JustPaste.it

Dobór agregatu prądotwórczego

Kilka kroków, które ułatwią dobór agregatu prądotwórczego. Praktyczne zasady pozwalające dobrać agregat, aby w pełni zaspokoił nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Kilka kroków, które ułatwią dobór agregatu prądotwórczego. Praktyczne zasady pozwalające dobrać agregat, aby w pełni zaspokoił nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.

 

Krok 1 - podział rodzaju odbiorników wg zasilania

Zastanówmy się jakie odbiorniki energii elektrycznej będziemy chcieli podłączyć do agregatu.

Przede wszystkim podzielmy je pod kątem zasilania jakiego wymagają. Mamy zatem:

 • odbiorniki jednofazowe (1~ 230V) - urządzenia małej mocy, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia małej mocy, sprzęt gospodarstwa domowego, silniki elektryczne jednofazowe, ogrzewanie elektryczne,

 • odbiorniki trójfazowe (3~ 400V) - urządzenia dużej mocy, to przede wszystkim silniki elektryczne o dużej mocy, kuchnie AGD trójfazowe, ogrzewanie elektryczne.

Jak widać część odbiorników trójfazowych jest zasilana także jednofazowo w swoich odmianach o małych mocach.

 

Krok 2 - podział rodzaju odbiorników wg rodzaju odbieranej mocy

Dodatkowo odbiorniki dzielimy pod kątem rodzaju mocy jaką odbierają. Mamy zatem:

 • odbiorniki rezystancyjne - np. sprzęt agd i rtv, oświetlenie, ogrzewanie elektryczne itp.,

 • odbiorniki indukcyjne - silniki elektryczne jedno i trójfazowe, elektronarzędzia, transformatory itp.,

 • odbiorniki nieliniowe - zasilacze UPS, falowniki, sprzęt komputerowy.

Większość urządzeń występuje w dwóch odmianach zasilania - jednofazowe i trójfazowe.

 

Krok 3 - moc znamionowa odbiorników

Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową na której podawana jest moc urządzenia. Moc podawana jest w jednostce mocy czynnej - kW (kilowaty).

Podsumuj moce poszczególnych odbiorników, które będą włączone jednocześnie - osobno moce odbiorników jednofazowych i trójfazowych. Moc agregatu prądotwórczego powinna przewyższać łączne zapotrzebowanie mocy odbiorników.

 

Krok 4 - przeliczanie mocy agregatu

Moc, którą urządzenia pobierają podczas działania, umieszczona na tabliczkach znamionowych podawana jest zazwyczaj w kilowatach (kW).

Jeśli moc agregatu prądotwórczego podawana jest w jednostce kilowoltoampery (kVA) musimy ją przeliczyć na kilowaty wg zależności:

P = S * cos φ

czyli mając np. agregat prądotwórczy trójfazowy, o mocy gniazd trójfazowych, 3kVA po przeliczeniu, moc wyrażona w kW, jaką maksymalnie można go obciążyć, wynosi:

P = 3kVA * 0.8 = 2.4kW

gdzie:

P - moc Czynna dla odbiorników o charakterze rezystancyjnym

S - moc Pozorną dla odbiorników indukcyjnych

cos φ - zazwyczaj równy 0.8

 

Wybór A - zdecydowałeś się na agregat jednofazowy

Agregaty prądotwórcze jednofazowe zalecane są jeśli nie zamierzamy zasilać urządzeń trójfazowych.

24441d812f368eb8e352bc02616b8bd0.jpg

Musimy zastosować także dodatkowe przewymiarowania:

 • odbiorniki rezystancyjne i nieliniowe - zapotrzebowanie mocy co najmniej 1.2 większe od mocy znamionowej urządzenia,

 • odbiorniki indukcyjne - zapotrzebowanie mocy co najmniej 3 razy większe od mocy znamionowej urządzenia. Przyczyną są prądy rozruchowe urządzeń. Dla przykładu moc pobierana podczas rozruchu silnika elektrycznego może wynosić ok. 2-4 razy więcej, niż jego zapotrzebowanie na moc, w trakcie normalnej pracy.

 

Przykładowo:

 • komputer 0.5kW*1.2=0.6kW

 • telewizor 0.7kW*1.2=0.84kW

 • czajnik elektryczny 2.5kW*1.2=3kW

 • odkurzacz 2kW*1.2=2.4kW

 • silnik elektryczny jednofazowy (3kVA) 2.4kW*3=7.2kW

  RAZEM: 14.04kW

Wybieramy agregat jednofazowy o mocy min. 14kW. Po przeliczeniu na kilowoltoampery moc minimalna agregatu powinna być nie mniejsza niż 17.55kVA.

 

Wybór B - wybrałeś agregat trójfazowy

Chcesz mieć urządzenie bardziej uniwersalne, do którego będziesz mógł podłączać urządzenia jednofazowe jak również trójfazowe. Agregaty prądotwórcze trójfazowe posiadają bowiem dwa komplety gniazd - trójfazowe i jednofazowe

f9187b9874a7e7ab6ab25d959c7a9278.jpg

 

Urządzenia jednofazowe podłączasz do gniazd jednofazowych, pamiętając że moc źródła jednofazowego kW (1~) agregatu prądotwórczego powinna być 1.2 razy większa od sumy mocy jednocześnie podłączonych urządzeń. Z gniazd jednofazowych agregatu trójfazowego, nie można pobrać więcej niż 60% mocy podawanej w jego specyfikacji. Na przykład z agregatu o mocy trójfazowej 6 kVA (1~) możesz odebrać moc „jednofazową" nie większą niż 3.48 kW.

Urządzenia trójfazowe podłączamy do gniazd trójfazowych. Musimy zastosować dodatkowe przewymiarowania dla zasilania poniższych urządzeń.

Silniki elektryczne trójfazowe:

 • połączone w gwiazdę - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

 • połączone w trójkąt - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 9 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

 • połączone w gwiazdę / trójkąt (softstart, miękki start) - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

 • z falownikiem - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

 • komutatorowe (elektronarzędzia) - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Dla silnika elektrycznego sprawdź jego prąd rozruchowy i dobierz odpowiednią moc agregatu.

Urządzenia grzewcze:

 • zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

Oświetlenie:

 • Żarowe - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

 • Sodowe - zapotrzebowanie mocy, co najmniej 5 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Zasilacze UPS:

 • zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.7 razy większa od mocy znamionowej urządzenia

Urządzenia elektroniczne:

 • zapotrzebowanie mocy, co najmniej 1.2 razy większa od mocy znamionowej urządzenia.

 

W trójfazowych agregatach prądotwórczych o małej mocy, w przypadku jednoczesnego zasilania odbiorników jednofazowych i trójfazowych, może wystąpić asymetria obciążeń na poszczególnych fazach.

 

Obliczenia agregatu dokonujemy analogicznie jak w przykładzie z agregatem jednofazowym.d3728df59b72a329f627b8982144c021.jpg