Dlaczego warto inwestować w nowoczesne systemy parkowania?

Tradycyjne parkingi przestają już cieszyć się zainteresowaniem. Na ich miejsce pojawiają się zautomatyzowane systemy, z których zastosowania płynie mnóstwo korzyści.

 

Automatyzacja systemów parkingowych daje wiele możliwości jej wykorzystania, szczególnie w przypadku centrów handlowych, instytucji społecznych czy parkingów należących do poszczególnych firm. Systemy te wykonywane są zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów oraz dostosowane adekwatnie do danego obiektu. Mogą być realizowane na różne sposoby: jako obiekty podziemne lub nadziemne, wolnostojące lub dobudowywane, a także jako kombinacja wymienionych wariantów.

Jakie są główne korzyści wprowadzania tego typu systemów? Przede wszystkim eliminują one konieczność zatrudniania osób do nadzorowania takiego miejsca. Cały proces, począwszy od momentu wydania biletu, skończywszy na jego rozliczeniu, przebiega w pełni automatycznie. Takie rozwiązanie jest więc oszczędne, a przy tym wygodne i komfortowe.

Systemy parkingowe usprawniają i przyspieszają obsługę klientów wjeżdżających na parking oraz ułatwiają sam proces rozliczania należności. Ich instalacja umożliwia kształtowanie wysokości opłat. Oznacza to, że na koszty korzystania z parkingu wpływ mają godziny świadczenia usługi czy też dzień tygodnia, w którym jest ona udostępniana.

Co więcej, systemy te dostosowane są zarówno do klientów rotacyjnych, jak i abonamentowych. Dzięki swojej elastyczności pozwalają na wybór wielu różnych rozwiązań, dopasowanych przede wszystkim do potrzeb użytkowników.

Zautomatyzowane systemy parkowania uniemożliwiają dostęp do pojazdów niepowołanym osobom. Są one uważane za najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pomieszczenia czy przestrzenie, w których znajdują się pojazdy, są zabezpieczone, co istotnie zmniejsza ryzyko ich kradzieży lub uszkodzenia.

Oprócz tego, automatyczne systemy parkowania są oszczędne z punktu widzenia ekonomiki, a jednocześnie pozostają przyjazne dla środowiska. Niskie koszty ich instalacji, krótki okres realizacji inwestycji oraz niewielkie wymagania w zakresie powierzchni potrzebnej do wybudowania obiektu, to podstawowe elementy, na których opiera się realizacja projektu.

Nie podlega wątpliwości, że zamiana tradycyjnych parkingów na parkingi zautomatyzowane, nie tylko poszerza strefę komfortu użytkownika obiektu, ale i jest po prostu bardziej opłacalna z punktu widzenia inwestora.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z serwisem ObługaParkingów.pl