linię (mądrość babek i prababek). Mężczyzna przekazując żonie obraz swojego ducha - charakterystykę swojego "ja" i obraz swojej krwi - "jakości" swojej linii rodowej, bierze ją pod opiekę swojego rodu. Oddaje jej swoją żeńską linię rodową ("dolę") -powodując możliwość kochania męża i dzieci i uaktywnia jej własną rodową pamięć - intuicyjną zdolność korzystania z nazbieranego przez swoich i jego przodków z żeńskiej linii doświadczenia, a co za tym idzie stworzenie w rodzinie stosunków miłości i podtrzymania porządku i ładu w domu.

1. Umiejetność świadomego działania w zgodzie z przykazaniami Przodków , prawami swoich Bogów i prawami Praojca.
2. Dążenie do osiągnięcia sztuk : skromności, pokory, wyrzeczenia się przemocy, tolerancji, prostocie, nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego, czystości, stabilności, samodyscyplinie, wytrwałości, odwrócenie się (wyrzeczenie) od obiektów zaspokajania zmysłów, wyrzeczenie kłamliwego ego, świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe, pozbycie się przywiązań, niezależność od ujarzmienia poprzez żonę, dom, dzieci, domowym gospodarstwem i pracą, spokojem w obliczu tak przyjaznych jak i nieprzyjaznych zdarzeń, ciągłe i czyste poświęcenie/oddanie się swojemu Rodowi, oświecenie umysłu i zamiana spotkań towarzyskich oraz skupisk ludzkich na odosobnienie, samowystarczalność, przyłożenie nacisku dla osiągnięcia doskonałości, nieprzerwanego głębokiego poznania ducha, światła oraz Istoty/sedna "ja", mądremu poszukiwaniu doskonałego sedna.
3. Znajomość pism Wedyjskich.
4. Umiejętność przenoszenia swojej świadomości w ciała subtelne (w ciała Navi, Klubie, Kolobie i Divie ), czyli w astralne , eteryczne , umysłowe, świetliste ( różne szkoły mają tu różne nazwy dla naszych ciał subtelnych -czyli "rzadszych " od materialnego)
5. Znajomość kopnego prawa i umiejętność wykazania swojej racji.
6. Umiejętność kontroli swoich uczuć.
7. Sztuka władania siłą życiową i centrem "chara" ( kondensat energii- magazyn w okolicach pępka ).
8. Umiejętność uporządkowania swojej rodziny i społeczności wokół.
9. Umiejętność nauczania żony.
10. Sztuka podjęcia decyzji na miejscu/natychmiastowej decyzji.
11. Umiejętność kontaktu z żywiołami przyrody.
12. Umiejętność posługiwania się/korzystania ze swoich włosów i brody.
13. Znajomość narodowych obyczajów i wypełnianie obrzędów według zaleceń przodków.
14. Znajomość podstaw czytania z gwiazd- rozpoznania dni przychylnych i nieprzychylnych.
15. Umiejętność zachowania higieny osobistej.
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie
17. Znachorskie leczenie: ziołolecznictwo, zamawianie , leczenie siłą życiową itp.
18. Posiadanie czci i godności, umiejętność obrony siebie, swojej rodziny, Rodu, Narodu i Ojczyzny.
19. Znajomość rozmaitych typów wojennych sztuk.
20. Doskonałość w sztuce "gier na arenie" ( rywalizacji ,pojedynkach), wojennej strategii i taktyki.
21. Doświadczenie we władaniu różnymi rodzajami broni, zwinność i umiejętność i biegłość.
22. Umiejętność płynnego/zgrabnego poruszania się i wykonywanie w tańcu przykładów walki wręcz.
23. Umiejętność wykonania rozmaitych rodzajów broni, sprzętów i narzędzi.
24. Umiejętność projektowania i budowy- znanie symboliki siedziby (mieszkania).
25. Sztuka rozumowania , wyjaśniania prawidłowości i wyciągania wniosków.
26. Umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji.
27. Umieć wymownie wyrazić swoje myśli
28. Znajomość różnych charakterów
29. Znajomość zabaw rozwijających myślowe umiejętności człowieka.
30. Znajomość rozmaitych gier w wypadku sprzeczki/sporu.
31. Sztuka przebiegłego myślenia i okłamywania ( ruskie "ob-man" czyli to co "razem z umysłem", z prawdą - triki, machinacje, rozgrywki, zwinność rąk, przebiegłość).
32. Umiejętność wprowadzenia w błąd /"wyprowadzenia w pole" współzawodników /przeciwników.
33. Umiejętność odgadnięcia pomyślane cyfry, imiona , przedmioty,zwroty itp.
34. Znajomość zabaw opartych o zgadywanie ( zagadki, rebusy,szarady, itd )
35. Prowadzenia gospodarskich obliczeń, znajomość miar wagi, objętości, gęstości.
36. Znanie systemu podatków.
37. Umiejętność dogadywania się i prowadzenia działalności gospodarczej
38. Umiejętność rozpoznania talentów, umiejętności , stanów i zamiarów człowieka po jego podejściu, sposobie poruszania, gestach, mimice i pozie.
39. Sztuka rozpoznawania stanu człowieka po jego piśmie, sztuka pięknego i gramatycznego wyrażania się piśmiennie.
40. Umiejętność przekazania z użyciem malarstwa , rysunku, rzeźby , grawerowania, tłoczenia, kucia ,odlewu , rzeźby w kamieniu i drzewie swój stan i postrzeganie otaczającego świata.
41. Znanie własności kamieni i umiejętność użycia ich.
42. Umiejętność wyjaśniania snów i rozpoznawania przyszłości.
43. Wykonywanie girland, wianków i bukietów oraz i znajomość ich ukrytego znaczenia.
44. Umiejętność wykonania z gliny materiałów budowlanych, naczyń, przedmiotów gospodarstwa domowego i zabawek.
45. Sporządzenie tkanin i przędzy z rozmaitych materiałów, sporządzenie i ubarwienie odzieży, znajomość ukrytego znaczenia wzorów i charakteru wyrobu.
46. Sporządzenie barwników, barwienie tkanin, przędzy, odzieży, naczyń
47. Sztuka kulinarna (kucharska) i przygotowania napojów.
48. Znajomość dziko żyjących roślin i używanie ich w życiu, posiłkach
49. Wiedza jak uzyskać w ogrodzie dobry urodzaj , ochrona jego i jak sporządzać żywnościowe zapasy.
50. Wiedza o hodowli zwierząt.
51. Umiejętność zajmowania się i zabawy ze zwierzętami, ich nauka i wpojenie koniecznych przyzwyczajeń.
52. Znajomość, bajek, opowiadań i przekazów ,przysłów i powiedzeń oraz pieśni narodowych.
53. Układanie wierszy, pieśni i ich wykonawstwo.
54. Znajomość dobrze oddziałujących i nieprzyjaznych rytmów muzycznych, taktów i melodii i ich słuchanie (rozpoznanie ) na różnych instrumentach.
55. Umiejętność żonglowania rozmaitymi przedmiotami.
56. Władanie i kierowanie swoją seksualną siłą.
57. Umiejętność rozkręcenia (rozbudzenia) z małżonką wiru energii seksualnej dostatecznej siły aby spłodzić arystokratę ("aristokrata" - Arii w stokroć ), bojara ( "bojarin"- bo -Jarin [polskie "Jary") - światły, oświecony, mądry, silny , mężny ).
58. Władanie siłą seksualną i jej zjednoczenie z energią żony w rozmaitych pozach miłosnych.
59. Znajomość sztuki miłosnych pieszczot i zabaw.
60. Umiejętność zadowolenia (zaspokojenia) małżonki i dostarczenia jej jak najwięcej rozkoszy.
61. Znajomość ukrytego znaczenia kobiecych strojów i ozdób , umiejętność wręczania ich swojej żonie.
62. Umiejętność nie zasmucania/martwienia żony.
63. Znajomość pieszczotliwych słów i umiejętność posługiwania się nimi.
64. Sumiennie wypełniać w/wymienione obowiązki wobec żony.

Ale główną powinnością mężczyzny jest wypełnienie swojego najważniejszego zadania - szczegółowo pisanego w zapisach Weddyjskich, w osiągnięciu (dotarciu do) Królestwa Niebieskiego. Dokładnie dlatego wszyscy święci zalecali : "osiągnij doskonałość sam, a wokół ciebie doświadczą go tysiące". Człowiek osiągający doskonałość pomoże swojemu Rodowi - swoim krewnym siedem pokoleń w przód i wstecz.


 "U mądrego męża żona zadbana - u głupiego zawsze spracowana"


Przydatne linki:

Video thumb

Video thumb

 

8a03c98bc84f9e3ef5361b3186c39b88.jpg

tłumaczenie by miachalxl600 (youtube)