Druga ciągle absolutna nowość - FRI-terapia - Fonowy Zapis Rezonansu

Druga ciągle absolutna nowość - FRI-terapia - Fonowy Zapis Rezonansu

Druga ciągle absolutna nowość - FRI-terapia - Fonowy Zapis Rezonansu

 

 

Mikrofalowa terapia rezonansowa –

FRI – fonowy zapis rezonansu

 

FRI (Fonowy Zapis Rezonansu) jest oddzielną gałęzią terapii milimetrowej umożliwiającej „zapis” nowych częstotliwości i zwracanie tej informacji do organizmu. Wykorzystuje się tu zjawisko tzw. biorezonansu.

Biorezonans jest odkryciem w biologii. Człowiek z tego zjawiska korzystał zawsze i korzysta ciągle. Terapie oparte na leczeniu ziołami, fitoterapia, aromoterapia, apiterapia, itp. wykorzystują zjawisko biorezonansu. Podstawowe działania większości z tych terapii – nie jest działaniem chemicznym, lecz biorezonansowym, falowym.Również chromoterapia (leczenie kolorami) oraz litoterapia (leczenie kamieniami) opiera się na zjawisku zbieżności częstotliwości. Zdrowe i chore komórki mają zupełnie inne częstotliwości. Również komórki wszelkich pasożytów, wirusów itd. Posiadają odmienne promieniowania. Można stworzyć „fotografie”, wzorce tych promieniowań charakterystycznych dla danych czynników.Czynnik terapeutyczny we wszystkich wspomnianych wyżej terapiach posiada po prostu częstotliwości zgodne z częstotliwościami normalnej pracy komórek organizmu i przekazuje je do chorych komórek – przesyła informację wzorcową,  „częstotliwości zdrowia”. Podobnie działa homeoterapia.Bogaty w informacje odczyt choroby, bólu, źródła infekcji, informacji o wirusach, pasożytach i bakteriach, zwrócony z powrotem do źródła tej informacji pokonuje patologię stymulując organizm do odbudowy normalnych funkcji komórek. Nawet trudno zwalczane wirusy mogą być eliminowane przez organizm.

Mikrofalowa terapia rezonansowa - FRI - Fonowy Zapis Rezonansu  jest uniwersalnym, podstawowym programem do stosowania w warunkach domowych. Jest prosta w działaniu, nie wymaga szerszej wiedzy. Może być stosowana przez każdego, zarówno w celach profilaktyki, jak i wspomagania organizmu w drodze do zdrowia.Terapia FRI może być stosowana dla wszystkich rodzajów problemów zdrowotnych. Nie daje efektów ubocznych. Metoda ta posiada bardzo szerokie zastosowania.Terapia FRI nie leczy (w rozumieniu medycznym) choroby, nie likwiduje symptomów. Wzmacnia siły i wspomaga sprawność mechanizmów obronnych i samoleczących organizmu, co umożliwia powrót do naturalnego poziomu zdrowia.

Sercem tej technologii jest  kryształ rezonansowy używany do funkcji FRI. Kryształ ten działa jak dysk twardy komputera. Składa się on z krystalicznego, unikalnego półprzewodnika wynalezionego przez profesora Aleksandra Michajłowicza Kożemjakina (generator Kożemiakina   stworzony według specjalnej technologii na podstawie arsenku galu).Odkrycie wykorzystywano w dawnym ZSRR przede wszystkim w przemyśle zbrojeniowym (m.in. w rakietach balistycznych). Dopiero po przemianach ustrojowych w tym kraju technologie wojskowe zaczęły przenikać do wszelkich dziedzin gospodarki cywilnej.Pod wpływem bardzo niskiego napięcia kryształ jakby „rozpada” się i nabiera właściwości ciekłego kryształu tworząc swoistą „całość” z obiektem, z którym współpracuje. Po wyłączeniu napięcia kryształ „zapamiętuje” strukturę obiektu – jego częstotliwość promieniowania.Kryształ arsenku galu wykonuje jakby holograficzne zdjęcie, skan obiektu. Jest zdolny do zapisu informacji ze wszystkich możliwych do pomyślenia obiektów biologicznych (i nie tylko biologicznych) i przechowuje te informacje bez ograniczeń czasowych (mozna je jednak kasować).Częstotliwości drgań emitowane przez organizm  są obecne we wszystkich wydzielinach i wydalinach jak ślina, łzy, mocz, kał, sperma. Można więc „pobrać” informację zawartą w tych obiektach badawczych i  "zapisać" ją.

Mocz i ślina są dobrym materiałem, ponieważ zawierają w sobie wszystkie częstotliwości organizmu. Ślina może być przydatna przy leczeniu grypy, natomiast w innych przypadkach skuteczniejszy jest mocz.Po „zapisie” informacji na kryształ można w dalszej kolejności przekazać pobrane informacje do innego obiektu – wody, ciała, pokarmu itd.Kryształ jest więc zdolny promieniować identycznymi częstotliwościami jak obiekt, z którego pobierano informację, przez nieograniczony czas. Można w ten sposób wykonać „portret” każdego obiektu – organizmu człowieka, zwierzęcia, rośliny, elementów przyrody tzw. „nieożywionej” ( również więc leku, zioła itd.) na konkretny moment badania i zapisu.  Kryształ może być eksploatowany w różnych zakresach częstotliwości.

Terapia FRI działa jak pewien rodzaj homeopatii – w tym przypadku homeopatii elektronicznej i jest unikalną metodą zachowania i przywracania zdrowia. Leki homeopatyczne są rozcieńczone i dają efekt jedynie w przypadku, jeśli homeopata wybierze właściwy rodzaj tych leków. Terapia FRI działa zgodnie z tą samą zasadą, ale jest łatwiejsza do aplikacji, ponieważ informacja jest pobierana bezpośrednio z organizmu, zatem nie jest możliwe nieprawidłowe postępowanie.Jest to wyjątkowo istotne ponieważ nie ma takiego samego organizmu i takiej samej choroby. Każdy organizm reaguje inaczej, jesteśmy przecież indywidalnościami. Każde schorzenie u każdego człowieka jest inne, ma inną charakterystykę. Dlatego tak trudno jest dobrać skuteczną metodę leczenia doskonałą dla wszystkich. Z tego względu FRI-terapia jawi się jako metoda służąca do indywidualnego leczenia każdego człowieka (i nie tylko człowieka). Dzieje się tak, ponieważ kryształ dostraja się sam automatycznie do każdego czynnika chorobotwórczego (powodującego chorobę), np. wirusa, który zaatakował organizm lub obszaru bólu różnego rodzaju, czy stanów zapalnych i dokonuje zapisu - pewnego rodzaju „fotografii choroby”.Kryształ nie „interesuje się” niejako tym, jaki typ wirusa lub zarazku szkodliwie oddziałuje na organizm. Ogólnie rzecz biorąc nie wie, co „fotografuje”.W związku z tym, zadaniem samego człowieka jest znalezienie strefy optymalnej dla działania kryształu. Reszta dokonywana jest przez sam kryształ, który dokonał zapisu częstotliwości i emituje je zwrotnie do organizmu. Informacja ta natychmiast stymuluje organizm do obrony. Jest to naturalna wymiana drgań charakterystyk chorób w organizmie i niszczenia ich. Okres trwania zabiegu zależy od intensywności rozwoju choroby.

Możliwe jest prawie natychmiastowe przyniesienie ulgi w cierpieniu. Jest sprawą znaną, że ból wywołuje zmiany częstotliwości magnetycznych w uszkodzonych komórkach. Kryształ odczytuje tę zmianę i przywraca komórki do ich zdrowego promieniowania. W ten sposób patologiczna informacja do receptorów nerwowych zatrzymuje się i nie występuje ból. Wg twórców systemu, jest to skuteczne w 90 do 95% wszystkich zabiegów leczniczych.Ilość i częstość stosowania zabiegów zależy od tego, jak „stary” jest problem zdrowotny. Chroniczne problemy wymagają więc kilku zabiegów co 24 godziny, natomiast ostre przypadki mogą wymagać 4 zabiegów wykonywanych co 15 minut (np. dla świeżych ran).Biorezonans odbywa się na poziomie bardzo niskiej energii. Oddziałuje wyłącznie na chore komórki. Właśnie dlatego nie ma praktycznie przeciwwskazań.

Inną metodą działań terapeutycznych jest oddziaływanie na organizm poprzez wodę. Można ją „naładować” przez przekazanie strukturom wodnym nagranych na krysztale informacji z badanego obiektu oraz jednoczesne odpowiednie strukturyzowanie  wody. Jeśli na strukturyzowną wodę nałożymy odpowiednią informację, to woda ta nabiera cech leczniczych.Komórki organizmu działają prawidłowo jedynie w obecności wody tzw. strukturyzowanej. Woda taka dostarcza dodatkową energię komórkom. Z tego względu woda np. przegotowana, o kompletnie zniszczonej strukturze krystalicznej,  powinna być strukturyzowana. W przeciwnym wypadku organizm, któremu dostarczamy wodę przegotowaną, traci bardzo dużo energii na strukturyzowanie wody.Później taką wodę należy pić w ciągu dnia, dołączając tę terapię dodatkowo do podstawowych zabiegów leczniczych aplikowanych bezpośrednio na ciało. W ten sposób następuje terapeutyczne działanie  dwiema różnym drogami, organizm  otrzymuje częstotliwości stymulujące układ obronny i naprawczy, w wyniku czego polepsza się zdrowie.

Podstawowe obszary zastosowań FRI-terapii:

·     detoksykacja organizmu

- oczyszczanie moczu

- oczyszczanie krwi

- oczyszczanie limfy

- oczyszczanie jelita

- oczyszczanie wątroby

·     program neuroendokrynny,

·     program immunokorygujący,

·     program przeciwinfekcyjny

- grypa i ostre stany zapalne (m.in. nosogardzieli)

- pokleszczowe zapalenie mózgu

- wirusowe zapalenia wątroby (żółtaczki zakaźne)

- choroby grzybicze

- infekcje jelitowe

- gruźlica

·     program przeciwpasożytniczy

·     program przeciwalergiczny

·     urazy

·     oparzenia

·     odbudowa ośrodków energetycznych

·     przywracanie prawidłowej pracy kręgosłupa

·     zespoły bólowe.

 

Artykuł przygotowano na bazie książki własnej autora – „Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu”,  materiałów źródłowych n.t. terapeutycznego wykorzystania fal milimetrowych (m.in. „Mikrofalowa terapia rezonansowa” – pomoc metodyczno-dydaktyczna RGA International) oraz  wiadomości ze szkoleń w dziedzinie terapii fal milimetrowych.