Ein Reich

Baczność! Przyszły świeże rozkazy do wykonania z Berlina. Prowincje imperium mają je zatwierdzić na zebraniu komitetu centralnego w marcu.

 

Posiedzenie odbędzie się jeszcze w Brukseli choć tym razem Frau Merkel z Sarkozym porzucili już nawet pozory utrzymywania że brukselska kamaryla ma coś do gadania. Dla rozwiania wątpliwości rozkazy podpisane są nazwiskami. Paczka z rozkazami ma też wyraźny stempel nadawcy: Berlin aby nikt więcej nie miał złudzeń. 

  • Limit długu wpisany do prawa krajowego. Przekroczenie limitu surowo zakazane pod groźbą. Czego dokładnie nie wiadomo, prawdopodobnie praktykowanej wcześniej w imperiach pomocy bratnich prowincji. Przewidujemy znaczny wzrost biznesu dla Goldmana Sachsa w wymyślaniu derywat obchodzących nowe reguły.

 

  • Wyższy wiek emerytalny w całej unii. Zważywszy na skalę problemów w systemach emerytalnych widzimy euro emeryta około siedemdziesiątki. Radykalnego polepszenia kondycji systemów emerytalnych oczekiwać można dopiero po wprowadzeniu ogólno europejskiej dyrektywy eutanazyjnej. 
  • Wyeliminowanie indeksowania płac do inflacji. Oj, to tutaj boli imperium! I bardzo słusznie. Indeksowanie płac do inflacji jak wiadomo poważnie zmniejsza jej efektywność. Poprawnie wykonana indeksacja podważa nawet czasem  sens samej inflacji. Jaki jest sens drukowania pieniędzy przez całą noc skoro rano więcej z nich trzeba rozdać? Żaden. Celem inflacji jest przecież zubożenie mas a jak je zubożyć gdy płace z nią rosną? 

 

  • Zunifikowany mechanizm rozwiązywania kryzysów bankowych. Tłumaczenie – dla naszych banków wydrukujemy z powietrza tyle pieniądza ile trzeba aby w zdrowej inflacji mogły prosperować. Z myślą o tobie, oczywiście. A dla ciebie – patrz punkt wyżej.

Wytyczne do zatwierdzenia przez komitet centralny będą przewidywały dalsze wzmocnienie zasad demokratycznego centralizmu i socjalistycznego internacjonalizmu w unii. Wszystko ma się rozumieć zostanie następnie spontanicznie przyjęte przez uszczęśliwione tym narody euro Reichu. Uszczęśliwiać je kolejno mają :

  • Minimalna stawka podatku od korporacji. Tłumaczenie – byle nie niższa od niemieckiej. Nie będzie Irlandczyk pluł nam w twarz ze swoimi 12%, zwłaszcza gdy go ratujemy. Premier Tusk aż zaniemówi gdy się dowie że bez swojego udziału jego kraj stał się rajem podatkowym...
A już miało być tak pięknie we wspólnym europejskim domu! Policja miała być angielska, Niemcy mieli się zająć mechaniką, Włosi kuchnią, Francuzi miłością. Zarządzanie całością dla pewności zlecone miało być na zewnątrz - Szwajcarom. A wyszło jak wyszło. Policję mamy niemiecką, mechaników francuskich, kuchnią zajęli się Anglicy a całość zarządzana jest po włosku. Miłości w domu europejskim też nie ma – zlecono ją Szwajcarom.

W sumie, przewidujemy znaczny wzrost popularności wakacji w Egipcie, mimo zamieszek na ulicach. Wydaje się że doświadczenia egipskie mogą przydać się w eurolandzie dużo szybciej niż przewidywano.

©2011 dwagrosze.blogspot.com

 

Źródło: cynik9