Dlaczego potrzebujemy ulgi podatkowej ,aby oszczędzać na dodatkową emeryturę ?

Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia wyniesie ok. 50%

Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia wyniesie ok. 50%

 

 Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia (proporcja między przeciętnym wynagrodzeniem danej osoby a emeryturą) wyniesie ok. 50% (I i II filar łącznie), podczas gdy w starym systemie było to 60-70 proc. Oznacza to, że jeśli ktoś zarabiał 3000 zł,. to jego emerytura wyniesie 1500 zł. Z badań oraz informacji płynących od klientów instytucji finansowych wynika, iż oczekiwania społeczne to stopa zastąpienia min. 75% a najchętniej utrzymanie miesięcznych dochodów na emeryturze dzięki oszczędnościom w ramach III filara zapewniającego dodatkowe środki po zakończeniu aktywności zawodowej. Tę różnicę między emeryturą z systemu państwowego (czyli z ZUS i OFE) a dochodem uznawanym za niezbędny dla godziwego życia, można i trzeba wyrównać poprzez samodzielne zbudowanie kapitału

Polakom brak podstawowej wiedzy finansowej. Na pytanie, ile można się spodziewać „dodatkowej emerytury” (dożywotniej renty kapitałowej) z 1000 zł. kapitału padają przeróżne odpowiedzi: 10 zł., 20 zł. a nawet 30 zł. Tymczasem jest to średnio 5 zł. (przy przejściu na emeryturę w wieku 65 lat, w przypadku kobiet kończących aktywność zawodową wcześniej możemy mówić nawet o 4 zł) czyli 0,5% kapitału. Dla przykładu: ze 100 000 zł. kapitału możemy liczyć na  500 zł dodatkowej emerytury. Jeśli więc ktoś chciałby uzupełnić swoje dochody po przejściu na emeryturę o 1500 zł, musi zbudować na ten cel kapitał w wysokości 300 000 zł.

Kwota 100 000 zł. wydaje się dla wielu Polaków bardzo duża i nie mają świadomości, jak ją zgromadzić. Dlatego też ważne jest dotarcie do całego społeczeństwa z przekazem, że aby osiągnąć ten cel przy zysku 5%, należy rocznie oszczędzać:

 

  • 7900 zł przez 10 lat

  • 3000 zł przez 20 lat

  • 1500 zł przez 30 lat

  •   830 zł przez 40 lat

  •   480 zł przez 50 lat

 

Na powyższym przykładzie każdy może w przybliżeniu znaleźć odpowiedź na pytanie, ile powinien oszczędzać co roku, aby mieć dodatkowa emeryturę w oczekiwanej wysokości. Np. 45-latek chcący otrzymywać dodatkowo miesięcznie 1500 zł, mając 20-letnią perspektywę oszczędzania, musi zgromadzić kapitał w wysokości 300 000 zł. Co oznacza, iż rocznie musi odkładać na ten cel 9000 zł (ok. 750 zł. miesięcznie).

  •  

    Co zrobić, żeby Polacy zaczęli oszczędzać na dodatkową emeryturę, by uniknęli w przyszłości rozczarowań i gwałtownego spadku poziomu życia?

 

Po pierwsze – powinni poznać informację o wysokości ich przyszłych emerytur i mechanizmach rządzących kapitałem.

 Po drugie – powinni otrzymać wsparcie w decyzji o systematycznym oszczędzaniu na dodatkową emeryturę.

Zbigniew S. Ciszek