Dodatkowe odszkodowanie za zwolnienie dyscyplinarne!

Jeżeli w sposób krzywdzący rozwiązano z Tobą stosunek pracy pozbawiając tym samym źródła utrzymania i perspektyw znalezienia innej pracy nie musisz poprzestawać na odszkodowaniu.

 

Jeżeli w sposób krzywdzący rozwiązano z Tobą stosunek pracy  pozbawiając tym samym źródła utrzymania i perspektyw znalezienia innej pracynie musisz poprzestawać na odszkodowaniu określonym w Kodeksie pracy czy też przywróceniu do pracy! 

            Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego[1] na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego MASZ PRAWO do pełnego wyrównania szkody (w tym wynikającej z długotrwałej utraty zatrudnienia) do której przyczynił się pracodawca. Nie oznacza to zwolnienia z jakiejkolwiek aktywności ponieważ w wypadku przedłużającego się procesu pracownik powinien, co najmniej czynić starania w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Całkowita bierność w tym zakresie może być potraktowane jako przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody.

 

            Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownik dochodzić może, oprócz wymienionego powyżej odszkodowania uzupełniającego,przywrócenia do pracy bądź odszkodowania:

Przywrócenie do pracy:

            W tym wypadku pracownik podejmując pracę  powinien otrzymać również wynagrodzenie, co do zasady, nie więcej niż za trzy miesiące pracy,  nie mniej niż za miesiąc.

 

Odszkodowanie:

            Wysokość odszkodowania ogranicza się do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, bądź (w stosunku do umów na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy czas) za okres do którego umowa miała trwać – maksymalnie za trzy miesiące.

 

Reasumując, jeżeli  bezprawnie rozwiązano z Tobą stosunek pracy, a dyscyplinarne zwolnienie spowodowało, iż utraciłeś szansę na nowe zatrudnienie, możesz domagać się  pełnego wyrównania poniesionego uszczerbku a nie tylko przywrócenia do pracy czy też odszkodowania określonego w przepisach Kodeksu pracy!!![1]     Wyrok TK z dnia  27.11.2007 (SK 18/05),  Wyrok SN z dnia 28.01.2009 (I PK 135/08), Wyrok SN z dnia 18.08.2010 (II PK 28/10). 

 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami po przez stronę Kancelarii LexStrada.

 

Źródło: Kancelaria LexStrada

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne