Do Świętych !

Panowie -bibliści- aby wam Bóg błogosławił i uznał, że jesteście czyści
musicie wyzbyć się pychy, samouwielbienia, głupoty i nienawiści. 
Aby wasza wiara w swięte słowa przekazane przez Mojżesza synom Lewiego
nie była tylko słowem pustym, bo jako taka jest tylko obrazą syna bożego, w trójcy jedynego
.
By dać dowód waszej wiary, a nie używanie wykrętnych zwrotów
musicie w tym celu czytać te słowa  "co 7 lat w Święto Namiotów"
Pamiętajcie; aby rozpychając się w waszej biblijnej wierze i radości 
nie naruszyli obszaru inneg boga bo on zaciekle pilnuje swoich włości.
.
Trzymajcie się obszaru Boga waszego, bo te obok należą do boga innego.
A tam są inni z ostrym mieczem i myślą: jak capniemy niewiernego to mu łeb usieczem.
 .  
Chcecie zachować łeb na karku, trzymajcie się swego, boskiego folwarku
Pomogę wam byście mogli zachować swoje doczesne, i wieczne życie. 
W tym celu daję wam listę  ksiąg swiętych; uczcie się ich bardzo należycie.
.
Pisma Święte, Objawione Księgi dyktowane przez Boga, duchy lub Aniołów.

 

Tora

 

 

Święta księga Żydów. Historia świata od samego początku. Wielkie namiętności, bitwy i spotkania z Bogiem.

W węższym znaczeniu Tora to nazwa Pięcioksięgu Mojżesza (hebr. Chumasz, gr. Pentateuchos), czyli 5 początkowych ksiąg Starego Testamentu (Biblii hebrajskiej):
  1. Księga Rodzaju lub Początku (Bereszit),
  2. Księga Wyjścia (Szemot),
  3. Księga Kapłańska (Wajjikra),
  4. Księga Liczb (Bamidbar),
  5. Księga Powtórzonego Prawa (Dewarim).

 

Dialogi konfucjańskie

 

 

Traktat filozoficzny i podręcznik wiary i wychowania szlachetnego człowieka.

 

Dialogi Konfucjańskie (Rozprawy i powiedzenia), tytuł chiński: Lunyu Podstawowe dzieło przekazujące myśl Konfucjusza. Wedle tradycji skompilowano Dialogi z zapisków jego uczniów.

 

Mahabharata

 

 

Księga wojny, czy jednak wielkiej wiary? Opis powstania świata i dzieje wielkich bohaterów.

 

Mahabharata - sanskr. mahabharata to wielka (wojna) Bharatów, epos indyjski. Tekst ułożony w sanskrycie dzieli się na 18 ksiąg i liczy ok. 100 tys. dwuwierszy. Choć tradycja przypisuje Mahabharatę jednemu autorowi (Wjasa), tekst powstawał przez 800 lat (IV w. p.n.e. - IV w. n.e.).

Biblia

Księga wiary chrześcijan. Ewangelie to jej centrum - Dobra Nowina - historia Jezusa Chrystusa, który odkupił świat.

 

Biblia, zbiór ksiąg świętych w judaizmie chrześcijaństwie. Słowo biblia pochodzi od gr. pojęcia he biblos, zapożyczonego z języka egipskiego; oznaczało w nim łyko papirusu, z którego wytwarzano materiał piśmienny; ostateczna nazwa pochodzi od formy zdrobniałej tego pojęcia - to biblion książeczka, a w liczbie mnogiej ta biblia: książeczki, zwoje.

 

Słowo Boże otrzymało formę pisaną, aby kolejne pokolenia miały do niego dostęp. Mojżesz spisał Prawo i dał je kapłanom, synom Lewiego i polecił, aby co 7 lat w Święto Namiotów (Sukot) czytano je całemu ludowi (Pwt 31,9 - 11). Jednakże przekazane na piśmie słowo Boże wymaga od ludzi przyswojenia go sobie i uwewnętrznienia. Ci, którzy tego słowa słuchają, mają je wypełnić i nim żyć - ma ono być wypisane w ich sercach

 

Koran

 

 

Księga napisana przez Mahometa wraz z Archaniołem Gabrielem. Kolejny podręcznik wiary i wychowania.

 

Koran, święta księga islamu. Koran stanowi podstawę religii muzułmańskiej i zawiera wszystkie najważniejsze zasady doktrynalne islamu; wraz z sunną stanowi najważniejsze źródło prawa i teologii muzułmańskiej.
 
Koran był objawiany Mahometowi stopniowo za pośrednictwem anioła Gabriela (arab. Dżibril, Dżabra'il) w latach 610 - 632. Początkowo, jeszcze za życia Proroka, zapamiętywany i sporadycznie zapisywany na rozmaitych dostępnych materiałach (liście palmowe, kora, kości zwierząt).
Po jego śmierci zaistniała potrzeba utrwalenia tekstu świętej księgi. Prób takich dokonywali już 2 pierwsi kalifowie, Abu Bakr i Umar, ale pierwotnie ostateczna wersja Koranu - zwana Koranem Usmana - miała powstać za panowania Usmana Ibn Affana (644 - 656), spisana wg tradycji przez sekretarza Mahometa, Zajda Ibn Sabita. Ostateczna wersja Koranu powstała jednak dopiero w X w., a tekst, obecnie uznawany za kanoniczny, został opublikowany w Egipcie 1923
 
Koran jest uznawany przez muzułmanów za odwieczne słowo Boga.