ebiznes - Bezpieczeństwo pomysłu

Poruszając temat ochrony naszego innowacyjnego pomysłu, od razu należy wspomnieć o tym, że musimy pamiętać, by zachować   równowagę pomiędzy dosłowną poufnością naszego pomysłu,  czyli tym,  jak jest zaprojektowany produkt lub usługa, cały system biznesowy oraz plan działania, a jawnością naszego
pomysłu, bez której nie da się obejść. Dotyczy to głównie działań, podczas których będziemy musieli zdradzić część informacji, na przykład przy ocenie szans naszego przedsięwzięcia podczas konsultacji z potencjalnymi klientami. Istnieje kilka dróg zapewnienia sobie takiej  ochrony,  niżej  przytoczono trzy najważniejsze sposoby.

• Natychmiastowa realizacja przedsięwzięcia  jest chyba najskuteczniejszą metodą zapobiegania  „kradzieży pomysłu”. Oczywistym  jest,   że  okres  od  zaplanowania  do   realizacji może być długi i to nawet bardzo,  ale szybkość wdrożenia może zapewnić nam duże bezpieczeństwo przed konkurencją w przypadku innowacyjnego produktu lub usługi, gdyż potencjalni naśladowcy będą wchodzić na rynek z produktem,  który  jest   już  dostępny,  a  co  za  tym  idzie,  ponoszą dużo   większe  ryzyko  inwestycyjne   niż   innowator.   Stare przysłowie   dobrze   odzwierciedla   ten   stan   rzeczy:   „kto pierwszy ten lepszy”.

• Umowy o zachowaniu poufności   to skuteczna  forma,   lecz ograniczona, gdyż każdy niedoprecyzowany dokument, a na pewno  jest  nim umowa o zachowaniu poufności,  ma wyznaczone granice mocy prawnej i może dojść do sytuacji, w której i tak nasz poufny projekt „wycieknie”, a udowodnienie przed sądem niedotrzymania warunków umowy będzie trudne, o ile w ogóle wykonalne. Aby uniknąć tego typu sytuacji,  osoby  takie  jak pracownicy bankowi,  prawnicy czy doradcy inwestycyjni lub finansowi są zobowiązani do bezwzględnego zachowania poufności   informacji  dotyczących ich   klientów.   Przykładem  takiej   bezwzględnej   poufności może być szwajcarski  bank UBS,  od którego amerykański skarb państwa domaga  się ujawnienia  swoich amerykańskich   klientów,  w  celu   kontroli   podatkowej.   Bank  UBS 

mimo wielomilionowej  kary finansowej  wciąż nie ujawnia tych informacji, gdyż są one poufne.
• Opatentowanie działa podobnie jak szybka realizacja przedsięwzięcia. Warto zadbać o szybkie opatentowanie najnowszego produktu oraz skorzystać z pomocy prawnej z zakresu prawa patentowego,  należy  jednak być   tutaj   sceptycznym. Jeśli bowiem opatentujemy jakiś produkt, to nie dosyć, że jest to tylko ochrona ograniczona czasowo, to również podajemy  jego specyfikację do publicznej   informacji.
Najlepszymi  przykładami  są  lekarstwa.  Przykładowo koncern farmaceutyczny opatentował nowoczesny lek na grypę, teoretycznie ma monopol  na  ten specyfik  i  może również dyktować własne ceny, ale po 5 latach patent wygasa i natychmiast  pojawia   się  mnóstwo   tak  zwanych  generyków, czyli zamienników, które są produkowane przez inne firmy farmaceutyczne i są dosłownie takim samym lekiem. Wynikiem tego jest zwiększona konkurencja na ten sam produkt, co wywołuje spadek ceny. Z kolei koncern PepsiCo, do któego należy marka Pepsi  Cola,  do dzisiaj,  nie opatentował receptury swojego produktu, a to dlatego, że wystarczyłoby zmienić  minimalnie  skład,   tak by   zmianie nie uległ   sam
smak napoju, i od razu obeszłoby się ochronę patentową.

 

--------

ebiznes

 

Źródło: Artur Jahns