Działania : funkcja zadaniowa, funkcji wzajemnie jednoznacznej.

Bijekcja: podciąg (1,2),(1,3),...,((8,9) ciągu liczbowego <(1,2,3),(1,2,4),...,(7,8,9)> obliczonego w liczbowym układzie trójkowym. (1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)

 

Kolejność działań :1) Obliczanie permutacji i kombinacji dla każdego ciągu liczbowego jedności. 2) Obliczanie funkcji zadaniowej dla układu trójkowego funkcji wzajemnie jednoznacznej.

Bijekcja - funkcja wzajemnie jednoznaczna to 1 296 * 4 = 5 184 ciągów liczbowych jedności.

Permutacja to sześć tabel, pierwszego bloku obliczeniowego. To sześć funkcji obliczonych zgodnie z właściwościami należącymi do układów liniowego i przeciwstawnego. 6 * 36 = 216 clj.

Kombinacja to sześć bloków obliczeniowych - zmiana pozycji liczb w ciągach liczbowych jedności, czyli wierszy w kolumnach. 6 * 216 = 1 296 clj. Każdej z trzech cyfr, liczby układu liniowo - przeciwstawnego jest przyporządkowana jedna z trzech liczb ciągu liczbowego jedności. W każdej z sześciu kolumn, każdej tabeli obliczeniowej.

Układ liniowy należy do przeciwstawnego, a przeciwstawny do liniowego. Jeżeli nie zastosujemy w działaniach tej zależności to nie otworzymy wewnętrznego domknietego przedzialu liczbowego. Wykonywanie dalszych działań ( < ; > ) będzie niemożliwe. Mnogość liczb zostanie zamknięta.

Konsekwencją kombinacji na permutacji w układzie trójkowym na elementach f :( ~ ) zbioru równego jest obliczenie silni dla ciągu liczbiwego jedności. 9 ! W odwołaniu się do pliku podzbioru właściwego 280 * 1 296 = 9 !   Ile razy w zbiorze równym powtórzy się podzbiór własciwy, tyle razy zwiększy się wykładnik potęgi.

Układ trójkowy jest układem wyjściowym funkcji wzajemnie jednoznacznej do programu komputerowego.

Funkcją zadaniowa, funkcji wzajemnie jednoznacznej to układ trójkowy. Do układu trójkowego należą ; drugi, trzeci i czwarty ciąg liczbowy jedności szeregu funkcji równolicznej.

Odwołanie się do pliku : Bijekcja w układzie trójkowym

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/dzialania_bijekcja_1_296_x_4_5_184.xls