Dowód na istnienie Boga

Jezus to postać historyczna, urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, około 4 r p.n.e.

 

O Jezusie wspomina żydowski historyk Józef Flawiusz, Talmud i rzymscy historycy: Korneliusz Tacyt, Swetoniusz i Pliniusz Młodszy.

Jezus jest dowodem na istnienie Boga,bo  nikt nie może zakwestionować jego istnienia, a ponieważ czynił rzeczy niemożliwe dla nas ludzi, dokonywał wielu cudów to zaświadcza, że jego moc uzdrawiania, ożywiania z umarłych (Łazarz) pochodziła od Boga.

Sam o sobie Jezus mówił, że jest Synem Bożym, Skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata, wg świadków po 3 dniach zmartwychwstał  co dodało wielkiej odwagi jego uczniom i dało początek Chrześcijaństwu, które głosi Zmartwychwstanie i życie wieczne dla naśladowców Jezusa.

W mowie pożegnalnej Jezus powiedział, Ew. Jana 14 : 6 " Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście również i Ojca mego. Od tej chwili jednak już i znacie i zobaczyliście Go"

Ateizm pęka, rozsypuje się na kawałki, pod wpływem skały jaką jest Jezus. 

Czy współcześni ludzie potrzebują  Jezusa?  Bardzo i to każdego dnia, bez jego nauki wpadamy w niewolę fałszywych przekonań, bo świat przekonuje nas, że musimy płynąć z prądem, być podobnym do otoczenia by mieć spokój ale jeśli zależy nam na prawdziwym spokoju i życiu to znajdziemy go tylko w ramionach naszego Ojca Boga i Chrystusa,  nakarmieni i pocieszeni ich Słowem zawartym w Biblii.