Dokąd zmierzasz nauko?

Wpływ sesji egzaminacyjnej na stan biologii pochwy u studentek środowiska wrocławskiego.

 

 

babc97ac206341f3b87787357731411c.jpg

 

Temat pracy doktorskiej Romana Dmowskiego współzałożyciela Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego) i głównego ideologa polskiego nacjonalizmu "Przyczynek do morfologii wymoczka włoskowatego" był obiektem drwin, żartów i uszczypliwości.

 

Współczesne tematy niektórych prac doktorskich :


Analiza przypadków nieszkodliwości hazardu w automatach sekwencyjnych,

Badania cytometryczne żołnierzy z moczeniem nocnym,

Badania nad poprawnością wykonania własnych ruchów tanecznych,

Brodawki językowe u naczelnych, (redaktorów?)

Ciała obce w przełyku w materiale szpitala więziennego, (chodzi o piły, siekiery, noże i inne takie drobnoustroje)

Czasowa wydajność ogierów państwowych, (a co z ogierami rolników indywidualnych?)

Dochodzenie rozbojów,

Dynamika kosiarek w aspekcie metodyki badań, (trzeba przyznać fascynująca metodyka aspektu dynamiki)

Fizyko-chemiczne i smakowo-zapachowe cechy serów poddanych działaniu prądu stałego,

Formy gry w palanta na obszarze Polski,

Konaksje wyższych rzędów,

Konstrukcja wieży ciał klas,

Monotoniczność przy pewnych stałych założeniach,

Niektóre zagadnienia farmakologicznego leczenia alkoholików w świetle własnych doświadczeń,  (tytuły naukowe mają być niebawem dostępne  dla  żuli i meneli)

Niektóre aspekty kulturowe dziejów melancholii,

O sprężaniu ustrojów ciągłymi układami cięgien,

Problemy statystyki przepływów międzygałęziowych,

Przenoszenie nadwrażliwości typu późnego u świnek morskich, (a co z typem wczesnym?)

Przepływy miedzyzałogowe,

Przydatność córek różnych buhajów do użytkowania w fermach krów mlecznych,

Rola klas uzawodowionych

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna funkcjonariuszy ZOMO. (o rozwoju umysłowym nauka milczy do tej pory)

Ruch wężykowaty pojazdu gąsienicowego, (to pewnie drugi doktorat tego co leczy alkoholików na podstawie własnych doświadczeń)

Sezonowość spożycia ludności wiejskiej w województwie krakowskim,

Trwanie życia zawodowego,

Udział wody w odżywianiu się gęsi domowej zielonymi roślinami,  (z wypiekami na twarzy rolnicy oczekują pracy doktorskiej dotyczącej czerwonych roślin)

Wartości i normy etyki funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, (uczeni całego świata główkują jak mu się udało pogodzić etykę i milicję?)

Wibracyjne dobijanie wątku, (młotkiem)

Wpływ ćwiczeń siłowych na zrozumienie mowy, (u milicjantów i zomowców okazało się nieskuteczne)

Wpływ moczu schizofrenika na hodowlę kropidlaka czarnego,

Wpływ sesji egzaminacyjnej na stan biologii pochwy u studentek środowiska wrocławskiego, (zważywszy, że wśród studentek raczej nie ma wieloródek wydaje się, że pan doktor ma wąską specjalizację)

Zagadnienie płaskostopia u górników, (chopy ze ślonska pedzieli, że jak chycom tego platfusa, to mu szłapyi z rzyci powyrywają)

Górotwór jako materiał prosty z zanikającą pamięcią, (to już nawet górotwory mają sklerozę)

Kontrola rytmiki aktywności ruchowej świerszcza domowego, (co on mu zrobił, ten świerszcz)

Pewne problemy pełzającego wyboczenia prętów, (pełzający zboczeniec, albo zboczony pełzak)

Problemy statystyki przepływów międzygałęziowych,


Wg Macieja Rybińskiego 'Nauka i jej prace'


A oto kilka przykładów prac magisterskich:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Wpływ parametrów roboczych obłuskiwacza tarczowego na efektywność obłuskiwania nasion rzepaku.

Badanie suszenia jabłek promieniami podczerwonymi,

O odżywianiu się leszczy ze środkowego biegu Wisły, (mam nadzieję, że nie żywią się wędkarzami)

Organizacja i wydajność pracy w oborze zamkniętej, (najwyższą wydajność ma  ponoć oborowy z katarem)

Wpływ transportu na pH i kwasowość mleka,

Wpływ stępienia ostrza na siłę skrawania i odporu przy skrawaniu płaskim drewna sosny i brzozy, (ten doktor może  liczyć na dożywotnie zatrudnienie w zespole Macierewicza)

Projekt konserwacji toru saneczkowego w Krynicy Górskiej,

I jeszcze kilka z Białegostoku:

Wpływ migotania nocnego na transmisję solitonową,

Anglosaski fenomen Gap Year,

Tablica interaktywna jako nowy środek dydaktyczny w nauczaniu geografii fizycznej w szkole ponadgimnazjalnej.


- "W moim ministerstwie potrzebni są nowi ludzie i nowa energia" - stwierdziła na antenie radiowej "Trójki"  ministra nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, potwierdzając, że niebawem odejdzie z rządu.

Dlaczego odchodzi nie powiedziała. Może przejęła się płaskostopiem górników albo wzruszyła niektórymi aspektami  kulturowych dziejów melancholii. Na razie ustalono, że formy gry w palanta na obszarze Polski nie były przyczyną.

 

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych