Do czego potrzebujemy testów psychologicznych?

Testowanie psychologiczne mierzy indywidualne możliwości w ściśle określonym momencie - właśnie teraz.

Psychologowie mówią o tzw. „obecnym funkcjonowaniu”  osoby  w zakresie swoich danych testowych.

Dlatego też testy psychologiczne nie mogą przewidzieć przyszłości lub określić bezwzględnie wrodzonego potencjału. Jak mawiał Heraklit: Panta rhei ( Wszystko płynie).

Testy psychologiczne są stosowane, aby otrzymać informacje zwrotne na temat cech osobowych i sugestie do zmiany. Są one również stosowane do celów zawodowych jako jeden ze wskaźników tych cech.

Analiza psychologiczna - znana również jako testowanie psychologiczne  istnieje po to, by pomóc zrozumieć osobę. Testowanie psychologiczne często zawiera testy inteligencji , testy osobowości i testy umiejętności, między innymi obszarami .

Dobra analiza psychologiczna nie skupia się na jednym wyniku testu. Każdy człowiek posiada szereg kompetencji , które mogą być ocenione przez szereg metod i sposobów badawczych.

Istnieje kilka podstawowych zasad , które stanowią podstawę do dobrej analizy psychologicznej :

• Badania są próbkami  zachowań, ale też możliwości.

• Testy bezpośrednio nie ujawniają cech lub zdolności , ale mogą umożliwić wnioskowanie.

• Testy powinny mieć odpowiednią wiarygodność i ważność .

• Wyniki badań zależą od współpracy osoby i motywacji .

  • Trudno jest zmierzyć prawdomówność osoby poddanej analizie. Pozostaje zaufanie.

Niezawodność to termin statystyczny, nie ma rzeczy niezawodnych, a testy psychometryczne mogą nas przybliżyć do właściwej diagnozy.

Analiza psychologiczna jest potężnym narzędziem , ale jej skuteczność zależy od umiejętności i wiedzy osób badających i sposobu interpretacji badań. Gdy narzędzie używane jest mądrze i w sposób ostrożny, ocena psychologiczna może pomóc. Respondent może dowiedzieć się więcej o sobie i uzyskać cenne informacje. Gdy używane są z zamierzeniem nadinterpretacji, testy psychologiczne mogą wprowadzać w błąd.

Ze względu na ich znaczenie w podejmowaniu decyzji personalnych ważne jest, że same testy i wyniki testów (np. w postaci raportów) oparte są na znormalizowanych metodach i zgodne z etycznymi zasadami analizy psychologicznej, ale też zasadami statystycznymi.
itp.
       Testy psychometryczne były stosowane od początku XX wieku i pierwotnie zostały opracowane do wykorzystania w psychologii wychowawczej. Obecnie, poza kształtowaniem właściwej drogi wykształcenia, najczęściej spotykamy testy psychometryczne w ramach procesu rekrutacji i selekcji. Badania tego typu są przygotowywane przez zawodowych psychologów, a ich

c e l e m   j e s t  z a p e w n i e n i e  p r a c o d a w c o m  n i e z a w o d n y c h

m e t o d  w y b o r u  n a j b ar d z i e j  o d p o w i e d n i c h  k a n d y d a t ó w  d o

p r a c y  l u b  k a n d y d  a t ó w  d o  a w a n s u.
 
Dlaczego pracodawcy korzystają z tego typu oceny?
 

Wszyscy pracodawcy mają do wyboru kogoś, kto ma umiejętności, zdolności i cechy osobiste, by wykonywać swoją pracę dobrze. Niektóre metody wyboru są lepsze od innych. Na przykład, formularze zgłoszeniowe dostarczają informacje o Twoich kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym oraz pisemnych umiejętnościach komunikacyjnych.  Wywiady pozwalają na pokazanie swoich umiejętności komunikacji ustnej, natomiast testy psychometryczne ułatwiają zrozumienie, czy masz konkretne umiejętności i cechy osobiste wymagane w danej  pracy.

Kwestionariusze osobowości są przeznaczone do zbadania, w jaki sposób zazwyczaj reagujesz na różnego typu sytuacje i radzisz sobie w
różnych sytuacjach. Nie są to testy jako takie, nie w nich dobrych i złych odpowiedzi. Te pytania dotyczą m.in. tego, w jaki sposób odnosisz się do innych ludzi, jaki masz
styl pracy, zdolność do radzenia sobie z własnymi emocjami oraz motywacji i determinacji.

Opracował zespół tomastest.eu

            Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.tomastest.eu