Bogowie

Na kolanach ....jesteś niewolnikiem ! Religia potrzebuje ciebie jako ofiarę aby na tobie Żerować

 

Największe kłamstwo w historii to swięte kłamstwo.
...
Pierwszym bogiem akceptowanym przez wiele kultur było słońce.
Pierwszym bogiem w postaci człowieka byl Horus
a jego wrogiem był Set (później diabeł)
W dzień, walkę wygrywał Horus, a w nocy Set.
Walka pomiędzy dniem a nocą to walka między dobrem a złem.
...
Historia Horusa: 3000 lat p.ch. - Urodził się 25 grudnia jako syn dziewicy.
Jego narodziny zwiastowała gwiazda w ślad której powitało go trzech króli.
W wieku lat 12 zaczął nauczać, a w wieku lat 30 został kapłanem.
Mial 12 uczniów z którymi wędrował.
Uzdrawiał, nauczał, ożywiał martwych, czynił cuda.
Zdradzony przez jednego z uczniów został skazany i ukrzyżowany
ale zmartwychwstał po trzech dniach i wstąpił do nieba.
...
Następnym bogiem był Attis 1200 lat p.Ch-urodzony 25 grudnia, z dziewicy.
Ukrzyżowany, pogrzebany zmartwychwstał po trzech dniach i wstąpił do nieba.
...
Mithra, (Persia) 1200 lat p.ch. urodzony 25 grudnia przez dziewicę.
Miał 12 uczniów, czynił cuda, zmarł ale zmartwychwstał po 3 dniach
i wstapił do nieba.
...
Bóg Krishna, 900 lat p.ch. syn dziewicy, jego narodziny zwiastowała gwiazda
na wschodzie. Czynił cuda i miał uczniów. Zmarł i poszedł do nieba.
...
Dionysus, 500 lat p.ch. Urodzony 25 grudnia przez dziewicę.
Dokonywał cudów, przemieniał wodę w wino.
Nazywano go synem bożym i królem królow. 
...
Jezus Chrystus narodził się 25 grudnia z Dziewicy Miriam.
Gwiazda ze wschodu przywiodła do niego trzech króli.
Nauczał w wieku lat 12  a w wieku lat 30 przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela.
Miał 12 uczniów, czynił cuda, chodził po wodzie, wskrzeszał martwych.
Nazywali go synem boga.
Zdradzony przez Judasza został ukrzyżowany i pogrzebany.
Po trzech dniach zmartwychwstał i wstapił do nieba.
...
Skąd wzięły się te podobieństwa ?
Kolejność tych wydarzeń wyjaśniają zjawiska astrologiczne.
Gwiazda ze wschodu to Syrius która 24 grudnia ustawia sie w tej samej
linii z trzema gwiazdami nazywanymi ....trzema krolami.
25 grudnia wschodzi słońce i to dlatego bajkowi trzej królowie
idą na wschód, aby powitać ...słońce !
...
Dziewica Maryja to gwiazdozbiór nazywany po lacinie wirgo=dziewica
22-go grudnia słońce znajduje się w najniższym punkcie (umiera)
i pozornie "zatrzymuje" sie na trzy dni (pogrzebane) 22-23-24 grudnia,
aby 25 grudnia zmartwychwstać !
...
Wszystko to ma miejsce w gwiazdozbiorze po łacinie zwanym Crux=krzyz.
To bóg słońce umiera na krzyżu, jest pochowane przez trzy dni i zmatrwychwstaje
25-go grudnia, świeci coraz jaśniej i jest życiodajne !
To dlatego w życiorysach ludzkich bogów opisane są: śmierć, ukrzyżowanie
i zmartwychwstanie.
...
Dwunastu uczniów to 12 znaków zodiaku tzn. konstelacji gwiezdnych
przeistoczonych w ludzi aby ta powiastka służyła i nadawała praktycznej
wartości  "twórcom" religii tym którzy czerpali z tego pożytki mamonialne.
...
Postać Jezusa jest wzorowana na bogu słońcu i Egipskim Horusie
które to Żydzi zaadoptowali do swoich potrzeb i pożytku.
Wszystko o czym mowi "tradycja chrzescijanska" zostało stworzone,
opisane i kultywowane w starożytnym Egipcie 3500 lat przed
"narodzeniem" Chrystusa.
Ktoś kto przed tysiącami lat przeinaczał twierdzenia innych miał podstawy
liczyć się z tym, ze nie będzie przyłapany na kłamstwie
...
Warto było by wiedzieć czy Papieże i notable kościoła znają te fakty
i mimo to brną świadomie w kłamstwa o swoich bogach i wierzeniach ?
Czy czynią to z powodu niewiedzy i zwyczajnej obłudy.
Ale jedno i drugie to zło dokonywane przez ludzi kościoła na ludzkości !
...
Polaku ratuj się, oraz twoje dzieci przed najwiekszym, świętym kłamstwem
wszech czasow ......a tym jest całe chrześcijaństwo w ogóle, a szczególnie
odłam zwany religia katolicką.
Ta potrzebuje ciebie jako ofiarę aby na tobie Żerować
...
Czlowiek na kolanach przed plebanem nigdy nie będzie wolny.