JustPaste.it

Dowody na śmiertelną szkodliwość telefonii komórkowej SĄ!

Medycyna doświadczalna i nauka udowadniają, że promieniowanie z komórek przyczynia się i powoduje zaburzenia zdrowotne

Medycyna doświadczalna i nauka udowadniają, że promieniowanie z komórek przyczynia się i powoduje zaburzenia zdrowotne

 


80e46337c781bf09c7024848054a42b7.jpg

Uwaga !


Medycyna  doświadczalna  i  nauka  udowadniają, że  promieniowanie  z  komórek  przyczynia  się  i powoduje  następujące  zaburzenia  zdrowotne:

Bóle głowy uczucie gorąca z tyłu ucha, podrażnienie oczu, zmętnienie soczewki oka - zaćma, zaburzenia snu, niepokój.

Problemy z nauką - zaburzenia koncentracji, osłabienie pamięci.

Ostrożnie! do 10 minut po rozmowie telefonicznej przez komórkę istnieje zwiększone niebezpieczeństwo wypadku drogowego (samochody, motocykle)

Już po paru minutach użycia komórki bariera "krew - mózg" zostaje uszkodzona i staje się nieszczelna. To powoduje zniszczenie komórek nerwowych przez wchodzące białka i trucizny.  Możliwe jest uszkodzenie genów. Istnieje pod-wyższone ryzyko raka mózgu i oczu.

Dowody  na  szkodliwość  są

Śmiertelna szkodliwość telefonii komórkowej opartej na promieniowaniu pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości jest udowodniona.
Tutaj przykłady więcej patrz: http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60
1 Badanie zdrowia bydła w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej, przez uniwersytety Gießen i Monachium, "Universität Gießen und München-Rinderstudie", (Wenzel i inni) na zlecenie rządu Bawarii. W tych badaniach znaleziono wyraźną zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt i promieniowaniem mikrofalowym stacji bazowych telefonii komórkowej, opublikowano w roku 2000

2 Praca profesora Santini, 2002 We Francji badanie ankietowe Santini i inni stwierdziło wyraźną zależność pomiędzy
drażliwością, przygnębieniem, zawrotami głowy (do 100 metrów), bólami głowy, zaburzeniami snu, złym samopoczuciem i chorobami skóry (do 200 m), a także zmęczeniem w odległości do 300 metrów od stacji telefonii komórkowej.

3 Praca badawcza na zlecenie rządu holenderskiego, 2003 udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.

4 Praca z La Nora, Murcia, w Hiszpanii, 2004 zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.

5 Badania ankietowe z Naila Według badań, w otoczeniu stacji bazowych w Naila,- Niemcy w okręgu do 400 metrów od stacji w Naila zwiększa się trzykrotnie częstość występowania nowotworów. Czas obserwacji wynosił 10 lat.

6 Praca Tel-Aviv-University, Izrael, 2004 Według badań, w otoczeniu stacji bazowych w Netania-Izrael w półłuku w odległości 350 m. od stacji telefonii komórkowej zwiększa się ponad czterokrotnie częstość występowania nowotworów (w stosunku do
występowania raka w całym mieście- współczynnik 1). Czas obserwacji wynosił 3 do 7 lat w Netania.

7 Według pracy F. Ruzicka, Austria, 2007 już przy stałym obciążeniu mieszkańców promieniowaniem ze stacji bazowych telefonii
komórkowej w granicach 4500 mikrowatów/m2 obserwowana jest zwiększona śmiertelność - skrócenie życia o około 10 lat

 

W stanie czuwania komórka stale wytwarza okresowe
pulsowanie pól magnetycznych o niskiej
częstotliwości, które w wartościach maksymalnych
strumienia mocy są biologicznie niebezpieczne.
Osłabia to system odpornościowy (immunologiczny).
Stan czuwania, tj. wyłączona komórka, która jednak
stale promieniuje, aby utrzymać kontakt ze stacją
bazową, ona ma tylko wyłączony sygnał dźwiękowy.
Ażeby odłączyć komórkę od stacji bazowej i wyłączyć
promieniowanie oraz systemy lokalizacyjne trzeba
wyjąć baterię lub akumulator, inaczej każdy
użytkownik jest zlokalizowany i zidentyfikowany.
Wiadomo, gdzie jest i z kim rozmawia. Ta kontrola jest
potrzebna dla policji i wojska amerykańskiego (nowa
strategia militarna). Wykorzystują ją też specjalnie
wyszkoleni złodzieje i bandyci.

Jeżeli ze względów zawodowych nie można
zrezygnować z posiadania komórki, trzeba trzymać ją
w stanie czuwania przynajmniej w odległości 2 metrów
od ciała.

TELEFONIA KOMÓRKOWA SZKODZI
TWOJEMU ZDROWIU

Domowe przyłącza internetowe i telefoniczne,

oparte o wykorzystanie modułów WiFi lub WLAN-
PCMCIA kart zapewniają nieprzerwaną łączność ze
stacją bazową telefonii komórkowej. Oddziaływanie
stacji bazowej podczas korzystania z internetu jest
znacznie silniejsze, a przy tym z reguły dłuższe, niż
podczas rozmowy telefonicznej.

Aktualne telefony przenośne DECT w Polsce,
promieniują dzień i noc, bez przerwy z pełną
mocą. - niezależnie czy telefon przenośny
(słuchawka) znajduje się w odległości 300
metrów od podstawki-stacji bazowej czy 20
centymetrów.
- niezależnie, czy jest rozmowa, czy telefon-
słuchawka jest w stanie spoczynku.


Urządzenia WLAN (Wireless Local Area Network -
bezprzewodowa lokalna sieć) nadają i promieniują w
darmowym paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz
(gigahertzów), gdy zostaną włączone. Mogą one
mieć zasięg aż do kilkaset metrów. Większość
aktualnych laptopów jest wyposażona w moduły WiFi
( Wireless Fidelity), zapewniające bezproblemową
komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami
bezprzewodowymi i jest przez to przygotowana do
współpracy w sieci WLAN. Swobodny dostęp
bezkablowy do sieci WLAN w miastach jest
realizowany punktami szczególnego napromieniowania
- hotspots. Kupując sobie urządzenia WLAN jak np.
laptop tylko do internetu bezprzewodowego
instalujemy własną stację bazową w mieszkaniu.

Sieci WLAN    (WiFi)  są niebezpieczne

gdyż WLAN-Router promieniują pulsująco z
częstotliwością 10 Hz - hertzów (10 impulsów na
sekundę). 8-12 hertzów to aktywność pulsowania fali
mózgowych Alfa. Taka zbieżność powoduje poprzez
zjawisko rezonansu zwiększoną absorpcję energii pól
elektromagnetycznych i z tym zaburzenia pracy
mózgu. Badania informatyków z Salzburga w
roku 2008 udowodniły, że przerwy pomiędzy
uderzeniami serca stają się krótsze pod wpływem
WLAN. Jeżeli są bóle głowy (często jakby bolesny
czepiec na głowie, bezsenność, drażliwość, złe
samopoczucie, zmęczenie i inne dolegliwości, to
przyczyną może być telefon bezprzewodowy DECT.  

Obecnie wszystkie telefony bezprzewodowe
funkcjonują według standardu DECT lub dodatkowo
GAP i są zasadniczo szkodliwe. Uwaga, często
pomijane są napisy DECT lub GAP. W przeciwności
do WLAN - którą można  po zakończeniu pracy
odłączyć, dotychczasowe telefony DECT promieniują
non stop na podstawce, w czasie czuwania oraz
oczywiście w czasie rozmowy z częstotliwością 1880
do 1900 MHz i pulsacją 100 Hz. W roku 2010
pokazały się na rynku tanie (do 40 euro) domowe
telefony bezprzewodowe DECT, które kompletnie
nie promieniują w stanie spoczynku, tzn. bez
rozmowy telefonicznej (Standby), niezależnie czy
telefon-słuchawka jest odłożona czy nie.
One jednak promieniują podczas rozmowy
telefonicznej. Szkodliwość promieniowania
pulsującymi mikrofalami wysokiej częstotliwości dla
otoczenia i rozmówcy tych nowych telefonów DECT
jest ograniczona do czasu rozmowy. Ponadto
zmniejszają one moc napromieniowania dynamicznie.
Jeżeli koniecznie potrzebny jest telefon bezkablowy, to
aktualnie firmy Siemens, Orchid i inne sprzedają tzw.
bezpieczne telefony DECT. W modelach Siemensa jest
to seria ECO PLUS.
Najlepszą alternatywą są oczywiście telefony
sznurowe - one nie promieniują nawet podczas
rozmowy !

We Francji od 12 lipca 2010 jest zabronione w
przedszkolach, szkołach podstawowych i wyżej
używania telefonii komórkowej przez dzieci, uczniów a
także przez nauczycieli i personel szkolny.
Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz
instalacji nadajników mikrofalowych (WLAN, WiFi,
DECT, UMTS, WiMax i najnowszego LTE,
komunikujących falami elektromagnetycznymi w
zakresie częstotliwości mikrofal)** na żłobkach,
przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN
(WiFi) w bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i
dalszych.
W Kanadzie poza  używaniem komórek w szkołach,
zabroniono budowę i instalacje w pobliżu szkół stacji
bazowych telefonii komórkowej.
W Bawarii (Niemcy) Rząd Bawarski zaleca szkołom
zrezygnować z WLAN, a w zamian tego instalować
sieci komputerowe kablowe (LAN).

Co może pomóc?
Trzymać  się  z dala od wszystkich
bezprzewodowych  sieci opartych na
mikrofalach !

Wyłączyć komórki skutecznie przez wyjęcie
akumulatora lub baterii. Odłączyć telefon DECT od
prądu. Pozbyć się komórki i starych telefonów DECT.
Wymówić umowę z operatorem. Uświadamiać
innych o potrzebie ogólnopolskiej siły politycznej
przeciwko elektromagnetycznemu
parasolowi nad Polską. 
Odmawiać na różańcu Koronkę!
Jezu, ufam Tobie
Proszę obserwować czy objawy się
cofają. To może trwać niewiele dni lub
tygodni. Inną przyczyną może być
domowy telefon bezprzewodowy DECT lub
bezprzewodowa sieć lokalna WLAN u sąsiadów
(WLAN z ang. Wireless Local Area Network, w której
połączenia między urządzeniami w sieci tworzy
bezprzewodowa komunikacja mikrofalowa), lub
nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowej
na wieżach kościołów, sąsiednich dachach lub
samostojących słupach, kratownicach itp. Często
nadajniki są schowane lub imitują drzewa, krzyże,
kamienie ozdobne. 
Proszę poinformować sąsiadów i wyjaśnić im
zagrożenie zdrowia i życia przez promieniowanie
telefonów bezprzewodowych standardu DECT oraz
używanie bezprzewodowej sieci komputerowej
WLAN. Urządzenia sieci WLAN jak komputery są
wyposażone w moduły WiFi ( Wireless Fidelity).
WiFi - zapewnia bezproblemową komunikację
pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Telefonować przez tradycyjne telefony sznurowe
(z kablem) i łączyć takie urządzenia jak np.
komputery połączeniami kablowymi w sieci
lokalnej LAN (Local Area Network) w jakości
skrętki z drutów, czy światłowodów.


Wasze  zdrowie  wam  za  to podziękuje!

Pulsujące promieniowanie telefonów przenośnych
DECT  i urządzeń w sieci bezprzewodowej WLAN
przenika najgrubsze betonowe ściany i cienkie kości
czaszki. Szczególnie zagrożone są dzieci, starzy
ludzie i inne grupy ryzyka.
Zaburzenia zdrowia związane z pulsującą
techniką nadawania:

 1. Zaburzenia neurologiczne, bóle głowy, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, drażliwość, zmęczenie i depresja.
 2. Zaburzenia zachowania u dzieci jak:
  -hyperaktywność i agresja
  -trudności w nauce podobne jak w syndromie ADS
  -tzw. krzyczące niemowlęta
  -zaburzenia wzroku i rozwoju.
 3. Zaburzenia rytmu serca (arytmia) i nadciśnienie.
 4. Szumy w uszach (Tinnitus) oraz zawroty głowy.
 5. Podrażnienia oczu i zaburzenia widzenia.
 6. Zmiany w morfologii krwi,  przede wszystkim u dzieci: czerwone krwinki wykształcają się w pełni. Dlatego nie są one zdatne w pełni odżywiać tkanki tlenem. Powstają objawy podobne do anemii.
 7. Zrolowanie (sklejenie się) czerwonych krwinek. Wzrost ryzyka zakrzepów.
 8. Następuje pogorszenie się wszystkich dotychczasowych chorób.
 9. Nowotwory rakowe, szczególnie mózgu.


Dlatego żądać!:

 • zakaz używania standardów DECT oraz sieci WLAN
 • zakaz wszystkich pulsujących systemów bezprzewodowych opartych na mikrofalach szczególnie w mieszkaniach i instytucjach publicznych.
 • nie wprowadzania nowych technologii jak WiMax, czy LTE bez potwierdzonego, niezbitego dowodu nieszkodliwości dla człowieka i środowiska.
 • referendów lokalnych dla stacji bazowych komunikacji bezprzewodowych
 • wprowadzenia Demokracji Bezpośredniej.


Wyniki badań dotyczące pulsującego promieniowania:

 1. Uszkodzenia genów (pęknięcia DNA).
 2. Zakłócenia wymiany międzykomórkowej.
 3. Oddziaływanie na Centralny Układ Nerwowy- otwarcie bariery krew- mózg: bakterie, trucizny i obce substancje mogą wejść łatwiej z obiegu krwi do mózgu.
    -zmiany w EEG, także podczas snu
    -zmniejszenie się zdolności uczenia się
    -obniżenie pamięci
 4. Osłabienie systemu odpornościowego (immunologicznego).
 5. Zmiany w układzie hormonalnym. Obniżenie się poziomu hormonu regulującego- melatoniny.
 6. Podwyższenie ryzyka zachorowania na raka.
 7. Skłonności do bezpłodności, zniekształcenie płodu i zakłócenia przebiegu ciąży.
 8. Niewydolność krążenia.
 9. Obniżenie sprawności umysłowych, dając spowolnienie.
 10. Znaczne pogorszenie się uwagi i szybkości reakcji (ważne w ruchu ulicznym).

Wszyscy już to słyszeli
że poprzez napromieniowanie pulsującymi mikrofalami
jakie są używane w komórkach powstaje zagrożenie
zdrowia. Szczególnie pulsowanie promieniowania
mikrofalowego z komórek i stacji bazowych jest dla
całego otoczenia niebezpieczne.
Włączona komórka działa podobnie jak stacja bazowa
telefonii komórkowej, którą się trzyma przy głowie.
Zagrożenie jest nie tylko dla użytkownika, ale i dla
wszystkich w okręgu wielu metrów.
A może to jest jeszcze nieznane ?
Profesor Leif Salford, neurochirurg szwedzkiego
Uniwersytetu w Lund podał: "Nasze badania wskazują,
że promieniowanie z komórek otwiera barierę "krew -
płyn mózgowo-rdzeniowy", w skrócie "krew - mózg",
ułatwiając truciznom dostanie się do mózgu.
Poddane sekcji mózgi szczurów, pokazują jako
następstwo promieniowania z telefonii komórkowej
dobrze widoczne uszkodzenia. Mózgi są przepełnione
ciemnymi plamami i wyraźnie uszkodzone. Sączy się z
nich ciecz. Lekarstwa oraz substancje toksyczne
znajdują otwartą drogę do mózgu dając
nieprzewidziane następstwa.
d2d19687f7dfa5d8a1c4e04f6437747f.jpg
Prof. Salford (2003): "Ta praca przekłada po raz
pierwszy dowody, że nietermiczna ekspozycja 
mikrofalami powoduje uszkodzenia neuronów."  
Następna w 2008 potwierdziła i dała te same dowody.
Dla młodzieży i dzieci naświetlanie mikrofalami jest o
wiele bardziej szkodliwe, niż dla dorosłych, ponieważ
ich centralny system nerwowy jest w okresie rozwoju.
Producenci komórek, pomimo badań i licznych
dowodów utrzymują w dalszym ciągu, że
promieniowanie telefonii komórkowej tj. nadajników
stacji bazowych i komórek jest nie udowodnione i
dlatego nieszkodliwe... !!!
Czyżby interesy finansowe i militarne były
ważniejsze niż zdrowie Polaków, ich samych i
ludzkości?
IZBA LEKARSKA OSTRZEGA PRZED
UŻYWANIEM KOMÓREK PRZEZ DZIECI.
Finansowany przez Unię Europejską międzynarodowy
projekt badawczy 120 ośrodków naukowych 6 krajów:
Finlandia, Austria, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy,
wykazały, że intensywne używanie komórek uszkadza
materiał genetyczny. Wiedeńska Izba Lekarska poleca
"Dzieciom i młodzieży poniżej 16 lat, nieużywanie
komórek".
DEPARTAMENT UNIJNY DO SPRAW
OCHRONY ŚRODOWISKA PODAŁ SWOJE
STANOWISKO!
Fachowa i specjalistyczna Agencja Środowiskowa Unii
Europejskiej jako jednostka, jest współwydawcą
raportu, który podaje: "Telefonia komórkowa jest
niebezpieczna i szkodliwa". Po 10 latach używania
komórki wzrasta ryzyko guza mózgu z 20 do 200
procent. Efekty w komórkach ludzkich występują
znacznie poniżej wartości granicznych. One nas nie
chronią. Inne badania, które nie znajdują żadnych
szkodliwości należy wytłumaczyć korupcją, a
dokładnie zależnością finansową od życzeń
zleceniodawców z mafii telefonii komórkowej.
Jak wykazały również 2 prace badawcze z USA i ze
Szwajcarii, wyniki badań szkodliwości pól
elektromagnetycznych zależą od stanowiska
sponsorów.
 
TO ZALEŻY OD WAS!
Czy wiadomo, że najbardziej chodliwe aktualnie
telefony komórkowe z internetem, jak iPhone, iPode i
inne komórki z internetem, podwyższają znacznie
poziom napromieniowania i powodują intensywną
rozbudowę w miastach i aktualnie coraz więcej w
okolicach wsi, szkodliwego bezprzewodowego internetu
o zasięgu do 50 km - w już przestarzałym  standarcie
WiMax-  bezprzewodowej, mikrofalowej transmisji
danych. To powoduje napromieniowanie wykraczające
daleko poza polskie normy, ale jest to ukrywane przy
pomiarach kontrolnych różnymi trikami.

Czyście już to przeczytali?

Z Rezolucji Parlamentu Unii Europejskiej
dotyczącej zagrożeń polami magnetycznymi z 2
kwietnia 2009 roku. Parlament Europejski (...) p.28
"wzywa państwa członkowskie do pójścia za
przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na
nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby
niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej
ochrony i równych szans"
Wyniki pracy badawczej z Salzburga, lipiec 2010
Ta praca naukowa o wpływie komórek na zdrowie z
Salzburga (Austria) została uznana i potwierdzona na
całym świecie. Prof. Hacker: "Analizy naszej pracy
zostały opublikowane w amerykanskich, niemieckich,
chińskich, a także indyjskich czasopismach naukowych. 
Szczególnie ważne są publikacje w Biomedical and
Environmental Sciences Journal", stowarzyszenia 
"Bioelektromagnetics Society". Naukowcy stwierdzili 3
fakty podczas badań przedszkolaków Salzburga.
Promieniowanie od nadajników telefonii
komórkowej i internetu bezprzewodowego
powoduje stress, osłabienie układu
odpornościowego człowieka (immunologicznego)
i pogłębia depresję.

Francja: Nowa ustawa ochrony środowiska –
Grenelle 2
weszła w życie od 12 lipca 2010 r. jest w niej m.in.
zabronione w przedszkolach, szkołach podstawowych i
wyżej używania telefonii komórkowej przez dzieci,
uczniów a także przez nauczycieli i personel szkolny.
Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz
instalacji nadajników mikrofalowych na żłobkach,
przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN w
bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i dalszych.

Izrael:
od lipca 2009 roku jest zabroniona sprzedaż instalacji
bezprzewodowych sieci WLAN i telefonii komórkowej
w budynkach mieszkalnych.

**Technologia bezprzewodowa Wimax jest to
ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN. Gdy w
sieci WLAN  osiąga się zasięgi 30 do 100 metrów to
Wimax pozwala na znacznie większe odległości do 50
kilometrów. Gdy WLAN ładuje maksymalnie -
downstream z 3 MB/s to Wimax osiąga 23 razy więcej
- 70 MB/s.Najnowższą technologią jest wprowadzany
od roku 2010 system LTE (ang. Long Term Evolution)
wyróżniający się zachowaniem dobrej komunikacji
podczas ruchu - do 350 km/godz, zasięgiem stacji
bazowej do 5 km oraz przepustowością do 150 MB/s


Odpowiedzialny za tekst:
Dipl. Ing. Krzysztof Puzyna Hütten 118,
20355 Hamburg, Tel. 004940-342797 
email: webmaster@iddd.de Internet: http://iddd.de
Adresy kontaktów w Polsce:
1. mgr. inż. Marian Kłoszewsk
Grzybów 44  09-533 Słubice
tel. 24 2778 498; email:  (w ulotce pdf)
2. Stowarzyszenie "Ojczyzna"  mgr inż. Stanisław Kos
58 – 100 Świdnica; ul. Marcinkowskiego 49/3
tel. 074 640 84 44 e-mail: (w ulotce pdf)
3. Gelzok Zbigniew Stowarzyszenie "Prawo do życia"
ul. Bracka 16a 44-251 Rybnik 9
tel. 32 42 54 608  email: (w ulotce pdf)
4. mgr inż. Jacek Kaczmarek,
Stowarzyszenie Przeciw Elektroskażeniom w Lublinie,
email: (w ulotce pdf)
5. Elżbieta Kaliszczak, lekarz, Stowarzyszenie "Prawo
do życia" email: (w ulotce pdf)

Treści tych informacji zaczerpnięto w części zagrożeń zdrowia z:
IGUMED – Bad Sackingen, Interdyscyplinarne Towarzystwo
Medycyny  Środowiskowej;  Ökologischer  Ärztebund  e.V.
Bremen, Niemiecki Oddział Związku JSDE  (Międzynarodowy
Związek Lekarzy Środowiskowych – International Society of
Doctors for Environment); BUND "Wydział Zdrowia" – Berlin
Związek Ochrony Środowiska i Przyrody, Niemcy e. V.

 

http://www.eioba.pl/files/user4509/dectwlanflyeriddd.pdf

http://iddd.de/umtsno/HandyFlyeriddd.pdf

http://iddd.de/umtsno/WiezeFlyeridddS.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dipl. Ing. Krzysztof Puzyna Hütten 118, 20355 Hamburg, Tel. 004940-342797 email: webmaster@iddd.de