Dlaczego warto segregować odpady?

Segregacja odpadów się opłaca...

 

 

Stawka miesięcznej opłaty jest wtedy niższa, a taką możliwość daje gminom ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Zapis ten ma na celu zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów, które ulegają biodegradacji kierowanych do składowania.

 

Ustawa ma na celu stworzenie warunków do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu głównych rodzajów odpadów. Zakłada się, że do końca 2020 r. powinno się osiągnąć m,in. 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

Dzięki recyklingowi odzyskuje się surowce wtórne, które po odpowiednim przetworzeniu posłużą do przygotowania kolejnych opakowań oraz innych artykułów.

 

Selektywna zbiórka odpadów nie wymaga wielkiego wysiłku. Trzeba tylko zmienić swojego przyzwyczajenia z wyrzucaniem śmieci, bo nie wszystko będzie się wrzucać do kontenera. Część odpadów trzeba będzie wysegregować w domu i przy wynoszeniu śmieci wrzucić je do właściwego pojemnika lub worka w przypadku domów jednorodzinnych.

 

Po prostu: najprościej w domu, oprócz zwykłego kosza na odpady mieszane, wygospodarować także miejsce do zbierania papieru szkła, metalu oraz plastikowych butelek.

 

Uwaga! Do kosze nie można wyrzucać odpadów ogrodowych, bo są to odpady biodegradowalne, na które będzie specjalny pojemnik koloru brązowego (lub worek w przypadku domów jednorodzinnych).

 

Jak segregować odpady?

 

Pojemnik niebieski

 

Do tego pojemnika/worka należy wrzucać materiały papierowe:

 

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.


Nie można wrzucać:

 

 • kartonów i tektury pokrytej folia aluminiowa (np. opakowanie typu tetra pak po mleku, napojach);
 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
 • kalki, papieru termicznego i faksowego;
 • tapety;
 • odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy).

 

Uwaga! Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Kartonowe pudełka zgnieść, aby zajmowały mniej miejsca.

 

Pojemnik żółty

 

Do tego pojemnika/worka należy wrzucać opakowania plastikowe i metalowe:

 

 • puste, niezakręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • plastikowe zakrętki;
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych;
 • puszki po napojach, konserwach;
 • kartony po mleku i sokach;
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

 

Nie można wrzucać:

 

 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach;
 • styropianu;
 • gumy;
 • butelek z jakąkolwiek zawartością;
 • puszek po farbach czy baterii;
 • opakowań po aerozolach, lekach;
 • opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, detergentach;
 • sprzętu AGD.

 

Uwaga! Z opakowań należy usunąć wszelkie pozostałości artykułów spożywczych i napojów. Butelki powinny być zgniecione przed włożeniem ich do pojemnika. Korki trzeba odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki. Są one często zbierane przez organizacje charytatywne, które spieniężają je na szczytny cel - warto zainteresować się ta sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

 

Pojemnik zielony

 

Do tego pojemnika/worka należy wrzucać:

 

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie można wrzucać:

 

 • porcelany, ceramiki; doniczek;
 • szkła stalowego, żaroodpornego i okularowego;
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
 • fajansu;
 • ekranów i lamp telewizyjnych;
 • luster, szyb samochodowych i okiennych.

 

Uwaga! Należy odkręcić metalowe lub plastikowe zakrętki i wrzucać je do pojemnika na tworzywa sztuczne. Butelek nie należy tłuc przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można w całości przetworzyć i nie potrzebuje dodatkowych elementów, by powstał z niego kolejny produkt.

 

Jak segregować odpady biodegradowalne?

 

Pojemnik brązowy

 

Do tego pojemnika/worka należy wrzucać:

 

 • skoszoną trawę, liście;
 • rozdrobnione gałęzie, korę drzew, słomę;
 • trociny, ściółkę małych zwierząt domowych.

 

Nie można wrzucać:

 

 • nabiału, tłuszczu;
 • resztek mięsa, ryb;
 • odchodów zwierzęcych;
 • niedopałków papierosów, popiołu z pieca;
 • roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami.

 

Uwaga! Osoby mieszkające w prywatnym domu mogą odpady biodegradowalne kompostować w przydomowym kompostowniku i w ten sposób uzyskać ekologiczny nawóz dla potrzeb własnego ogródka. Ważne jest jednak, aby odbywało się to w sposób, który nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz ich mieszkańców, a także bez zanieczyszczenia środowiska.

 

Ważne! Osoby, które zadeklarują segregacje odpadów nie powinny wrzucać śmieci, które podlegają segregacji do kontenera na odpady zmieszane, bo firma odbierająca ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selekcyjnego zbierania odpadów.

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych