Dotacje na kolektory słoneczne

Od bieżącego roku, kupujący kolektory słoneczne na kredyt, mogą ubiegać się o dotację z funduszu ochrony środowiska.

 

 Chodzi oczywiście o kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Na ich zakup można otrzymać nawet 45% środków dotacji. Jak dotąd, średnia dopłata do metra kolektorów słonecznych wynosiła dwa tysiące dwieście złotych.  Przyjmuje się, że średnio na budynek kupujemy około trzech kolektorów o łącznej powierzchni 6,6 metra kwadratowego. Wartość dotacji dla takiej inwestycji wynosi około 6600 złotych. Jednak trzeba pamiętać, że dotacji nie otrzymają ci inwestorzy, którzy całą transakcję sfinansowali z własnych środków.

O uzyskanie powyższej dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające przede wszystkim prawo do dysponowania budynkiem. Beneficjentami mogą być również wspólnoty mieszkaniowe, które instalują systemy solarne na tak zwanych nieruchomościach wielolokalowych. Trzeba przy tym pamiętać, aby budynek, w którym ogrzewana jest ciepła woda użytkowa (CWU)  nie był podłączony do sieci ciepłowniczej. Ponad to, wiele potrzebnych do montażu paneli urządzeń kupimy w Castorama.

Kolejnym , istotnym warunkiem jest konieczność wzięcia kredytu. Wybór nie jest duży, ponieważ tylko kilka banków ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na liście znajdują się: Credit Agricole Polska, Warszawski Bank Spółdzielczy, Krakowski bank Spółdzielczy, SGB Bank i Bank Polskiej Spółdzielczości.

Sam proces ubiegania się o kredyt nie jest trudny, jednak trzeba pamiętać o wszystkich formalnościach i należytym ich wypełnieniu. Banki oprócz tradycyjnych dokumentów poświadczających przychody będą potrzebowały dokumentów dotyczących samej inwestycji oraz potwierdzających prawo do dysponowania budynkiem.